Cannabis och cancer smärta

Christer Sundqvist

Cancer leder ofta till sämre livskvalitet på grund av den smärta och det lidande sjukdomen orsakar. Allt fler patienter vänder sig till cannabis och cannabinoider för att hantera sin cancer smärta och andra cancerrelaterade symtom. I Kanada har man legaliserat medicinsk cannabis, vilket har lett till ett behandlingsprotokoll som saknar tydligt kliniskt bevis.

 

I en nyligen genomförd studie testades denna kanadensiska praxis att använda medicinsk cannabis. I en observationsstudie av cancerpatienter gavs cannabis åt patienter i mera än 6 månaders tid. Studien visade prov på ett minskat antal patienter med svår smärta och ett ökat antal patienter som rapporterade om god livskvalitet.

 

Lyckade prekliniska djurförsök och en stor mängd observationsdata pekar på det att cannabis och cannabinoider kan bli viktiga medel för att hantera smärta hos cancerpatienter. Men flera studier behövs. Det finns ett stort behov av högkvalitativa randomiserade kontrollerade studier för att korrekt bedöma effektiviteten och säkerheten för medicinsk cannabis.

 

Referens:

 

Meng H, Dai T, Hanlon JG, Downar J, Alibhai SMH, Clarke H. Cannabis
and cannabinoids in
cancer pain management, Current Opinion in Supportive and Palliative
Care: June 2020 – Volume
14 – Issue 2 -p 87-93 doi: 10

 864 visningar

Relaterade nyckelord

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Kemoterapi – Selektiv förgiftning av cancerpatienten

I sin senaste bok ”The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery” (2020) [1] har läkare Jason Fung i ett intressant kapitel berättat historian kring kemoterapi. Nu följer en sammanfattning av Dr Fungs text och några ytterligar

Musik och cancer

Det är bekant för oss alla att musik känns bra [1, 2, 3]. Musik har varit en integrerad del av vår nöjeskultur [4]. När vi lyssnar på musik förbättras immunsystemets och nervsystemets funktion [5]. Även cancerpatienter som återhämtar sig från canc