Petrafoundation är en ideell organisation som endast finansieras av privata donationer. Vi är mycket tacksamma även för små donationer. Vänligen be din bank att vidarebefordra betalningsorder via informationen nedan. Tack för din donation och vi önskar dig hälsa och lycka!

Bank Aktia Bank plc, Helsinki, Finland
Swift/Bic HELSFIHH
IBAN FI7540551020224543
In favour of Petra Flanders stiftelse
Address Kvarnbergsgatan 15, 06100 Borgå FINLAND