Mistelterapi kan vara effektivt mot bröstcancer

Christer Sundqvist

Extrakt av mistel (Viscum album L.) är de mest förskrivna läkemedlen inom integrativ öppenvård för cancerpatienter i tysktalande länder. Användningen av mistel varierar i olika typer av cancer. Upp till 77,3% av patienter med bröstcancer använder mistelbehandling.

 

Användningen av mistel som en kompletterande behandling mot cancer började på 1910-talet när Rudolf Steiner, grundaren av antroposofin, tog upp detta. Modern mistelterapi mot cancer baseras på användningen av ett extrakt gjord på mistel. Mistelextraktet ges vanligtvis som injektion under huden och är avsett som en stödbehandling utöver konventionella cancerbehandlingar.

 

Användningen av mistel vid cancer har studerats under de senaste 100 åren. Idag finns det ganska exakt information om ingredienserna i mistelextraktet och effekterna av mistel. Man vet till exempel om effekter på celldelningen och differentieringen såväl som celldöden (apoptos). Effekter på signalöverföring har också observerats. Mistel påverkar immunsystemet och orsakar ett slags förgiftningstillstånd i cancerceller.

 

Under de senaste 30 åren har ett stort antal kliniska experiment genomförts, inklusive t.ex. dussintals randomiserade kontrollerade studier (RCT). Resultaten är varierande och en korrekt sammanfattningsstudie (meta-analys) har man väntat på länge. Hittills är de mest omfattande meta-analyserna Cochrane-rapporten från 2008 och den allmänna översikten från 2009. År 2019 publicerades en omfattande tvådelad meta-analys som kritiserats för dess metodologiska brister.

 

En europeisk multicenterstudie av patienter med bukspottkörtelcancer (MISTRAL) pågår för närvarande för att utvärdera effekten av mistelbehandling på överlevnad och hälsorelaterad livskvalitet i en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind studie tillsammans med konventionell behandling av cancer.

 

Mistelterapi används ofta som ett komplement till konventionell cancerterapi och är en del av den integrativa onkologin. Fördelarna med mistelterapin är oklara. De bästa resultaten uppnås i form av förbättrad livskvalitet hos bröstcancerpatienterna.

 

 5,614 visningar