Liikunta parantaa syöpäpotilaiden elämänlaatua

Christer Sundqvist

Äskettäin julkaistiin tutkimus, joka osoitti, että liikunnalla oli positiivisia vaikutuksia keuhkosyöpäpotilaiden elämänlaatuun. Tulosten mukaan näytti olevan vaikutusta kuinka kauan ja kuinka usein oli ollut liikuntaa, samoin kuin sen intensiteetti ja sitoutuminen siihen.

Jilin Unversityssä (Kiinassa) suoritettu tutkimus julkaistaan Oncology Nursing Forumissa 1. toukokuuta, mutta se on jo saatavilla verkossa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32301933

Tämä tutkimus on muiden havaintojen mukainen, ja sen tulisi kannustaa kaikkia sisällyttämään liikuntaa keuhkosyöpäpotilaiden jokapäiväiseen elämään, elämänlaadun parantamiseksi.

On todisteita liikunnan merkityksestä syöpäpotilaiden ehkäisyssä ja hoidossa, ja tämän alan tiedot lisääntyvät nopeasti. Säännöllisellä maltillisella liikunnalla näyttää olevan myönteisiä vaikutuksia muiden kuin keuhkosyöpäpotilaidenkin elämänlaatuun. Liikunnan myönteiset vaikutukset on havaittu erityisesti paksunsuolensyövässä, eturauhas- ja rintasyövässä. Liikunta lisää syöpäpotilaiden mahdollisuuksia selviytyä.

Maailman syöpätutkimusrahasto on ilmoittanut, että fyysinen passiivisuus on selvästi riskitekijä syövässä. Tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden fyysisen aktiivisuuden ja vähentyneen paksusuolen syöpäkuolleisuuden ja suolen syövän riskin vähentymisen välillä.

Laajat tutkimukset osoittavat, että rintasyövän riski on vähentynyt säännöllisesti liikkuvilla naisilla, etenkin alle 45-vuotiailla. Samanlaisia havaintoja on ilmoitettu keuhkosyövässä. Tämä vahvistetaan sairaanhoitajien terveystutkimuksen analyysissä. Postmenopausaalisilla naisilla ripeän kävelyn on osoitettu vähentävän rintasyövän riskiä.

Aerobinen liikunta näyttää tarjoavan erittäin hyvän suojan syöpää vastaan, ja on ehdotettu syiksi miksi liikunta suojaa syöpää vastaan, muutoksia prostaglandiineissa ja muissa tulehduksen merkkiaineissa, antioksidanttivaikutuksia ja säännöllisen suolen käytön ylläpitämistä. Liikunta on hyvä suoja liikalihavuutta ja metabolista oireyhtymää vastaan ja auttaa parantamaan yleistä energiatasapainoa. Aerobinen liikunta helpottaa myös muita terveellisten elämäntapojen muutoksia, kuten terveellisempään ruokavalioon siirtymistä. Liikunnan on osoitettu parantavan mielenterveyttä ja immuunijärjestelmää.

Eturauhassyöpä kasvaa yleensä hyvin hitaasti eikä ole hengenvaarallinen, mutta joidenkin potilaiden eturauhassyöpä muuttuu aggressiiviseksi ja voi kehittyä nopeasti. Yli 65-vuotiailla miehillä eturauhassyövän riski väheni kolmanneksella, jos he liikkuivat säännöllisesti.

Liikunta näyttää olevan menetelmä, jonka syöpäpotilaan tulisi valita.

Ehdotamme lisää luettavaa:

https://clinicalgate.com/cancer-2/ Clinical Gate – Your knowledge base system

https://www.wcrf.org/dietandcancer/exposures/physical-activity Physical activity and the risk of cancer

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32301933 Effect of Exercise Interventions on Quality of Life in Patients With Lung Cancer: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

 1,563 näyttökertaa

Syöpä ja COVID-19

Joulukuussa 2019 todettiin uusi koronaviruksen (COVID-19 tai SARS-CoV-2) aiheuttama tauti alun perin Wuhanin osavaltiossa Hubein maakunnassa Kiinassa. Virus on sittemmin levinnyt ympäri maailmaa, ja WHO on julistanut pandemian sen levitessä maailmanlaajuises

Syöpä on voitettavissa

Syöpä on terveyskeskusteluumme pesiytynyt lopullisena tienviittana kuolemaa kohti. Tämä ei ole koko totuus. Kaikki syövät eivät ole kuolemaan johtavia. Itse asiassa tällä hetkellä on vallalla käsitys siitä, että syöpä on hyvin yksilöllinen sair

Mistelihoito tehoaa mahdollisesti rintasyöpään

Valkoisesta mistelistä (Viscum album L.) valmistetut uutteet ovat saksankielisissä maissa eniten määrättyjä lääkevalmisteita integratiivisessa syöpäpotilaiden avohoidossa. Mistelivalmisteiden käyttö vaihtelee eri syöpälajeissa. Rintasyöpäpotila