Försök att avslöja cancer i tidigare skede

Christer Sundqvist

Det är viktigt att cancer avslöjas tidigt. Nyligen upptäckte forskare vid Weill Cornell Medicine och Memorial Sloan Kettering i USA, att sk. extracellulära vesiklar och partiklar kan användas för att identifiera cancer.

 

Metoden går ut på att identifiera nya proteinmönster i de här extracellulära vesiklarna. De kan användas som diagnosverktyg för att upptäcka cancer i ett mycket tidigt skede.

 

Proven kom från personer med känd cancer och från friska personer. Aderton olika typer av cancer ingick i studien, däribland cancer i bröst, tjocktarm, bukspottskörtel och lunga. I analysen upptäckte man cancerrelaterade biomarkörer i de extracellulära vesiklarna och partiklarna. Med hjälp av datoranalysen kunde forskarna hitta proteinmönster i blodproven som stämde ihop med vilken specifik sorts cancer det var. I 95 procent av fallen detekterades cancern (testets känslighet) och diagnosen stämde i 90 procent av fallen då testet visade på förekomst av cancer (testets specificitet).

 

Forskarna fann att de kunde detektera tumörer i tidiga stadier av cancertyper som bukspottkörtelcancer och lungcancer. Dessa cancertyper upptäcks sällan tidigt, och att behandla dem så tidigt som möjligt skulle kunna leda till bättre utfall för patienterna.

 

Cancer är en systemisk sjukdom där inte bara själva organet där tumören uppstår påverkas, utan även andra delar av kroppen. Cancerrelaterade extracellulära vesiklar och partiklar i blodet kan därför komma från tumörcellerna, från normala celler i tumörens närhet eller från celler på helt andra ställen i kroppen, framför allt immunceller.

 

Genom att titta på extracellulära vesiklar och partiklar som cirkulerar i blodet kan forskarna därför få information även från andra vävnader, utöver själva ursprungstumören. Det kan ge värdefull information i fall där sjukdomen ger sig tillkänna genom metastaser någonstans i kroppen, men där man inte hittat ursprungstumören. Så är fallet i cirka 5 procent av alla cancerdiagnoser.

 

Mer forskning behövs.

 

Referens:

 

Ayuko Hoshino, Han Sang Kim, Linda Bojmar, Kofi Ennu Gyan et al (117 authors). Extracellular Vesicle and Particle Biomarkers Define Multiple Human Cancers. Cell, online August 13 2020, doi: 10.1016/j.cell.2020.07.009 https://www.researchgate.net/publication/343643318_Extracellular_Vesicle_and_Particle_Biomarkers_Define_Multiple_Human_Cancers

 958 visningar