Gift från bin studeras för bröstcancer

Christer Sundqvist

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav bigiftet mot den aggressiva och lätt återkommande typen av bröstcancer.

 

Melitin kan nu också produceras syntetiskt. Giftet klarade av att förstöra cancercellernas membran på en timme och minskade effektivt den kemiska kommunikationen mellan cancercellerna. Kommunikation är viktigt för tillväxt och delning av cancerceller. Studier har tidigare visat att melittin är effektivt vid behandling av melanom, lungcancer, leukemi och äggstocks- och livmoderhalscancer, bland andra.

 

Forskargruppen testade också om melittin kunde kombineras med läkemedel som används vid kemoterapi. Kombinationsläkemedlet minskade mycket effektivt tumörer i musförsök.

 

Ytterligare forskning behövs.

 

Källa:

 

Duffy, C., Sorolla, A., Wang, E. et al. Honeybee venom and melittin suppress growth factor receptor activation in HER2-enriched and triple-negative breast cancer. npj Precis. Onc. 4, 24 (2020). https://doi.org/10.1038/s41698-020-00129-0

 

 3,302 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Mistelterapi kan vara effektivt mot bröstcancer

Extrakt av mistel (Viscum album L.) är de mest förskrivna läkemedlen inom integrativ öppenvård för cancerpatienter i tysktalande länder. Användningen av mistel varierar i olika typer av cancer. Upp till 77,3% av patienter med bröstcancer använder mis

Kirurgisk behandling av cancer

En av de viktigaste cancerbehandlingarna är att den opereras bort (kirurgisk behandling). Maligna tumörer, såsom cancer och sarkom, behandlas traditionellt i första hand genom kirurgi. Man gör det för att förhindra cancerns tillväxt. Ofta måste även