Motion förbättrar livskvaliteten hos cancerpatienter

Christer Sundqvist

Nyligen publicerades en studie som visade att motion hade positiva effekter på livskvaliteten för patienter med lungcancer. Effektiviteten verkade påverkas av det hur länge och hur ofta man hade motionerat, såväl som intensitet och engagemang.

Studien utförd i Jilin Unversity (Kina) publiceras i Oncology Nursing Forum den 1 maj, men är redan tillgänglig online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32301933

Denna studie är i linje med andra studier och bör uppmuntra alla att integrera motion i vardagen för patienter med lungcancer för att förbättra livskvaliteten.

Bevis finns för motionens roll i förebyggande och vårdande syfte hos cancerpatienter och kunskapen på detta område växer snabbt. Regelbunden måttlig motion verkar ha gynnsamma effekter på livskvaliteten för andra cancerpatienter än de som har lungcancer. Gynnsamma effekter av motion har observerats särskilt i tarmcancer, prostata- och bröstcancer. Motion förlänger överlevnaden för de som har cancer.

World Cancer Research Fund har rapporterat att fysisk inaktivitet helt klart är en riskfaktor för cancer. Studier har visat ett samband mellan fysisk aktivitet och minskad dödlighet i tjocktarmscancer och en minskning av tarmcancerrisken har rapporterats.

Omfattande studier visar en minskning av risken för bröstcancer hos kvinnor som motionerar regelbundet, särskilt de som är under 45 år. Liknande fynd har hittats för lungcancer. Detta bekräftas i en analys av Nurses’ Health Study. Hos postmenopausala kvinnor har snabba promenader visat sig minska risken för bröstcancer.

Aerob träning verkar att ge ett mycket bra skydd mot cancer, och de föreslagna orsakerna till varför motion skyddar mot cancer inkluderar förändringar av prostaglandiner och andra modulatorer av inflammation, antioxidanteffekter och upprätthållande av regelbundna tarmvanor. Motion är ett bra skydd mot fetma och metaboliskt syndrom och bidrar till en bättre total energibalans. Aerob träning underlättar också andra hälsosamma livsstilsförändringar, till exempel bättre kostvanor. Motion har visat sig förbättra mental hälsa och immunfunktionerna.

Prostatacancer växer vanligen mycket långsamt och är inte livshotande, men vissa patienters prostatacancer blir aggressiv och kan utvecklas snabbt. Hos män över 65 år var risken för att få avancerad prostatacancer minskade med en tredjedel om de tränade regelbundet.

Motion verkar vara den metod som en cancerpatient skall välja.

Föreslagen läsning:

https://clinicalgate.com/cancer-2/ Clinical Gate – Your knowledge base system

https://www.wcrf.org/dietandcancer/exposures/physical-activity Physical activity and the risk of cancer

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32301933 Effect of Exercise Interventions on Quality of Life in Patients With Lung Cancer: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

 1,089 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Mistelterapi kan vara effektivt mot bröstcancer

Extrakt av mistel (Viscum album L.) är de mest förskrivna läkemedlen inom integrativ öppenvård för cancerpatienter i tysktalande länder. Användningen av mistel varierar i olika typer av cancer. Upp till 77,3% av patienter med bröstcancer använder mis

Gift från bin studeras för bröstcancer

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav b