Kannabis ja syöpäkivut

Christer Sundqvist

Syöpä heikentää usein elämänlaatua sen aiheuttaman kivun ja kärsimyksen vuoksi. Yhä useammat potilaat kääntyvät kannabiksen ja kannabinoidien puoleen etsiessään keinoja hoitaa syöpään liittyviä kiputiloja ja muita syöpään liittyviä oireita. Kanadassa on laillista käyttää lääkekannabista, mikä tarjoaa hoitoprotokollan, josta puuttuu vankka kliininen näyttö.

 

Tuoreessa tutkimuksessa kokeiltiin kannabista syöpäpotilaisiin. Tässä havainnoivassa tutkimuksessa kannabista annettiin yli 6 kuukauden ajan. Tutkimus osoitti, että vaikeaa kipua sairastavien potilaiden lukumäärä väheni ja hyvästä elämänlaadusta ilmoitti kasvava potilaiden määrä.

 

Hyvät prekliiniset eläintutkimukset ja suuri joukko havainnollisia kokeita viittaavat siihen, että kannabis ja kannabinoidit voivat olla tehokkaita syövän kipuhoidossa. Tarvitaan kuitenkin enemmän tutkimuksia. Erityisesti tarvitaan korkealaatuisia, satunnaistettuja, hyvin kontrolloituja tutkimuksia lääkekannabiksen tehokkuuden ja turvallisuuden asianmukaiseksi arvioimiseksi.

 

Lähde:

 

Meng H, Dai T, Hanlon JG, Downar J, Alibhai SMH, Clarke H. Cannabis
and cannabinoids in
cancer pain management, Current Opinion in Supportive and Palliative
Care: June 2020 – Volume
14 – Issue 2 -p 87-93 doi: 10.

 1,809 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat