Erfarenheter av PESHLA-metoden

Christer Sundqvist

För mer än fem år sedan blev det klart att Antti Oinas inte mera borde vara vid liv och berätta om sin PESHLA-metod.

 

År 2010 diagnostiserades Antti med en metastaserande salivkörtelcancer. Med hjälp av cancerbehandlingar (kirurgi och strålbehandling) återhämtade han sig från detta. Han fick sitt liv under kontroll igen och framtiden såg ljus ut.

 

Våren 2015, närmare bestämt den 8 maj 2015, körde Antti med bil för han skulle besöka sin gamla mamma när telefonen ringde. Den som ringde var hans läkare. Det han sade i telefonen var som ett knytnävsslag direkt i Anttis ansikte. Cancern hade dykt upp igen och nu var det mycket allvarligare. Ingenting kunde göras längre.

 

Ge inte upp

Antti har alltid kämpat sig genom livet. Han vill inte ge upp. Återigen vägrade han att ge upp inför cancern. Han bestämde sig för att använda sitt återstående korta liv för att främja sitt eget välbefinnande.

 

Antti hade inget att förlora. I vilket fall som helst skulle han dö i cancer inom några månader, högst kunde han leva ett år till. Läkaren lovade honom nämligen inte mer än ett år att leva. Antti bildade en stödgrupp av vänner runt sig och började ta reda på om det var möjligt att hålla en mycket allvarlig, avancerad cancer på avstånd med andra metoder än vad som fanns tillgängligt inom skolmedicin. Skolmedicinen erbjöd honom smärtlindring, terapeutisk diskussion, inget hopp om tillfrisknande, väntan på döden.

 

Anttis fynd

Antti lever fortfarande, han mår bra och de otaliga metastaserna i lungorna, nackregionen och skelettet växer inte. Cancern är inkapslad. Antti gör någonting som gör detta möjligt. Låt oss nu reda ut vad Antti och hans kamrater har att berätta om PESHLA.

 

En av Anttis viktigaste tankeväckare var en svamputfärd han gjorde hösten 2015. Antti älskar att plocka svampar och nu var han i en svampskog där det brukade växa svampar. Han blev förvånad när det den här gången inte fanns några svampar. Han drog slutsatsen att svampmyceliet nog fanns, men växtförhållandena var inte nu just på hösten 2015 gynnsamma för svamptillväxt. Samtidigt insåg han att samma situation är med hans cancer. Om han kan skapa ogynnsamma förhållanden för cancer hela tiden, kanske inte cancer sprids till alla delar av kroppen.

 

Antti började testa olika metoder för att stärka immunförsvaret och skapade samtidigt de värsta möjliga förhållandena för cancer. För det mesta mådde Antti dåligt och många av de testade metoderna fungerade inte. Gradvis upptäckte dock Antti de metoderna som passade åt honom och som förbättrade hans hälsa. Med sitt unika mänskliga experiment föddes PESHLA-livsstilen, som han sedan började följa och som han nu delar med sig åt andra.

 

Antti vill förstå varför han har det så bra och kan det eventuellt finnas ännu något annat han kan göra för att förbättra sin hälsa. För detta ändamål söker han information om cancer själv och utvärderar sina fynd i sin PESHLA stödgrupp. I denna PESHLA-grupp finns akademiskt meriterade forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, terapeuter inom traditionell vård och andra cancerpatienter. Tillsammans med sin stödgrupp anordnar han småskaliga hälsomöten i sitt eget hem och några större skolningar samt uppmuntrar alla andra som använder PESHLA-metoden.

 

PESHLA fungerar om du fortsätter med metoden

Du hittar en detaljerad beskrivning av PESHLA-metoden i en tidigare artikel (https://www.petrafoundation.com/sv/blog/the-peshla-method ). Antti vill dela med sig av sina erfarenheter av hur PESHLA-metoden har fungerat och vad han har lärt sig av sin metod under fem år.

 

Det viktigaste är att förstärka immunförsvaret så att cancer inte växer och sprids i hela kroppen. Med PESHLA-metoden uppnås detta genom positivitet (en positiv inställning till livet är viktig), noggrant testade traditionella behandlingar (en finsk hälsodryck tillverkad på björkaska, en forntida hälsodryck uppfunnen av tibetanska munkar, Budwig-protokollets mat) och kosttillskott (propolis, serrapeptas, D-vitamin, C60-carbon, L-lysin, B12-vitamin, alfa-liponsyra, krillolja, aprikoskärnor, magnesium, aspirinpiller, frankincense olja) och motion (motion är medicin).

 

Det är viktigt att orsaka besvär för cancer med alkalisk och äkta, antioxidantinnehållande ketogen kost (cancer trivs inte i en alkalisk miljö och cancer bör inte ges socker), syresatt vatten och regelbunden hyperbar syrebehandling (cancern gillar inte syre). Det antidiabetiska läkemedlet metformin har visat sig vara överraskande effektivt mot cancer.

 

Många visar intresse för PESHLA-metoden i alltför sent läge när ingenting kan göras längre. Naturligtvis har människor i en dylik situation ett sämre utgångsläge för överlevnad. Antti har dock flera cancervänner som har dömts till döden och fortfarande lever med hjälp av PESHLA-metoden och detta glädjer Antti.

 

Ärligt talat medger Antti att PESHLA inte alltid hjälper och människor, vänner dör av cancer. Antti säger att han är rädd när han ringer upp sina vänner. Särskilt när han inte får något svar eller om det meddelas om ett telefonnumret som inte längre är i bruk. Kanske igen en som lämnat jordelivet? Tröst kommer från de släktingar som säger att deras älskade anhöring dog i cancer men hen fick leva ett fullt liv de sista månaderna av sitt liv med hjälp av PESHLA. Tunga cancerbehandlingar som rekommenderats av den etablerade medicinen avbröts eventuellt (inte alltid!) och ersattes med kompletterande och alternativa metoder samt andra ingrepp i PESHLA. Dessutom skapade empati och kärlek samt positivitet värdefulla ramar för de viktiga sista dagarna i livet.

 

 

 2,504 visningar

Peshla metoden

Den dödsjuka finska cancerpatienten Antti Oinas har genom sitt eget forskningsarbete och med hjälp av experter utvecklat en holistisk cancerbehandling som har hållit hans cancer under kontroll. Läs beskrivningen av metoden och ta möjligtvis i användning

Den norska läkaren Øyving Torp håller cancern i styr

När 42-åriga läkaren Øyvind Torp nyligen tittade på sina egna magnet röntgenbilder tvingades han erkänna att hans metod fortfarande fungerar. Bukspottkörtelns cancer spred sig inte mera. Han fick bara ett år kvar att leva, men det hade nu gått och ha

Propolis och cancer

Propolis är naturens eget antibiotikum och en effektiv förstärkare av immunsystemet hos cancerpatienten. Propolis är ett klibbigt ämne som bin samlar från lövträd och bark. Till detta lägger biet ännu sina egna sekret.   I användning sedan anti