Lisää osoituksia C-vitamiinin hyödystä syöpäpotilaille

Christer Sundqvist

EFE News Media Company väitti heinäkuussa 2019, että chileläiset tutkijat olivat havainneet, että C-vitamiini pitää elossa syöpäsoluja. Tämän tutkimuksen suoritti erittäin pätevä tutkimusryhmä ja se julkaistiin hyvämaineisessa tieteellisessä lehdessä. Uutistoimisto kuitenkin raportoi tutkimuksesta tavalla, joka ei tuo esille sen pääasiallisia havaintoja. Sen sijaan uutistoimiston tarina sekoitti suuren yleisön ja jopa lääketieteen ammattilaiset.

On tärkeää selventää, että kyseessä oli in vitro -tutkimus, ja tutkimuksessa ei tosiasiassa todettu, että syöpäsolut olisivat kuolemattomia C-vitamiinia saatuaan. Se lisäsi kuitenkin tietämystämme C-vitamiinin käytön biologisista mekanismeista ja hyödyllisistä vaikutuksista syöpään.

Tuoreemmassa artikkelissa esitettiin laajempi kuva tämän alkuperäisen tutkimuksen havainnoista.

Nykyiset perinteiset lääketieteelliset hoidot ovat ankaria potilaalle, kalliita ja niiden menestys on usein rajoitettua. Juuri perinteisen onkologisen hoidon tuottama korkea kuolleisuus ja vakavat haittavaikutukset ovat johtaneet siihen, että monet potilaat turvautuvat täydentäviin ja/tai integratiivisiin hoitomuotoihin, jotka ovat lääketieteellisten ohjeiden ulkopuolella. Integratiivisiin hoitomuotoihin sisältyy elämäntavan muutoksia, pääasiassa ruokavalion täydentämistä vitamiineilla, mineraaleilla ja kasvitieteellisillä lääkkeillä. Lisäksi siihen kuuluu liikunta sekä mielen ja kehon hoitoa. Joitakin näistä terapioista on tutkittu laajasti, ja niitä tukevia julkaisuja on paljon.

Peña et al:n (2019) suorittaman in vitro -tutkimuksen todellinen arvo liittyy C-vitamiinin kuljetukseen soluissa ja solunsisäisissä kalvoissa. Se ei ole ristiriidassa tuhansien muiden C-vitamiinitutkimusten kanssa. In vitro-, in vivo- ja kliinisten tutkimusten perusteella vuosikymmenien aikana julkaistujen todisaineistot enimmäkseen osoittavat, että laskimonsisäisellä C-vitamiiniterapialla on useita vaikutustapoja, jotka ovat hyödyllisiä syövän hallinnassa. C-vitamiinin on myös osoitettu olevan erittäin turvallista ja sillä on useita kliinisiä etuja tuhansille potilaille ympäri maailmaa.

Viitteet:

Jorge R Miranda-Massari, Inés Alfaro. Vitamin C and Cancer: Clarification of a Recent News Brief. Journal of Restorative Medicine 2019; 8: 1-4  https://www.researchgate.net/publication/338030235_Vitamin_C_and_Cancer_Clarification_of_a_Recent_News_Brief

Peña E, Roa FJ, Inostroza E, et al. Increased expression of mitochondrial sodium-coupled ascorbic acid transporter-2 (mitSVCT2) as a central feature in breast cancer. Free Radic Biol Med. 2019;135:283–92. https://www.researchgate.net/publication/331885965_Increased_expression_of_mitochondrial_sodium-coupled_ascorbic_acid_transporter-2_mSVCT2_as_a_central_feature_in_breast_cancer

 3,197 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Pysäytä syövän kasvu vahvistamalla immuunijärjestelmääsi

Syöpä on erittäin monimutkainen sairaus, eikä sen tärkeintä syytä samoin kuin sen ensisijaista hoitoa ole helppo löytää. Viime aikoina syöpätutkimus on keskittynyt hyvin paljon immuunijärjestelmän rooliin ja eri keinojen löytämiseen immuunijär

Nordinin menetelmä

Kuolemansairas syöpäpotilas filosofian kandidaatti Sven Erik Nordin elää edelleen ja on todella hyvässä kunnossa. Syöpä hävisi!   Sven Erik on kehittänyt omaperäisen keinon pitää karkoittamansa syöpä poissa elämästään jatkossakin. Nordi