Integrativ vård av cancer

Christer Sundqvist

Detta avsnitt hämtar sitt innehåll från ett flertal böcker och färska undersökningar inom integrativ vård av cancer. En detaljerad källföteckning hittar du nederst på sidan.

 

Integrativ vård strävar efter att förbättra vården av cancer genom att beakta alla dimensioner i vården: de fysiska, psykologiskt andliga och sociala.

 

Utmärkande faktorer för den integrativa vården av cancer

 

Livsstil

 

Fyra åtgärder beträffande livsstilen är avgörande för att minska risken för cancer: ingen rökning, BMI under 30, 3-5 timmar per vecka motion eller oftare och ät en hälsosam kost. När alla fyra livsstilsfaktorer beaktades minskade risken för cancer med 36% i en europeisk cancerstudie (Ford, 2009). Block (2009) upptäckte att deras integrativa cancercentrum med uppmärksamhet på näring, kosttillskott, motion och psykologiska interventioner, gav patienter med utspridd bröstcancer en överlevnadsmöjlighet som var dubbelt så hög som jämförelsegrupper i litteraturen. Överlevnaden på cancercentret var i medeltal 38 månader, jämfört med 12 till 24 månader i andra liknande grupper.

 

Motion

 

Motion spelar en roll i förebyggandet av cancer genom att hålla kontroll på vikten, öka muskelstyrkan och förbättra immuniteten samt hålla humöret uppe. Under och efter cancerbehandlingen kan motion gynna humöret, styrkan, viktkontrollen, handlingskraften, immuniteten, allmänna hälsan och välbefinnandet, överlevnaden, förebyggandet av återgång och ger bättre livskvalitet. Schwartz beskriver i sin bok ”Cancer Fitness” (2004) att träning gör det möjligt för patienter att gå igenom sin cancerbehandling och bibehålla eller öka sin livskraft, vara mindre trötta och uppvisa minskad muskelsvaghet, bättre balans och färre sjukdomsfall. Joga och högintensiv återkommande frekvent träning uppvisar betydande fördelaktiga effekter på cancerpatientens humör (Saeed, 2010).

 

Kosten

 

Dieter med mycket grönsaker, fisk, färska livsmedel, frukt och olivolja (Medelhavsdieten) minskar risken för många cancerformer (Schwingshackl, 2016). Mat med högt fiber innehåll kan minska risken för cancer. I Malmö Diet and Cancer cohort undersökningen minskade risken för bröstcancer med högre intag av fiberrik mat.

Det finns kontroversiella fynd beträffande alkohol och risk för cancer. Intag av alkohol i primärskedet (innan man fått sin cancerdiagnos) är tillsamman med lägre folatnivåer förenat med ökad sjukdomsrisk (Kushi, 2012). Vid den sekundära preventionen (efter cancerdiagnosen) verkar ett lågt till måttligt alkoholintag inte vara förenat med ökad risk för injuknande på nytt eller ökad dödlighet. Alkohol i måttliga mängder kan t.o.m. vara till nytta, men här finns en hel del individuell variation. Alkohol har både sina risker och fördelar.

Högt sockerintag ökar insulinnivåerna, vilket kan ha skadliga metaboliska effekter som i sin tur bidrar till cancercelltillväxt. Socker innehåller också mycket extra energi (ibland utesluter man så här den näringsrikare maten) och på så sätt bidrar detta till viktökning. Högt sockerintag i form av fruktosrik majssirap, socker, honung och melass rekommenderas inte. Ett hälsosamt kostval är ketogen diet (Allen, 2014; Branco, 2016).

Fleromättade fettsyror innehåller omega-3 och omega-6 fettsyror. I stora mängder och i synnerhet om de hydrerats för att förlänga hållbarhet kan solros-, färgtistel- (safflor), soja-, sesam- och majsoljor vara proinflammatoriska i kroppen. Omega-3-fettsyror (eikosapentaensyran [EPA] och dokosahexaensyran [DHA]) är anti-inflammatoriska och finns i fiskolja, linfröolja och olja framställd av valnötter. Omega-3 fettsyror finns i fet fisk (såsom lax, sardiner och makrill), valnötter, grönbladiga grönsaker och linfrö. VITAL-studien visade att fiskolja minskade risken för duktal men inte lobulär bröstcancer. Biondo (2008) fann att omega-3 fettsyror kan förbättra effekterna av kemoterapi. Stoppa bruket av fiskolja omedelbart om någon blödning inträffar eller du är på väg till en operation, eftersom det har rapporterats i stor utsträckning att fiskoljan inverkar negativt på vidhäftningsförmågan hos blodplattorna vid koagulering. Använd försiktighet om några andra antikoagulativa medel intas.

