Mistelihoito tehoaa mahdollisesti rintasyöpään

Christer Sundqvist

Valkoisesta mistelistä (Viscum album L.) valmistetut uutteet ovat saksankielisissä maissa eniten määrättyjä lääkevalmisteita integratiivisessa syöpäpotilaiden avohoidossa. Mistelivalmisteiden käyttö vaihtelee eri syöpälajeissa. Rintasyöpäpotilaista jopa 77,3% käyttää mistelihoitoa.

 

Mistelin käyttö syövän tukihoitona sai alkunsa 1910-luvulla antroposofian perustaja Rudolf Steinerin tuotua tätä esille. Nykyaikainen mistelihoito syöpään perustuu mistelistä valmistetun uutteen käyttöön. Misteliuutetta annetaan yleensä injektioina ihon alle ja se on tarkoitettu tukihoidoksi tavanomaisten syöpähoitojen rinnalle.

 

Mistelin käytöstä syöpään on tehty tutkimuksia viimeksi kuluneen 100 vuoden aikana. Nykyään on aika tarkka tieto misteliuutteen ainesosista ja mistelin vaikutuksista. Vaikutuksia on esimerkiksi solujen jakautumiseen ja erilaistumiseen sekä solukuolemaan (apoptoosiin). Myös signaalinvälitykseen on löytynyt vaikutuksia. Misteli vaikuttaa immuunijärjestelmään ja aiheuttaa eräänlaisen myrkytystilan syöpäsoluihin.

 

Viimeisen 30 vuoden aikana on tehty runsaasti kliinisiä tutkimuksia sisältäen mm. kymmeniä satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT). Tulokset ovat vaihtelevia ja kunnollista yhteenvetotutkimusta (meta-analyysi) on saatu odottaa. Tähän asti laajimmat meta-analyysit ovat Cochrane-raportti vuodelta 2008 ja yleinen katsaus vuodelta 2009. Vuonna 2019 on julkaistu laaja kaksiosainen meta-analyysi, jota on kritisoitu metodologisten puutteiden vuoksi.

 

Parhaillaan on meneillä eurooppalainen haimasyöpää sairastavien potilaiden monikeskustutkimus (MISTRAL), jossa arvioidaan satunnaistetussa plasebokontrolloidussa kaksoissokkokokeessa mistelihoidon vaikutus tavanomaisen onkologisen hoidon rinnalla potilaiden eloonjäämisaikaan ja terveyteen liittyvään elämänlaatuun.

 

Mistelihoitoa käytetään yleensä täydentävänä hoitona tavanomaisten syöpähoitojen rinnalla ja se on osa integratiivisesta onkologiaa. Mistelihoidon antama hyöty on epäselvä. Parhaat tulokset saadaan elämänlaadun kohentumisen muodossa rintasyöpäpotilailla.

 

Lähde: https://www.mistelihoito.fi/

 

 14,248 näyttökertaa