Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Christer Sundqvist

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vegetarisk diet. Man äter främst frukter och grönsaker, kompletterat med vitamin- och mineraltillskott och vissa enzympreparat. Regelbundet utförs lavemang med kaffe för att ta bort gifter från kroppen.

 

Gerson metoden har använts sedan 1940-talet och grundades av Max Gerson, en tysk läkare som flyttade till USA år 1936 och öppnade ett eget läkarkontor i New York.

 

Tusentals cancerpatienter har dragit nytta av hans metod. Max Gerson blev känd efter att ha botat Nobelprisvinnaren Albert Schweitzers typ 2-diabetes: mannen blev av med insulinbehandlingen efter bara en behandlingsperiod på två månader.

 

Fungerar Gerson metoden?

Gerson metoden förutsätter att kostförändringar kan hjälpa till att behandla cancer. Syftet är att avlägsna gifter från kroppen och stärka kroppens eget immunsystem. På detta sätt tror man att kroppen kan återgå till ett normalt metaboliskt tillstånd och kroppen kan läka sig själv. Detta kan betraktas som en önskvärd strategi. Terapin kan genomföras antingen hemma eller på speciella kliniker. Behandling på kliniker är ganska dyr.

 

Det finns ingen anledning att betvivla äktheten i Gerson anhängarnas berättelser, men problemet är att metoden inte har testats tillräckligt i kliniska experiment. US National Cancer Institute genomförde en granskning av Gerson metoden år 2010 där inget stöd hittades för bot mot cancer. Även i Storbritannien följde forskare patienter som behandlades med Gerson metoden år 2007. Man fann att denna typ av behandling tycktes hjälpa människor att må bättre, vilket i sig är en fin observation. Gerson metoden minskade även behovet av smärtstillande medel.

 

En ganska omfattande genomgång år 2014 granskade 13 olika cancerrelaterade dieter. Gerson metoden var också med. Tyvärr ansågs att Gerson metoden inte var effektiv mot cancer.

 

Mera klinisk forskning behövs. Det är svårt just nu att säga om Gerson metoden är till nytta för cancerpatienter.

 10,112 visningar

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Vetenskapliga bevis för homeopati del 1

Cancerpatienter har rapporterat att de får hjälp av homeopati i sin sjukdom. Vi beslöt att ta reda på fördelarna med homeopati och i synnerhet letar vi efter vetenskapliga bevis för hur homeopati fungerar. Den kända och respekterade finska homeopaten Jo

Vetenskapliga bevis för homeopati del 2

I en tidigare artikel [16] (Vetenskapliga bevis för homeopati del 1) intervjuade jag den välkända och respekterade finska homeopaten Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ). Han hjälper oss att belysa homeopatins natur och tillämpningssätt för perso