Enkelomättade fettsyror säsom oljesyra (omega-9-fettsyra) finns i olivolja, avokado,
hasselnötter och cashewnötter. De kan hjälpa till med att undertrycka tillväxten av vissa tumörceller. Att äta nötter och använda olivolja i matlagning och som salladsdressing rekommenderas.

Grönt te innehåller polyfenoler som på naturligt sätt hämmar aromataserna (viktiga i samband med bröstcancer). Grönt te som intagits mera än tre koppar per dag minskade risken för återkommande bröstcancer med 27%, men ingen konsekvent effekt kunde hittas vid andra former av cancer (Ogunleye, 2010).

Linfrö, vanligtvis konsumerat som linfrömjöl eller olja, är en rik källa för fytoöstrogener och innehåller alfa-linolsyra. De uppvisar en skyddande effekt genom att minska inflammationen i kroppen och sålunda kan de minska cancercelltillväxten.

Frukter och grönsaker innehåller mycket antioxidanter och de kan minska risken för cancer. Karotenoiderna i frukter och grönsaker kan i stora mängder minska risken för invasiv bröstcancer hos premenopausala kvinnor. Antioxidanter i livsmedel är säkrare att föredra framom höga doser av antioxander som kosttillskott. Maten ger bättre biotillgänglighet, synergistiska effekter och tas bättre upp i kroppen.

Medicinska svampar med anti-inflammatorisk och immunförstärkande effekt är t.ex. maitake (Grifola frondosa), shiitake (Lentinus edodes), reishi (Ganoderma lucidum) och sidenticka (Trametes versicolor). Lindequist (2005) visade att svampar också har ett antal andra egenskaper såsom förebyggande av svamptillväxt i kroppen, de är antibakteriella, antivirala och oppträder tumördämpande.

Örter och kosttillskott kan vara användbara när man främjar hälsan. Vissa motverkar cancer eller förstärker immuniteten, och vissa är användbara för att dämpa biverkningarna av traditionell cancerterapi. Det är viktigt att överväga interaktionerna mellan vissa botaniska ämnen och kosttillskott med kemoterapi och strålbehandling. Strålbehandlingens effekt kan minska och i vissa fall ökar toxiciteten. Antioxidanter som intas i höga mängder kan teoretiskt sett störa strålbehandlingen och kemoterapin genom att neutralisera bildandet av fria radikaler, som är nödvändiga för att dessa cellgifter skall fungera.

D-vitaminbrist är vanligt, särskilt hos patienter som är kroniskt eller akut sjuka och som bor i norra halvklotet. D-vitamin är viktigt för immuniteten och har en anticancer effekt. Vitamin D tas företrädesvis som vitamin D3 (cholecalciferol). Vitamin D3 bildas också i huden när 7-dehydrokolesterol, förstadiet till vitaminet, utsätts för ultraviolett B-ljus. Calcidiol omvandlas i njurarna till 1,25-dihydroxivitamin D (kalcitriol), den aktiva metaboliten. Calcitriol hämmar signifikant cancercelltillväxt, särskilt i bröst-, tjocktarms-, prostata- och äggstocksvävnad (Meyer, 2004).

 

Tankar kring modern cancer forskning

 

Modern forskning har visat att tumörer inte bara växer och blir elakartade genom genetiska förändringar i själva cancercellerna, utan också av det faktum att mikromiljön i kroppen är fördelaktig för deras existens. Det här inbegriper cancercellernas förmåga att uppta näring och ge upphov till blodkärl (angiogenes) och inflammation samt deras förmåga att dämpa cellbunden immunitet.

Tumörernas mikromiljö avgör till stor del om cancercellerna kommer att växa eller inte. Kroppen har en hel del försvarsmekanismer (t.ex. immunförsvaret) som kan hindra cancer från att växa. Dessa försvarsmekanismer stärks om vi går in för en hälsosam livsstil som bland annat omfattar rätt diet, fysisk aktivitet, stressbehandling och goda sociala nätverk, och om vi lyckas undvika föroreningar från omgivningen, till exempel i form av tobak, alkohol och annat.

