Propolis och cancer

Christer Sundqvist

Propolis är naturens eget antibiotikum och en effektiv förstärkare av immunsystemet hos cancerpatienten. Propolis är ett klibbigt ämne som bin samlar från lövträd och bark. Till detta lägger biet ännu sina egna sekret.

 

I användning sedan antiken

Propolis har använts ända sedan antiken för att behandla skär- och skrubbsår. Behandlingar med honung och propolis har givits i Europa, Mellanöstern och Asien under flera århundradens tid. Redan på 1600-talet infödes propolis som ett officiellt läkemedel i de brittiska farmakopéerna.

 

Mer än 500 föreningar, inklusive mer än 180 fytokemikalier, har isolerats och identifierats i propolis, inklusive flavonoider (som innehåller starka antioxidanter), organiska syror och deras derivat: svampsyror, fytosteroler och eteriska oljeföreningar. Det är känt att dessa föreningar har biologiska effekter såsom anti-inflammatoriska, antimikrobiella, antimutagena, antihistamin och anti-allergiframkallande egenskaper.

 

Intressant är att veta, att bin vanligtvis avlägsnar avfall från boet. Men om det är fråga om en liten mus som hittar sin väg in i boet och dör där, kanske bina inte orkar bära bort den. I så fall försöker bina istället att täcka den döda musen med propolis, gör den till en mumie och då blir den luktfri och ofarlig för bi-samhället.

 

Det finns många hälsofördelar med biets olika produkter, men de har inte studerats tillräckligt. Det finns bevis för att luftvägsinfektioner kan behandlas med en kombination av propolis och C-vitamin. Propolis är mycket effektivt när det appliceras ytligt både för att förhindra infektioner och för att behandla sår och brännskador. En brasiliansk studie jämförde propolis salva och silver sulfadiazin mot mindre brännskador. Studien visade att de som fick propolis salva hade färre inflammationer och såret läkte snabbare.

 

Propolis används främst för att stärka immunförsvaret och bekämpa infektioner. Enligt preliminära kliniska studier ökar propolis verkligen immunsystemets aktivitet.

 

Propolis är mycket effektivt mot gram-positiva bakterier (Staphylococcus, Clostridium, Corynebacterium, Streptococcus, Klebsiella och Pseudomonas), men det är mindre effektivt mot gram-negativa bakterier (Escherichia, Shigella, Salmonella). Detta innebär att propolis funktionalitet är beroende av det vilka bakterier som orsakar problemen.

 

Propolis kan användas som munvatten. Doseringspipetten fylls med propolis tinktur och sprutas in i en liten mängd vatten. Det är effektivt mot vanliga bakterier som trivs i munnen, vilket kan orsaka dålig andedräkt, parodontala sjukdomar såsom tandkötts- och tandförlust, tandröta och propolis förhindrar också bildningen av plack på tänderna.

 

Propolis har egenskaper som förhindrar svampinfektioner. Rapporter har publicerats där propolis anses vara effektiv mot Candida, Microsporum och Trichtophyton. Propolis verkar ha antivirala egenskaper. Därför är det effektivt mot influensa och herpes simplex-viruset, inklusive influensa-inducerade sår och genital herpes.

 

 

Propolis hjälper mot cancer

Propolis har visat sig ha anti-cancereffekter i djurförsök och cellkulturer. Propolis hämmar DNA-syntesen i tumörceller, startar tumörcellernas apoptos (celldöd) och aktiverar makrofager för att reglera B-, T- och NK-cellernas funktion. Dessutom har flavonoider i propolis visat sig skydda mot de negativa effekterna orsakade av kemoterapi och strålbehandling.

 

Artepillin C som isolerats från propolis visade sig utlösa förödelsen av cancertumörer och maligna melanomceller genom att påskynda celldöd, störningar i celldelningen och främja utvecklingen av nekros (vävnadsdöd). Kaffeinsyrafenetylester (CAPE) och krysin, de bioaktiva ingredienserna i propolis, har visat sig ha betydande biologiska och farmakologiska egenskaper, inklusive antioxidant- och anti-inflammatoriska effekter samt anti-cancer egenskaper.

