Jag var

Petra Flander

27.6.1973 - 02.05.2002

När läkarna talade om för mig att de inte längre kunde bota min cancer och uppmanade mig att gå hem och dö, kände jag mig först totalt lamslagen, hjälplös, ensam... Men så började jag googla på nätet och insåg att loppet inte alls var kört. Jag och min familj samlade på några veckor in en massa kunskap om alternativa vårdmetoder och om sådant jag kunde göra själv.

Jag fick glädjen tillbaka, jag fick hopp och framför allt fick jag lugn. Det var då jag fattade beslutet att, då jag blev frisk, öppna en informationsbyrå för andra cancerpatienter, så att de inte skulle behöva leta såsom jag och min familj hade gjort. Det är det materialet ni nu har framför er. På den här hemsidan hittar ni mycket av det jag själv gjorde, men mycket mycket mer. Här finns den nyaste forskningen och de nyaste artiklarna inom den integrativa vården, där skolmedicinen och den alternativa medicinen möts. Dessutom finns här flera exempel på och länkar till personer som tillfrisknat mot alla odds.

Jag dog den 2 maj 2002. Men kanske jag hade levt om jag då hade haft tillgång till allt det, som nu finns med här på sidan. Jag vågar nästan tro det…

Rekommenderad artikel

Överlev din cancer helt själv!

VI KÄMPAR, STÖDER, HJÄLPER, UPPMUNTRAR, STÅR VID DIN SIDA OCH VINNER   Petra Flanders stiftelse skapar grund för sin kamp mot cancer med den icke-toxiska integrativa medicinen. Vårt uppdrag är att stödja dig i din kamp mot cancer och att ge dig hopp genom att visa på kompletterande vårdformer i en situation då den konventionella medicinen inte kan hjälpa dig längre. Vårt mål är att vägleda dig när du kämpar mot cancer och leda dig mot bättre li...

Vår uppgift...

... är att stöda Dig in Din kamp emot cancer, samt att ge Dig hopp oberoende att Din läkare har informerat Dig om att den traditionella läkekonsten inte mera kan bota Dig. Vår målsättning är att hjälpa Dig att övervinna Din cancer och att förbättra Din livskvalitet genom att visa Dig nya vägar framåt.

Sök från hemsidan:

Behandlingskategorier och våra presenterade och nyaste artiklar om dem...

akademisk

MER
integrativ

MER
alternativ

MER
erfarenheter

MER

Våra bästa artiklar

Healing och reiki

HEALING OCH REIKI Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter av, eftersom beröringen ger stressreducering, lindrar smärta, och aktiverar ett välbefinnandehormon, oxytocin.   Reiki är bra...

Visualiseringens roll i kampen

Visualisering är en avslappningsteknik besläktad med meditation. I visualiseringen föreställer du dig vara i en miljö som ökar ditt välbefinnande. Den skiljer sig från meditation genom att man riktar in sig på positiva bilder för att övervinna negativa känslor och bemästra stress....

Psykosyntes och samtalsterapi

Psykosyntes är en form av terapi med inriktning mot självförverkligande. Det är också en lära om kärlek som accepterar oss som vi är och lockar fram det vi kan bli, vår potential.   Människan är en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delar...