Cancerforskningen strävar efter att kartlägga de processer som främjar cancercellens existens. Då man känner till de här processerna kan man utveckla mediciner som blockerar dem och därigenom får cancercellerna att dö eller återgå till ett friskt tillstånd. En effektiv cancerbehandling försämrar cancercellerna miljö genom att stärka kroppens egna försvarsmekanismer. Forskning visar att en förändring av livsstil och beteende kan förstärka försvarsmekanismerna och på så sätt påverka resultaten av en cancerbehandling.

Det här hälsotänkandet innebär att vi förutom att bekämpa det sjuka också befrämjar och stimulerar det friska. Därmed får människor en möjlighet att själva påverka sin hälsa.

 

Du kan inverka på cancerns tillväxt!

 

En radikal omställning av tidigare levnadsvanor när det gäller näring, motion, känsloliv, levnadsmiljö och bibehållande av en orubblig livslust både stöder behandlingarna och kan avgöra gränsen mellan liv och död. De samverkande krafterna är mycket starka.

Nycklarna till ditt tillfrisknande, eller till en högre livskvalitet under den tid som du har kvar, tillsammans med en sannolik förlängning av den tiden, kan faktiskt ligga i dina egna händer! Du behöver inte känna vanmakt inför din situation. Du kan påverka den! Ny kunskap visar att du effektivt kan angripa cancerns svagaste punkter med medel som bara du själv behärskar bäst. Dessa medel finns i din vardag och har samband med kost, motion, känsloliv och livsinställning – en vardag fri från stress i form av vanmaktskänslor, i en livsmiljö möjligast fri från gifter i omgivningen.

En nödvändig förutsättning för att denna kamp ska lyckas är att du har kunskap om cancerns väsen och orsakerna till att vi får cancer. Enbart genom kunskap och medvetenhet kan du skapa den insikt som behövs för att gå till angrepp, genom att förstärka din kropps egna naturliga försvarsmekanismer och genom den tid av förändringar som du har framför dig.

 

Källor

 

Böcker

– Loo May. Integrative medicine for children. Saunders, 2009
– Micozzi Marc S. Complementary and integrative medicine in cancer care and prevention : foundations and evidence-based interventions. Springer Publishing Company, 2007
– Rakel David. Integrative Medicine. Elsevier, 2017
– Servan-Schreiber David. Anticancer : a new way of life. Penguin Books Ltd., 2008
– Schwartz AL. Cancer Fitness: Exercise Programs for Patients and Survivors. Simon and Schuster; 2004
– Wisneski Leonard A & Anderson Lucy. The Scientific Basis of Integrative Medicine. CRC Press, 2009