 

Propolisinducerad celldöd verkar fungera i alla studerade cancercelltyper, men är beroende av styrkan i propolis-extraktet. Därför har flera studier visat att propolis initierar celldöd genom att läcka ut cytokrom C från mitokondrier via kaspas-kaskaden i cytosolen och specifika TRAIL-signaler.

 

Propolis-extrakt blandat med vatten är en viktig ingrediens i PESHLA-metoden. Kliniska studier pågår för att belysa propolis verkningsmekanismer för att förebygga och behandla cancer och andra sjukdomar.

 

 

Referenser

 

Almeida ECD, Menezes H. Anti-inflammatory activity of propolis extracts: A review. J. Venom. Anim. Toxins, 2002; 8: 191-212 https://www.researchgate.net/publication/250031404_Anti-inflammatory_activity_of_propolis_extracts_A_review

 

Burdock G A. Review of the biological properties and toxicity of bee propolis (propolis). Food Chem Toxicol, 1998; 36(4): 347-363 https://www.researchgate.net/publication/13633832_Review_of_the_Biological_Properties_and_Toxicity_of_Bee_Propolis_Propolis

 

Castaldo S and Capasso F. Propolis, an old remedy used in modern medicine. Fitoterapia, 2002; 73(1): S1–S6. https://www.researchgate.net/publication/10978585_Propolis_An_old_remedy_used_in_modern_medicine

 

Ghisalberti E L. Propolis: a review. Bee World, 1979; 60(2): 59-84 https://www.researchgate.net/publication/288125476_Propolis_A_Review

 

Carolyn K. Gibson. Making Healing Remedies with Honey and Propolis. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018

 

Gómez-Caravaca AM, Gómez-Romero M, Arráez-Román D, Segura-Carretero A, Fernández-Gutiérrez A. Advances in the analysis of products derived from bees. J Pharm Biomed Anal, 2006; 41(4): 1220-1234  https://www.researchgate.net/publication/7159666_Advances_in_the_analysis_of_phenolic_compounds_in_products_derived_from_bees

Khalil ML. Biological activity of bee propolis in health and disease. Asian Pac J Cancer Prev, 2006; 7(1): 22-31

Vani Mamillapalli, Vamsi Meghana Tiyyagura, Mounika Katamneni and Padma Latha Khantamneni. Bee propolis – a novel perspective. EJPMR 2018,5(12), 167-171 https://www.researchgate.net/publication/343151669_BEE_PROPOLIS-A_NOVEL_PERSPECTIVE

 

Orsolic N. A review of propolis antitumour action in vivo and in vitro. Journal of ApiProduct and ApiMedical Science, 2010; 2:1–20. https://www.researchgate.net/publication/250278579_A_review_of_propolis_antitumor_action_in_vivo_and_in_vitro

 

Joseph E Pizzorno, Michael T Murray. Textbook of natural medicine. Elsevier, 2021

 

Premratanachai P, Chanchao C. Review of the anticancer activities of bee products. Asian Pac J Trop Biomed. 2014;4(5):337-344. https://www.researchgate.net/publication/265298774_Review_of_the_anticancer_activities_of_bee_products

 

Christer Sundqvist. The PESHLA method. PetraFoundation.com, 29.1.2020 https://www.petrafoundation.com/en/blog/the-peshla-method

Vijay D Wagh. Propolis: A Wonder Bees Product and Its Pharmacological Potentials. Advances in Pharmacological Sciences 2013(1):308249 https://www.researchgate.net/publication/259560310_Propolis_A_Wonder_Bees_Product_and_Its_Pharmacological_Potentials

 6,254 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Ozonterapi och cancer

Jag har lånat lite grundläggande information från Ty Bollingers utmärkta bok The Truth about Cancer (Hay House, 2016).   Med ozonterapi administrerar man ozon i kroppen för att behandla en sjukdom eller för att läka sår. Ozon är en speciell form