Cannabis och cancer smärta

Christer Sundqvist

Cancer leder ofta till sämre livskvalitet på grund av den smärta och det lidande sjukdomen orsakar. Allt fler patienter vänder sig till cannabis och cannabinoider för att hantera sin cancer smärta och andra cancerrelaterade symtom. I Kanada har man legaliserat medicinsk cannabis, vilket har lett till ett behandlingsprotokoll som saknar tydligt kliniskt bevis.

 

I en nyligen genomförd studie testades denna kanadensiska praxis att använda medicinsk cannabis. I en observationsstudie av cancerpatienter gavs cannabis åt patienter i mera än 6 månaders tid. Studien visade prov på ett minskat antal patienter med svår smärta och ett ökat antal patienter som rapporterade om god livskvalitet.

 

Lyckade prekliniska djurförsök och en stor mängd observationsdata pekar på det att cannabis och cannabinoider kan bli viktiga medel för att hantera smärta hos cancerpatienter. Men flera studier behövs. Det finns ett stort behov av högkvalitativa randomiserade kontrollerade studier för att korrekt bedöma effektiviteten och säkerheten för medicinsk cannabis.

 

Referens:

 

Meng H, Dai T, Hanlon JG, Downar J, Alibhai SMH, Clarke H. Cannabis
and cannabinoids in
cancer pain management, Current Opinion in Supportive and Palliative
Care: June 2020 – Volume
14 – Issue 2 -p 87-93 doi: 10

 52 visningar

Relaterade nyckelord

Cancer och COVID-19

I december 2019 rapporterades inledningsvis om ett utbrott av ett helt nytt koronavirus (COVID-19 eller SARS-CoV-2) i staten Wuhan, i provinsen Hubei i Kina. Viruset har sedan dess spridit sig över hela världen och WHO har förklarat att det är fråga om en

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege