Jag var

Petra Flander

27.6.1973 - 02.05.2002

När läkarna talade om för mig att de inte längre kunde bota min cancer och uppmanade mig att gå hem och dö, kände jag mig först totalt lamslagen, hjälplös, ensam... Men så började jag googla på nätet och insåg att loppet inte alls var kört. Jag och min familj samlade på några veckor in en massa kunskap om alternativa vårdmetoder och om sådant jag kunde göra själv.

Jag fick glädjen tillbaka, jag fick hopp och framför allt fick jag lugn. Det var då jag fattade beslutet att, då jag blev frisk, öppna en informationsbyrå för andra cancerpatienter, så att de inte skulle behöva leta såsom jag och min familj hade gjort. Det är det materialet ni nu har framför er. På den här hemsidan hittar ni mycket av det jag själv gjorde, men mycket mycket mer. Här finns den nyaste forskningen och de nyaste artiklarna inom den integrativa vården, där skolmedicinen och den alternativa medicinen möts. Dessutom finns här flera exempel på och länkar till personer som tillfrisknat mot alla odds.

Jag dog den 2 maj 2002. Men kanske jag hade levt om jag då hade haft tillgång till allt det, som nu finns med här på sidan. Jag vågar nästan tro det…

Rekommenderad artikel

Vetenskapliga bevis för homeopati del 6

Vi har gjort utredningar kring homeopati med en välkänd och respekterad finsk homeopat, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ). Vi har vidrört den allmänna debatten, diskuterat utspädda homeopatiska preparat, talat om homeopati och växter, utforskat effekterna i individuella celler, informerat om homeopati för cancer och vidrört djurforskningen [1-5]. Nu har vi möjligen nått det intre...

Vår uppgift...

... är att stöda Dig in Din kamp emot cancer, samt att ge Dig hopp oberoende att Din läkare har informerat Dig om att den traditionella läkekonsten inte mera kan bota Dig. Vår målsättning är att hjälpa Dig att övervinna Din cancer och att förbättra Din livskvalitet genom att visa Dig nya vägar framåt.

Sök från hemsidan:

Behandlingskategorier och våra presenterade och nyaste artiklar om dem...

akademisk

MER
integrativ

MER
alternativ

MER
erfarenheter

MER

Våra bästa artiklar

Vetenskapliga bevis för homeopati del 6

Vi har gjort utredningar kring homeopati med en välkänd och respekterad finsk homeopat, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ). Vi har vidrört den allmänna debatten, diskuterat utspädda homeop...

Positiva upplevelser av cancer

Nyligen har det forskats kring det vad som är typiskt för dem som överlever cancern. Författarna rapporterar att det finns mer än 2,1 miljoner cance...

Den vetenskapliga grunden för akupunktur del 1

Akupunktur är en traditionell medicinsk behandling med ursprung i Kina. Akupunktur har varit en integrerad del av traditionell kinesisk medicin under minst 2500 å...