Hur utvecklas cancer

Christer Sundqvist

Cancer anses få sin början som en följd av genetiska skador i friska och normala celler. Skadorna kan vara medfödda (i 10-15 procent av cancerfallen) eller orsakas av externa faktorer. Cellen innehåller gener som i sin tur innehåller arvsmassa (DNA) som bestämmer hur cellens proteiner ska produceras. Cancer utvecklas när en sträng av mutationer äger rum i de gener som styr cellens förmåga att växa och dela på sig. Dessa mutationer leder ofta till en ökning av celltillväxten och ofta ser man hur cellmetabolismen blir onormal. Cellerna innehåller också gener som undertrycker tumörtillväxt. Det här leder till okontrollerad celldelning i cancern. Liknande undertryckande signaler kan härröra från omgivande celler. Normalt tar det flera år, till och med årtionden, att tillräckligt många mutationer uppstår för att utveckla en cell till en tumörcell. Under denna period är den transformerade cellen väldigt spröd och svag och under denna period kan vi påverka dess framtida öde förutsatt att vi känner till dess existens.

För att maligna tumörceller skall utvecklas till cancertumörer och för att dottertumörer ska få fotfäste och utvecklas, måste ett nätverk av nya näringslevererande blodkärl bildas. Processen är känd och har fått namnet angiogenes.

Man känner ofta till orsaken till cancer och det är även möjligt att kartlägga vilka gener som har skadats. Gener kan skadas av externa faktorer, såsom strålning, livsstilsfaktorer, näring och miljöpåverkan, toxiner i vår miljö och av vissa mediciner och virus. Kroppens egen reparationsmekanism för att korrigera skador, inflammation, antas gynna cancertillväxt om den fortsätter okontrollerbart och hindrar kroppens försvarsmekanism mot cancer.

En viktig orsak till cancer är åldrandet. Mutationer uppträder i alla åldersgrupper men hos unga kan skadorna repareras av vissa enzymer. Åldrandet leder till dåligt fungerande enzymer vilket kan leda till ackumulerade skador på DNA.

För att på bästa sätt övervinna din cancer måste du förstå processen där cellerna omvandlas till cancerceller och på bästa möjliga sätt försöka undergräva de skadliga effekterna av dessa celler.

Enligt vår uppfattning bör större vikt läggas på den metaboliska delen av cancertillväxten. Vi vill påpeka att det finns en metabolisk sida av cancer tillsammans med genteorin. Professor Thomas Seyfried har mycket data om den metaboliska sidan av cancer i sin bok (se de rekommenderade böckerna).

Den mest framträdande och mest kända metaboliska förändringen är ökningen av glykolysen, som leder till ökat upptag och utnyttjande av glukos. Det har emellertid blivit uppenbart att förutom glukos kan cancerceller utnyttja alternativa energikällor såsom tex. aminosyror, laktat, acetat och olika makromolekyler. Tumörerna uttrycker en oväntad flexibilitet i sina energibehov. Lovande behandlingar för cancer kan finnas genom bättre förståelse av cancermetabolismen.

 

HUR SPRIDER SIG CANCER I KROPPEN?

 

En elakartad (malign) tumör växer på ett karakteristiskt sätt och tränger in i omgivande vävnad. Tumören förorsakar skador såväl genom det expansiva sättet att växa som det att den tränger in i andra vävnader och orsakar skador där också. De maligna cellerna kan också lossna från tumören och sprida sig via kroppsvätskor, med lymfvätskan till lymfkörtlar eller via blodet till avlägsna organ såsom t.ex. lungorna, hjärnan och levern där de bildar nya tumörer som kallas metastaser.

Systemisk metastas (spridning av cancer till vissa inre organ) är den allvarligaste följden av cancer. Metastaserna är till stor del ansvariga för majoriteten av dödlighet i cancer. Tyvärr är spridningen av cancer via metastaser fortfarande dåligt förstådd.

 

FÖR VIDARE LÄSNING SE DESSA LÄNKAR:

 

– Cancer, informativa grafer
– Wikipedia artikel om angiogenes
– Är cancer en metabolisk sjukdom?
– Alternativa energikällor för cancerceller

VI REKOMMENDERAR DESSA BÖCKER:

– Seyfried Thomas N.
Cancer as a metabolic disease : on the origin, management, and prevention of cancer
John Wiley & Sons, 2012

 

– Servan-Schreiber David
Anticancer : A New Way of Life
Penguin Books Ltd., 2008

 3,094 visningar