Cannabis och cancer smärta

Christer Sundqvist

Cancer leder ofta till sämre livskvalitet på grund av den smärta och det lidande sjukdomen orsakar. Allt fler patienter vänder sig till cannabis och cannabinoider för att hantera sin cancer smärta och andra cancerrelaterade symtom. I Kanada har man legaliserat medicinsk cannabis, vilket har lett till ett behandlingsprotokoll som saknar tydligt kliniskt bevis.

 

I en nyligen genomförd studie testades denna kanadensiska praxis att använda medicinsk cannabis. I en observationsstudie av cancerpatienter gavs cannabis åt patienter i mera än 6 månaders tid. Studien visade prov på ett minskat antal patienter med svår smärta och ett ökat antal patienter som rapporterade om god livskvalitet.

 

Lyckade prekliniska djurförsök och en stor mängd observationsdata pekar på det att cannabis och cannabinoider kan bli viktiga medel för att hantera smärta hos cancerpatienter. Men flera studier behövs. Det finns ett stort behov av högkvalitativa randomiserade kontrollerade studier för att korrekt bedöma effektiviteten och säkerheten för medicinsk cannabis.

 

Referens:

 

Meng H, Dai T, Hanlon JG, Downar J, Alibhai SMH, Clarke H. Cannabis
and cannabinoids in
cancer pain management, Current Opinion in Supportive and Palliative
Care: June 2020 – Volume
14 – Issue 2 -p 87-93 doi: 10

 25 total views

Relaterade nyckelord

Kaffe associeras med bättre överlevnad hos patienter med metastaserad kolorektal cancer

Den allsmäktiga koppen kaffe! Kaffe har varit med oss länge och räddat våra kalla morgnar och gryningar. Anledningen till kaffets underbara effekt är exempelvis: Kaffe höjer vår kroppstemperatur en aning, vilket vanligtvis inte händer. Kaffet värmer v

Gift från bin studeras för bröstcancer

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav b

Cancerfri sedan 2017

Vi har det synnerligen uppskattade tillståndet att leverera utvalda berättelser om det hur man överlever cancer från Radical Remission-projektet till våra läsare. Radikala remissioner är sällsynta, men ger mycket hopp till dem som lever med cancer. Web