Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Christer Sundqvist

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CAM-användningen mellan strålbehandlingsperioderna mot bröstcancer och att utföra en uppföljning av CAM-användningen. Sammanlagt fyllde 107 patienter i ett frågeformulär under och efter strålbehandlingen. Resultaten visade att 79,8% av patienterna använde minst en CAM-metod. Kosttillskott i form av D-vitamin (49,4%) och selen (28,7%) samt bön (37,1%) var de metoder som mest användes. Efter den avslutade strålbehandlingen började många patienter i större utsträckning använda selen, D-vitamin, avslappningsmetoder och yoga. Perioder med tidigare erhållen kemoterapi eller pågående hormonbehandlingar var inte förknippade med förändringar i CAM-användningen. Forskarna diskuterade CAM-användningen inom cancervården och var medvetna om att CAM sågs främst som ett statiskt fenomen. Denna studie visade dock att så inte är fallet för efter det att strålbehandlingen tog slut började patienterna använda nya CAM-metoder eller ökade antalet använda metoder.

 

Källa:

Heidrun Männle, Felix Momm, Jutta Hübner, Karsten Münstedt. Do breast cancer patients adapt CAM methods according to the therapeutic situation? Complementary Therapies in Clinical Practice 43(3):101305, 2021 https://www.researchgate.net/publication/348712324_Do_breast_cancer_patients_adapt_CAM_methods_according_to_the_therapeutic_situation

 16,865 visningar

Ozonterapi och cancer

Jag har lånat lite grundläggande information från Ty Bollingers utmärkta bok The Truth about Cancer (Hay House, 2016).   Med ozonterapi administrerar man ozon i kroppen för att behandla en sjukdom eller för att läka sår. Ozon är en speciell form

Propolis och cancer

Propolis är naturens eget antibiotikum och en effektiv förstärkare av immunsystemet hos cancerpatienten. Propolis är ett klibbigt ämne som bin samlar från lövträd och bark. Till detta lägger biet ännu sina egna sekret.   I användning sedan anti