Den norska läkaren Øyving Torp håller cancern i styr

Christer Sundqvist

När 42-åriga läkaren Øyvind Torp nyligen tittade på sina egna magnet röntgenbilder tvingades han erkänna att hans metod fortfarande fungerar. Bukspottkörtelns cancer spred sig inte mera. Han fick bara ett år kvar att leva, men det hade nu gått och han levde fortfarande.

Läkare Torp har skrivit en bok om sina erfarenheter och metoder (Self-Defence Against Cancer: 10 Counter-Moves You Can Use), där han räknar upp de metoder med vars hjälp han stoppade cancerns tillväxt. Metoden liknar Antti Oinas Peshla-metod (https://www.petrafoundation.com/fi/blog/the-peshla-method ) och Sven Erik Nordins (https://www.petrafoundation.com/fi/blog/the-Nordin-metod ) sätt att bli av med sin cancer.

Doctor Torps 10 råd för en cancerpatient

  1. Ät mat som gör det svårare för cancercellernas blodcirkulation. Vissa livsmedel kan förhindra att blodkärl bildas i cancervävnaden, till exempel frukt, bär och vissa grönsaker. Varje dag ska du äta blåbär, hallon, vitlök och olivolja och dricka grönt te.

  1. Undvik skadliga ämnen. Det som orsakar cancern kommer förmodligen att förvärra cancern. Därför skall du sluta röka och dricka mindre alkohol. Ät mat som innehåller mycket antioxidanter. Jordgubbar, hallon och nötter innehåller ellaginsyra, vilket förhindrar effekterna av miljögifter.

  1. Minska stressen. Det är viktigt att minska stressen för den mental hälsans skull, men stress har också fysiologiska effekter. Stresshormoner, såsom kortisol, kan hämma immunsystemet.

  1. Minska mängden ogynnsamma hormoner. Vissa hormoner kan påskynda tillväxten av cancer. Det kan vara en förklaring till det varför överviktiga människor har en högre risk för cancer. Insulin och IGF-1 stimulerar tillväxt av cancer. Endast kolhydrater har förmågan att avsevärt öka insulinsekretionen.

  1. Släck inflammationen. Inflammation och spridning av cancer hör samman. Exempel på anti-inflammatoriska livsmedel: gurkmeja, ingefära, omega-3-fettsyror, grönsaker. Undvik färdigmat och livsmedel, som innehåller socker, för de ökar inflammationen. Alkohol bör undvikas.

  1. Stärk ditt immunsystem. Fysisk aktivitet och vitaminer stärker immunförsvaret. Ät tillräckligt med vitaminerna C, D, E, K1 och K2. Ta torskolja och omega-3 tillskott fritt.

  1. Motion. Cancerceller kan “lura” immunsystemet, men danska studier visar att ansträngande träning kan “väcka” dem igen. De gör det med hjälp av adrenalin. Muskelkontraktioner utsöndrar ett läkemedel som heter IL-6, som hjälper celler i immunsystemet att bekämpa cancer. Intensiv intervallträning ger god effekt.

  1. Förhindra spridningen av cancer. Vissa örter innehåller fettsyror, terpener, som enligt vissa studier kan ha en effekt på förebyggandet av metastaser. Dessa terpener finns i rosmarin, oregano, basilika, mynta och timjan. Oregano, chili och valnötter innehåller också NF-Kappa B, vilket kan förhindra att cancern sprider sig.

  1. Döda cancercellerna. Djurstudier har visat att vissa ämnen, såsom antioxidanten salvesterol, attackerar cancerceller. Salvesterol finns i blåbär, tranbär, björnbär och avokado.

  1. Sluta med socker och stärkelse. Cancerceller behöver mycket glukos (socker) för att frodas, växa och spridas. En tumör kan inte dödas av “svält”, men det är bra att begränsa “tillgångarna”. Sluta äta socker, bröd, ris, pasta och potatis eftersom kolhydraterna, som de innehåller, omvandlas till glukos i tunntarmen.

