Ozonterapi och cancer

Christer Sundqvist

Jag har lånat lite grundläggande information från Ty Bollingers utmärkta bok The Truth about Cancer (Hay House, 2016).

 

Med ozonterapi administrerar man ozon i kroppen för att behandla en sjukdom eller för att läka sår. Ozon är en speciell form av syre (O2) som innehåller en extra atom (O3). Denna extra atom bryter sig ut från de andra två efter cirka 20 till 30 minuter inuti kroppen och detta har gett lovande resultat för cancerpatienter utöver det att man kan syrsätta celler.

 

De extra syreatomerna i O3 är fria att bindas till allt de kan, vilket är bra för din hälsa. Virus, bakterier, svampar, parasiter, mögel och cancerceller hatar absolut ozon, precis som de hatar syre.

 

Förutom att gå efter mikrobiella patogener, förbättrar ozonterapi också cellfunktioner. Ozon ökar på glykolysens hastighet i de röda blodkropparna, vilket i sin tur främjar en större frisättning av syre till vävnaderna. När detta händer ses en ökning av energiproduktionen i cellerna, liksom en ökning av produktionen av viktiga enzymer som fungerar som fria radikaler och ger skydd åt cellväggarna. En del människor säger att de kan känna denna ökning av energi efter terapisessionen.

 

Ozon har visat sig stimulera produktionen av cytokiner, som är viktiga för hälsa och sjukdom, speciellt då det gäller immunsvar, inflammation, trauma, blodförgiftning, cancer och fortplantning. Ozon lyckas sätta igång en hel räcka med positiva energiförändringar i immunsystemet och levererar mera syre till celler så att de kan utföra de metaboliska och avgiftande funktionerna som de är designade för.

 

Ozon gör allt detta utan att skada friska celler! De defensiva enzymerna superoxiddismutas och glutationperoxidas, som genereras vid ozontillförseln skyddar friska celler från att invaderas och förstöras. Ozonets antioxidant- och antiinflammatoriska effekter är väl dokumenterade.

 

Kliniska tester

Kliniska studier med ozonbehandling har utförts och det har visat sig att behandlingen minskar den oxidativa stressen i kroppen, ökar immuniteten och utrotar bakteriella infektioner, som alla är direkt associerade med orsaken till cancer. Ozonterapi används också för att behandla kronisk smärta till följd av nervskador.

 

Läs mera om klinisk forskning kring ozon:

 

Ozon hämmar selektivt tillväxten av humana cancerceller. Science, 1980; 209: 931–933. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7403859/

Ozonterapi: En klinisk översikt. J Natural Sci Biol Med, 2011 jan – juni; 2 (1): 66–70. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312702/

Användbarheten av ozonbehandling vid ryggsmärta. Drug Des Develop Ther. 2015; 9: 2677–2685. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4440430/

Ozonterapi: en översikt över farmakodynamiken, aktuell forskning och den kliniska användbarheten. Med Gas Res. 2017 jul-september; 7 (3): 212–219. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5674660/

De biokemiska och farmakologiska egenskaperna hos ozon: Lukten av skydd vid akuta och kroniska sjukdomar. Int J Mol Sci. 2019 feb; 20 (3): 634. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6387239/

 

Ozonterapi i praktiken

Ozonterapi kan administreras på många sätt: 1) Vätska mättad med ozon kan injiceras direkt i blodomloppet, 2) En liten mängd blod kan dras från kroppen, mättas med ozon och injiceras tillbaka i kroppen, 3) Ozonatorer kan producera ozonrikt vatten, vilket intas i ganska stora mängder och 4) Ozonbastu kan användas.

 

Uppenbarligen är de mest invasiva första två metoderna inte praktiska hemma, eftersom de involverar nålar och blod. Ozonbastun och användning av ozonatorer är å andra sidan de absolut enklaste och mest hemvänliga metoderna för att få i sig ozon. Enligt Ty Bollinger är ozonbastun också den effektivaste!

 

I denna speciella typ av bastu är kroppen omsluten av varm, fuktig ånga för att öppna upp porerna så att ozon kan tränga in genom huden i blodomloppet. Ozonbastu behandling utsätter hela kroppen för ozon och en extra fördel är att man samtidigt får värme i kroppen. Tillsammans tränger ozonterapi och hypertermi djupt in i vävnaden för att syrgassätta blodet och cellerna, dra ut gifter och förbättra cellfunktionerna. Genom att använda ångbastun med ozon kan ångan omge kroppen och ozon kan införas genom huden. Fuktig värme öppnar porerna, vilket leder ozon genom huden till blodomloppet, där den kan hitta sin väg till fett och lymfvävnad. Det är mycket viktigt att rena lymfvävnaderna från gifter och ozonbastun är det enklaste och bästa sättet att uppnå detta.

 

Den finska cancerpatienten som hållit sin cancer på avstånd, Antti Oinas, har varit nöjd med sin enkla ozonator som ger honom ozonrikt vatten. Vi rekommenderar starkt ozonrikt vatten för cancerpatienter.

 

Ozonterapi ges i många olika former i Finland. Du kan kontakta Suomen otsoniterapia (https://www.otsoniterapia.fi/ ) för ytterligare information. Ozonatorer finns i deras webbshop såväl som här: http://synerki.fi/

 3,787 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Propolis och cancer

Propolis är naturens eget antibiotikum och en effektiv förstärkare av immunsystemet hos cancerpatienten. Propolis är ett klibbigt ämne som bin samlar från lövträd och bark. Till detta lägger biet ännu sina egna sekret.   I användning sedan anti