Stiftelsens syfte

 

Stiftelsen syfte är att förbättra livskvaliteten och i bästa fall förlänga livet hos cancerpatienter då skolmedicinen inte längre har hjälp att erbjuda. Stiftelsen stöder den integrativa medicinen, dvs skolmedicin och alternativa vårdmetoder tillsammans. På stiftelsen hemsida finns därför information om både skolmedicinska och alternativa vårdmetoder. De alternativa vårdformerna är beprövade och baserar sig på erfarenheter, som är upplevda, men ofta (tillsvidare) saknar vetenskapligt belägg. Stiftelsen vill klarlägga hur kroppen reagerar och svarar på tanke och själ.

 

Styrelse

Styrelsen består av fem eller sex medlemmar och en sekretarare, av vilka ordföranden alltid är en medlem av familjerna Flander eller Hartwall. De  övriga representeras av 1-2 läkare och 1-2 representanter för alternativa vårdformer.

 

Ordförande : Joachim Flander

 

Viceordförande: Lasse Nybergh

 

Styrelsemedlemmar:

 

Peter Floman

 

Melita Tulikoura

 

Sekreterare: Birgitta Flander

 

 

 

Allmänt:

Till stiftelsens uppgifter hör att se till att informationen om integrativ vård görs så lättillgänglig och lättförståelig som möjligt. Stiftelsen anordnar seminarier och konferenser om integrativ vård. Den upprätthåller i första hand en hemsida med information och ett innehåll, som uppdateras i takt med ny aktuell forskning och nya patienterfarenheter.

 

Stiftelsen stöder forskning inom integrativ vård. Exempel på sådan kunde vara ”Hur bidrar våra tankar till tillfrisknande och/eller livskvalitet?” ”Bön och helande.” ”Varför verkar placebo och går placebo att lära sig”? ”Våra kostvanor och cancervård.” ”Empati i vården.”

 

Personer, som är öppna för nytänkande i ovannämnda hänseenden och som innehar erforderlig kompetens, kan tilldelas forskningsstipendier av stiftelsen.