Dr. Torps andra råd

När den värsta chocken efter cancerdiagnosen var över planerade Øyvind Torp att leta efter all slags information om cancer. Även information utanför sin egen yrkeslitteratur. Han har inte tid att vänta på “ytterligare utredningar”. Han vill leva.

I en ideal värld följer vi bara vetenskapligt beprövade behandlingar. Men det finns väldigt få systematiska vetenskapliga sammanfattningar av förhållandet mellan mat och cancer. Ändå finns det tiotusentals mindre studier om dietens effekt på cancerceller. Dessa kunde han inte ignorera enbart därför att det inte hade sammanställts meta-analyser av de enskilda studierna.

Han bildade en regel för sig själv: Om det finns studier som övertygande antyder att de kan fungera, kommer han att testa dem bara om de inte är skadliga eller mycket dyra.

I studien ”Revisiting the hallmarks of cancer” (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5446472/ ) identifierade Øyvind vilka egenskaper som var gemensamma för alla cancerceller och insåg att cancerceller är sårbara och detta kan bli en angreppspunkt. Han funderade över vilken diet som skulle ha de bästa effekterna och kom fram till en kombination av en ketogen och anti-inflammatorisk diet.

Först sänkte Øyvind sockerintaget och intaget av de snabba kolhydraterna minimerades. Cancerceller behöver mycket mera socker än friska celler, säger Øyvind. Därför är det vettigt att begränsa “leveransen” av socker till cancerceller. Vi vill inte att näringsämnena ökar insulinet eftersom insulin kan orsaka cancerceller att växa. Kolhydraterna bör främst komma från grönsaker.

En annan förklaringsmodell

Enligt nuvarande uppfattning inom skolmedicinen tror man att cancer uppstår när det sker skadliga mutationer i cancercellen. Men tänk om cellmutationerna är ett symptom, inte en orsak? Detta skulle få betydande konsekvenser för framtida cancerbehandlingar. De flesta cancerforskare tror att cancer är resultatet av slumpmässiga mutationer. Miljarder har investerats under de senaste 50 åren för att lösa gåtan, tyvärr utan att komma så långt. Cancern ökar år för år.

Modern cancervård syftar till att förhindra utvecklingen av cancer och man förebygger mutationer. Men det sker hundratals mutationer i en cell, flera tusen i en tumör. Det är nästan dömt att misslyckas om man utnyttjar denna typ av medicinskt kunnande.

Det kan finnas en annan förklaringsmodell. Det finns mycket forskning som baseras på en alternativ förklaring: den metaboliska teorin. Vi vet att “kraftverk” i form av mitokondrier förstörs i cancerceller. Därför behöver cancercellerna mycket socker och de kan inte producera energi på vanligt sätt.

Detta innebär att det finns svagheter i cancerceller som man bör dra nytta av. Genom att minska intaget av socker/kolhydrater får cancercellerna mindre bränsle och de växer långsammare. Forskare ser också effekter hos de skadade mitokondrierna. De skickar information om sina defekter till cellkärnan, vilket leder till mutationer. Således blir mutationern ett symptom, inte en orsak.

Men man får mera pengar genom att utveckla läkemedel mot cancer än man får från dietbehandlingar. Cancerforskaren Thomas Seyfried har i otaliga laboratorie experiment visat hur kostbehandling kan döda cancerceller. Men det är svårt att få pengar för omfattande klinisk forskning på området.

När allt kommer omkring ser Øyvind optimistiskt på framtiden. Enligt en rapport från World Cancer Research Fund 2018 är äkta livsmedel av hög kvalitet effektiva mot cancer. De anser att alla cancerpatienter bör få expertråd om kostens och motionens betydelse.

Om vi förklarar cancer som en metabolisk sjukdom är det vettigt att erbjuda kostbehandling utöver traditionell behandling.

