Ytterligare bevis för positiva effekter av c-vitamin för cancerpatienter

Christer Sundqvist

EFE News Media Company hävdade i juli 2019 att forskare från Chile hade funnit att C-vitamin gör  cancerceller odödliga. Denna studie genomfördes av en grupp högt kvalificerade forskare och publicerades i en ansedd vetenskaplig tidskrift. Nyhetsbyrån rapporterade emellertid studien på ett sätt som inte fångade de viktigaste resultaten. Istället förvirrade historien allmänheten och till och med professionella medicinare.

Det är viktigt att klargöra att detta var en in vitro-studie, och studien konstaterade inte att cancerceller blir odödliga med C-vitamin. Det ökade dock vår kunskap om de biologiska mekanismerna och de gynnsamma effekterna av C-vitamin inom cancervården.

En nyare artikel satte i perspektiv den större bilden av resultaten i denna ursprungliga studie.

Nuvarande konventionella medicinska cancerbehandlingar är tuffa, dyra och är ofta förknippade med begränsad framgång. Just på grund av den höga dödligheten och de allvarliga skadliga effekterna av de konventionella onkologiska terapierna använder många patienter komplementära och/eller integrerande metoder som ligger utanför de medicinska riktlinjerna. Till de integrativa terapierna hör livsstilsförändringar, främst i form av kosttillskott med vitaminer, mineraler och botaniska preparat samt motion i olika former. Vissa av dessa terapier har studerats i omfattande grad och det finns ett stort antal publikationer som stöder dem.

Det verkliga värdet av in vitro-studien utförd av Peña et al. (2019) belyser C-vitamintransporten i cellulära och intracellulära membraner. Studien motsäger inte resultaten från tusentals andra studier med C-vitamin. Det övervägande bevismaterialet som publicerats under årtionden och baserar sig på in vitro, in vivo och kliniska studier indikerar att intravenös C-vitaminbehandling har omfattande verkningsmekanismer som är fördelaktiga i vården av cancer. C-vitamin har visat sig vara anmärkningsvärt tryggt att använda och vitaminet uppvisar otaliga kliniska fördelar för tusentals patienter över hela världen.

Referenser:

Jorge R Miranda-Massari, Inés Alfaro. Vitamin C and Cancer: Clarification of a Recent News Brief. Journal of Restorative Medicine 2019; 8: 1-4  https://www.researchgate.net/publication/338030235_Vitamin_C_and_Cancer_Clarification_of_a_Recent_News_Brief

Peña E, Roa FJ, Inostroza E, et al. Increased expression of mitochondrial sodium-coupled ascorbic acid transporter-2 (mitSVCT2) as a central feature in breast cancer. Free Radic Biol Med. 2019;135:283–92. https://www.researchgate.net/publication/331885965_Increased_expression_of_mitochondrial_sodium-coupled_ascorbic_acid_transporter-2_mSVCT2_as_a_central_feature_in_breast_cancer

 50 visningar

Relaterade nyckelord

Cancer och COVID-19

I december 2019 rapporterades inledningsvis om ett utbrott av ett helt nytt koronavirus (COVID-19 eller SARS-CoV-2) i staten Wuhan, i provinsen Hubei i Kina. Viruset har sedan dess spridit sig över hela världen och WHO har förklarat att det är fråga om en

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege