Ytterligare bevis för positiva effekter av c-vitamin för cancerpatienter

Christer Sundqvist

EFE News Media Company hävdade i juli 2019 att forskare från Chile hade funnit att C-vitamin gör  cancerceller odödliga. Denna studie genomfördes av en grupp högt kvalificerade forskare och publicerades i en ansedd vetenskaplig tidskrift. Nyhetsbyrån rapporterade emellertid studien på ett sätt som inte fångade de viktigaste resultaten. Istället förvirrade historien allmänheten och till och med professionella medicinare.

Det är viktigt att klargöra att detta var en in vitro-studie, och studien konstaterade inte att cancerceller blir odödliga med C-vitamin. Det ökade dock vår kunskap om de biologiska mekanismerna och de gynnsamma effekterna av C-vitamin inom cancervården.

En nyare artikel satte i perspektiv den större bilden av resultaten i denna ursprungliga studie.

Nuvarande konventionella medicinska cancerbehandlingar är tuffa, dyra och är ofta förknippade med begränsad framgång. Just på grund av den höga dödligheten och de allvarliga skadliga effekterna av de konventionella onkologiska terapierna använder många patienter komplementära och/eller integrerande metoder som ligger utanför de medicinska riktlinjerna. Till de integrativa terapierna hör livsstilsförändringar, främst i form av kosttillskott med vitaminer, mineraler och botaniska preparat samt motion i olika former. Vissa av dessa terapier har studerats i omfattande grad och det finns ett stort antal publikationer som stöder dem.

Det verkliga värdet av in vitro-studien utförd av Peña et al. (2019) belyser C-vitamintransporten i cellulära och intracellulära membraner. Studien motsäger inte resultaten från tusentals andra studier med C-vitamin. Det övervägande bevismaterialet som publicerats under årtionden och baserar sig på in vitro, in vivo och kliniska studier indikerar att intravenös C-vitaminbehandling har omfattande verkningsmekanismer som är fördelaktiga i vården av cancer. C-vitamin har visat sig vara anmärkningsvärt tryggt att använda och vitaminet uppvisar otaliga kliniska fördelar för tusentals patienter över hela världen.

Referenser:

Jorge R Miranda-Massari, Inés Alfaro. Vitamin C and Cancer: Clarification of a Recent News Brief. Journal of Restorative Medicine 2019; 8: 1-4  https://www.researchgate.net/publication/338030235_Vitamin_C_and_Cancer_Clarification_of_a_Recent_News_Brief

Peña E, Roa FJ, Inostroza E, et al. Increased expression of mitochondrial sodium-coupled ascorbic acid transporter-2 (mitSVCT2) as a central feature in breast cancer. Free Radic Biol Med. 2019;135:283–92. https://www.researchgate.net/publication/331885965_Increased_expression_of_mitochondrial_sodium-coupled_ascorbic_acid_transporter-2_mSVCT2_as_a_central_feature_in_breast_cancer

 23 total views

Relaterade nyckelord

Kaffe associeras med bättre överlevnad hos patienter med metastaserad kolorektal cancer

Den allsmäktiga koppen kaffe! Kaffe har varit med oss länge och räddat våra kalla morgnar och gryningar. Anledningen till kaffets underbara effekt är exempelvis: Kaffe höjer vår kroppstemperatur en aning, vilket vanligtvis inte händer. Kaffet värmer v

Gift från bin studeras för bröstcancer

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav b

Cancerfri sedan 2017

Vi har det synnerligen uppskattade tillståndet att leverera utvalda berättelser om det hur man överlever cancer från Radical Remission-projektet till våra läsare. Radikala remissioner är sällsynta, men ger mycket hopp till dem som lever med cancer. Web