Cancern har inte helt botats

Øyvind har genomgått två canceroperationer, men han har fortfarande cancer kvar i kroppen. De återstående tumörerna kan inte opereras, men de har inte heller vuxit under de senaste tre åren. Andra berättar för honom att de säkert kommer att växa med tiden. Det faktum att tumörerna inte har vuxit bevisar inte överlägsenheten i Øyvinds insatser, men det ger honom en enorm mängd med motivation att fortsätta söka efter en optimal livsstil.

Det viktiga är att du har ett meningsfullt projekt. Det minskar oron, ger dig hopp och hjälper till att kontrollera ditt liv. Øyvind känner sig inte hjälplös. Han är inte i ett tillstånd där många cancerpatienter är: Du väntar på ett svar från undersökningen, nästa operation planeras, nästa behandling påbörjs och du får höra att din hälsa ligger i cancerläkarens händer.

Det är väl dokumenterat att känslan av hjälplöshet är förknippad med en sämre prognos. Stress höjer nivåerna av kortisolhormon, som undertrycker immunförsvaret när vi behöver det som mest.

Øyvind gjorde metoden till ett projekt för sig själv. Ett år efter att han insjuknat sprang han Berlin Marathon. Det gav honom glädje, hopp och kontroll. Flera maratonlopp planeras. Att kunna göra detta steg för steg är en stor glädje och det gör att han blir kvitt tankarna om cancer och död. Øyvind är helt symptomfri och lever ett normalt liv. Han har cancer i kroppen, men han har accepterat sitt öde. Han känner sig tursam när han får leva så här bra.

Øyvind får fortsättningsvis förfrågningar från andra som har vidtagit åtgärder mot cancer som liknar dem han tagit. Överraskande säger många att åtgärderna är fördelaktiga, man letar efter sitt eget sätt att leva och många får bra resultat. Han undrade varför meddelandet inte når fram till alla. Med sin bok “Självförsvar mot cancer” (Self-Defence Against Cancer: 10 Counter-Moves You Can Use) vill Øyvind bidra med sin egen andel av informationsmängden. Han blir ledsen när många cancerpatienter inte får goda råd om optimal kost och vägledning av kompetent hälso- och sjukvårdspersonal. I värsta fall kan det betyda att patienterna saknar möjlighet att förbättra sin egen prognos. “Du kan leva som tidigare” -råden bör stoppas.

Källor:

Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: A Global Perspective. World Cancer Research Fund. https://www.wcrf.org/dietandcancer

Yousef Ahmed Fouad and Carmen Aanei. Revisiting the hallmarks of cancer. Am J Cancer Res. 2017; 7(5): 1016–1036. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5446472/

Julia Schreiner Benito. Legen fikk kreft: – Her er mine ti tiltak. Caluna 1.12.2019, https://caluna.no/siste/legen-fikk-kreft-og-nektet-a-leve-som-for-ti-tiltak-vi-selv-kan-gjore/

 2,549 visningar

Erfarenheter av PESHLA-metoden

För mer än fem år sedan blev det klart att Antti Oinas inte mera borde vara vid liv och berätta om sin PESHLA-metod.   År 2010 diagnostiserades Antti med en metastaserande salivkörtelcancer. Med hjälp av cancerbehandlingar (kirurgi och strålbehand

Peshla metoden

Den dödsjuka finska cancerpatienten Antti Oinas har genom sitt eget forskningsarbete och med hjälp av experter utvecklat en holistisk cancerbehandling som har hållit hans cancer under kontroll. Läs beskrivningen av metoden och ta möjligtvis i användning

Propolis och cancer

Propolis är naturens eget antibiotikum och en effektiv förstärkare av immunsystemet hos cancerpatienten. Propolis är ett klibbigt ämne som bin samlar från lövträd och bark. Till detta lägger biet ännu sina egna sekret.   I användning sedan anti