Vetenskapliga undersökningar

– Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7.
– Ben-Arye E, Doweck I, Schiff E, Samuels N. Exploring an Integrative Patient-Tailored Complementary Medicine Approach for Chemotherapy-Induced Taste Disorders. Explore (NY). 2018 Apr 22. pii: S1550-8307(17)30249-5. doi: 10.1016/j.explore.2017.09.012. [Epub ahead of print]
– Biondo PD, Brindley DN, Sawyer MB, Field CJ. The potential for treatment with dietary long-chain polyunsaturated n-3 fatty acids during chemotherapy. J Nutr Biochem. 2008;19:787–796.
– Block K, Gyllenhaal C, Tripathy D, Freels S, Mead MN, Block PB, Steinmann WC, Newman RA, Shoham J. Survival impact of integrative cancer care in advanced metastatic breast cancer. Breast J. 2009;15:357–366.
– Brasky TM, Lampe JW, Potter JD, Patterson RE, White E. Specialty supplements and breast cancer risk in the VITamins And Lifestyle (VITAL) cohort. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010;19:1696–1708. 2009:9216
– Ford ES, Bergmann MM, Kröger J, Schienkiewitz A, Weikert C, Boeing H. Healthy living is the best revenge: findings from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition–Potsdam Study. Arch Intern Med. 2009;169:1355–1362.
– Frenkel M, Sapire K. Complementary and Integrative Medicine in Hematologic Malignancies: Questions and Challenges. Curr Oncol Rep. 2017 Oct 14;19(12):79. doi: 10.1007/s11912-017-0635-0.
– Hack CC, Antoniadis S, Hackl J, Langemann H, Schwitulla J, Fasching PA, Beckmann MW, Theuser AK. Breast cancer patients’ satisfaction with individual therapy goals and treatment in a standardized integrative medicine consultancy service. Arch Gynecol Obstet. 2018 Jul;298(1):147-156. doi: 10.1007/s00404-018-4779-4. Epub 2018 Apr 27.
– Hunter J, Ussher J, Parton C, Kellett A, Smith C, Delaney G, Oyston E. Australian integrative oncology services: a mixed-method study exploring the views of cancer survivors. BMC Complement Altern Med. 2018 May 9;18(1):153. doi: 10.1186/s12906-018-2209-6.
– Kushi LH, Doyle C, McCullough M, Rock CL, Demark-Wahnefried W, Bandera EV, Gapstur S, Patel AV, Andrews K, Gansler T; American Cancer Society 2010 Nutrition and Physical Activity Guidelines Advisory Committee. American Cancer Society Guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the risk of cancer with healthy food choices and physical activity. CA Cancer J Clin. 2012 Jan-Feb;62(1):30-67. doi: 10.3322/caac.20140.
– Lindequist U, Niedermeyer TH, Jülich WD. The pharmacological potential of mushrooms. Evid Based Complement Alternat Med. 2005;2:285–299.
– Ling CQ, Fan J, Lin HS, Shen F, Xu ZY, Lin LZ, Qin SK, Zhou WP, Zhai XF, Li B, Zhou QH; Chinese Integrative Therapy of Primary Liver Cancer Working Group. Clinical practice guidelines for the treatment of primary liver cancer with integrative traditional Chinese and Western medicine. J Integr Med. 2018 May 17. pii: S2095-4964(18)30060-8. doi: 10.1016/j.joim.2018.05.002. [Epub ahead of print]
– Lyman GH, Greenlee H, Bohlke K, Bao T, DeMichele AM, Deng GE, Fouladbakhsh JM, Gil B, Hershman DL, Mansfield S, Mussallem DM, Mustian KM, Price E, Rafte S, Cohen L. Integrative Therapies During and After Breast Cancer Treatment: ASCO Endorsement of the SIO Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2018 Jun 11:JCO2018792721. doi: 10.1200/JCO.2018.79.2721. [Epub ahead of print]
– Meyer C. Scientists probe role of vitamin D. JAMA. 2004;292:1416–1418.
– Ogunleye AA, Xue F, Michels KB. Green tea consumption and breast cancer risk or recurrence: a meta-analysis. Breast Cancer Res Treat. 2010;119:477–484.
– Rossi P, Difrancia R, Quagliariello V, Savino E, Tralongo P, Randazzo CL, Berretta M. B-glucans from Grifola frondosa and Ganoderma lucidum in breast cancer: an example of complementary and integrative medicine. Oncotarget. 2018 May 15;9(37):24837-24856. doi: 10.18632/oncotarget.24984. eCollection 2018 May 15.
– Saeed SA, Antonacci DJ, Bloch RM. Exercise, yoga and meditation for depressive and anxiety disorders. Am Fam Physician. 2010;81:981–986.
– Schwingshackl L, Hoffmann G. Does a Mediterranean-Type Diet Reduce Cancer Risk? Curr Nutr Rep. 2016;5:9-17. Epub 2015 Sep 23.
– Sonestedt E, Borgquist S, Ericson U, Gullberg B, Landberg G, Olsson H, Wirfält E. Plant foods and oestrogen receptor alpha and beta-defined breast cancer: observations from the Malmö Diet and Cancer cohort. Carcinogenesis. 2008;29: 2203–2209.

 

Internet material

Anti-Cancer Strategies & Healthy Living for All
How do you build your very own personal Integrative cancer treatment programme?
12 foods to fight cancer
CANCER: Increasing Your Odds for Survival
MD Anderson Cancer Center
Osher Center for Integrative Medicine
VIDEO: Natural Defenses in Preventing and Treating Cancer

 1,706 visningar

Vad är cancer

VAD ÄR NORMAL FUNKTION AV CELLER?   Cancer är en följd av störningar i den normala celldelningen, där celldelningen fortsätter även efter att den borde ha slutat. Många olika orsaker leder till det att cellen blir genetiskt omvandlad och så smån