Cancerceller är annorlunda

Christer Sundqvist

Enorma framsteg har gjorts inom grundforskningen av cancer under årtionden. Idag är det ganska känt vilka skillnader det finns i strukturen och funktionen hos en cancercell jämfört med en normal cell. Målet är att dra nytta av dessa skillnader i läkemedelsutvecklingen och gynna kompletterande terapier.

 

Observationer av cancerceller

När ogynnsamma förändringar uppstår i en normal cell märker vårt immunsystem detta nästan omedelbart och förstör och tar bort den skadade cellen. Däremot är cancerceller bättre i stånd att gömma sig från immunförsvaret och först efter att de bildat större tumörer blir de utsatta för vårt försvarssystem. Ett starkt immunförsvar är ett bra vapen mot cancer och detta betonas i modern läkemedelsutveckling och kompletterande terapier.

 

Cancercellens form är oregelbunden och denna funktion kan användas av patologer vid undersökning av vävnadsprover. Ofta är kärnan i en cancercell förstorad och mörkare än i en normal cell. Detta hjälper också till att upptäcka cancerceller.

 

Okontrollerbara händelser

Cancercellernas delning är okontrollerad och målet med cancerläkemedel och andra cancerbehandlingar är att stoppa denna okontrollerade tillväxt. Förknippat med detta är det otäcka särdraget hos cancerceller att programmerad celldöd (apoptos) inte fungerar. Anticancerläkemedel och örtmedicin syftar till att främja celldöd.

 

Cancercellen differentieras inte, utan förblir dåligt differentierad. Detta fenomen kan också användas i cancerterapier. Spridning av cancer med metastaser innebär att cancercellen är tvungen att specialisera sig för att överleva i en ny miljö (t.ex. lung, lever eller bukspottkörtel). Metastasering kan hämmas genom att störa specialiseringen av cancerceller med läkemedel och kompletterande terapier. Normala celler förblir på deras avsedda plats. Cellers kommunikation förstås alltmer och det finns nu kunskap om att cancerceller kommunicerar dåligt eller felaktigt. Forskare tror att denna skillnad i cellkommunikationen i framtiden kan ge lösningar för behandling av cancer.

 

Skillnader i blodcirkulationen

Beträffande blodcirkulationen finns det en spännande skillnad mellan en cancercell och en normal cell. Tillväxten hos en cancertumör är beroende av förekomsten av nya blodkärl (angiogenes) medan nya blodkärl bildas i frisk vävnad endast när vävnadsskador repareras. Angiogenesen är tydligen nödvändig i en cancertumör eftersom energieffektiviteten hos enskilda cancerceller är signifikant lägre än i en frisk cell. Cancerceller rövar av blodomloppet näringsämnen och energi för eget bruk. Detta slöseri med energi är anledningen till att det är viktigt att cancer upptäcks tidigt och elimineras.

 

Surt, syrefritt och en miljö laddad med glukos främjar cancertillväxt

Det är känt att cancerceller trivs i en sur miljö och att syre är skadligt för cancerceller. Kompletterande terapier har stor potential för att hantera denna utmaning. Genom att se till att maten är alkalisk och en bra syretillförsel kan garanteras, skapas ogynnsamma tillväxtförhållanden för cancer.

 

Det är typiskt för många former av cancer att de bättre kan använda glukos för energi. Vissa former av cancer är starkt beroende av sockerenergi. När kosten (ketogen diet) ger cancerceller mindre sockerenergi kan cancerns tillväxt stoppas. Den så kallade PET-metoden kan dra nytta av denna funktion. Den stora mängden kolhydrater som intas före PET-undersökningen avslöjar cancerkolonier, eftersom glukosfyllda cancerceller ses tydligare på bilden.

 

Även om cancercellernas struktur och funktion blir bättre känd återstår det tyvärr ofta en lång väg tills det finns ett botemedel.

 2,360 visningar

Hur utvecklas cancer

Cancer anses få sin början som en följd av genetiska skador i friska och normala celler. Skadorna kan vara medfödda (i 10-15 procent av cancerfallen) eller orsakas av externa faktorer. Cellen innehåller gener som i sin tur innehåller arvsmassa (DNA) som

Varför trivs cancer i en sur cellmiljö?

Den irländska forskaren Arvind Negi (National University of Galway) frågade på vetenskapskanalen ResearchGate (https://www.researchgate.net/ ) varför en cancercell både utvecklar sin egen surhet och trivs i en sur miljö. Detta ledde till en ganska livli