Rintasyöpäpotilaat käyttävät usein täydentäviä ja vaihtoehtoisia menetelmiä

Christer Sundqvist

Saksan syöpäliiton ennaltaehkäisevän ja integratiivisen onkologian työryhmä CAM-PRIO tutki, halusivatko rintasyöpäpotilaat käyttää täydentäviä ja vaihtoehtoisia menetelmiä (CAM) hoitojensa aikana. Tavoitteena oli arvioida muutoksia CAM:n käytössä sädehoitojaksojen välillä ja seurata CAM:n käyttöä rintasyöpäpotilailla. Yhteensä 107 potilasta täytti kyselylomakkeen sädehoidon aikana ja sen jälkeen. Tulokset osoittivat, että 79,8% potilaista käytti vähintään yhtä CAM-menetelmää. Ravintolisänä nautittiin D-vitamiinia (49,4%) ja seleeniä (28,7%) sekä rukoiltiin (37,1%). Nämä olivat eniten käytetyt menetelmät. Sädehoidon päättymisen jälkeen monet potilaat alkoivat käyttää useammin seleeniä, D-vitamiinia, rentoutumismenetelmiä ja joogaa. Aikaisemman kemoterapian tai käynnissä olevan hormonihoidon jaksot eivät olleet yhteydessä muutoksiin CAM-menetelmien käytössä. Tutkijat keskustelivat CAM:n käytöstä syövän hoidossa ja olivat tietoisia siitä, että CAM nähtiin ensisijaisesti pysyvänä ilmiönä. Tämä tutkimus osoitti kuitenkin, että näin ei ole, koska sädehoidon päättymisen jälkeen potilaat alkoivat käyttää uusia CAM-menetelmiä tai lisäsivät käytettyjen menetelmien määrää.

 

Lähde:

Heidrun Männle, Felix Momm, Jutta Hübner, Karsten Münstedt. Do breast cancer patients adapt CAM methods according to the therapeutic situation? Complementary Therapies in Clinical Practice 43(3):101305, 2021 https://www.researchgate.net/publication/348712324_Do_breast_cancer_patients_adapt_CAM_methods_according_to_the_therapeutic_situation

 

 3,510 näyttökertaa

Kokemuksia PESHLA-menetelmästä

Yli viisi vuotta sitten selvisi, että ennusteiden mukaan Antti Oinaan ei pitäisi edelleen olla elossa ja kertomassa PESHLA-menetelmästään.   Vuonna 2010 Antilla todettiin uhkaavasti levinnyt sylkirauhassyöpä. Syöpähoitojen avulla (leikkaus ja sä

Peshla menetelmä

Kuolemansairas suomalainen syöpäpotilas Antti Oinas on oman tutkimustyönsä kautta ja asiantuntijoiden avustuksella kehittänyt kokonaisvaltaisen syövänhoidon, jolla hän on pitänyt syöpänsä kurissa. Lue menetelmän kuvaus ja ota käyttöön sinulle m

Nordinin menetelmä

Kuolemansairas syöpäpotilas filosofian kandidaatti Sven Erik Nordin elää edelleen ja on todella hyvässä kunnossa. Syöpä hävisi!   Sven Erik on kehittänyt omaperäisen keinon pitää karkoittamansa syöpä poissa elämästään jatkossakin. Nordi