Några cancerterapier och kosttillskott

Christer Sundqvist

Sedan presenterar vi några icke-toxiska terapier och kosttillskott, som bla. Tanya Harter Pierce förklarar i detalj i sin bok. Alla de beskrivna terapierna har botat tusentals mycket sjuka cancerpatienter. Dessa behandlingar kan kombineras med kemoterapi, men läkaren måste informeras om detta, eftersom andelen kemoterapi kan (bör!) minskas betydligt.

·Akupunktur är en av de äldsta österländska terapierna som fått ett stadigt fotfäste inom den västerländska medicinen. I Kina har denna behandling använts i tusentals år. Effekten är baserad på en stimulering av speciella akupunkturpunkter med nålar eller fingrar (akupressur). Hos en cancerpatient hjälper akupunktur att minska på smärta och stress. Den skeptiska inställningen mot akupunktur har utbytts mot ett stillsamt godkännande. En indikation på detta är bildandet av Finlands Akupunkturförening för läkare redan år 1975 (https://suomenlaakareidenakupunktioyhdistys.com/ ).

·Budwig Protokoll -terapin, linoljefröolja och grynost. https://budwigcenter.com/ Budwig Protokoll -vårdformen baserar sig på professor Otto Warburgs cellforskning, som gav honom Nobelpriset år 1926. Gemensamt för nästan alla cancerceller är att de fermenterar glukos och får på detta sätt sin livskraft medan friska celler får sin energi genom att oxidera glukos och proteiner. En frisk cell utsätts för cancer när cellens syreförsörjning stannar. Om inte cellen får livsviktiga omega-3 och omega-6-fettsyror, uppstår syrebrist. Budwig Protokollet är baserat på teorin om det att syreförsörjningen i cellerna ökar genom att människan intar omega-3-fettsyror. Behandlingen är baserad på speciella kostrekommendationer, det vill säga en blandning av linfröolja, grynost och andra kosttillskott. Denna behandling har gett bra resultat och fungerar i hemvården. För att lyckas kräver det att man följer kosten till punkt och pricka. Tusentals patienter med mycket svår cancer har botats när de följt Budwig Protokoll-behandlingen.

·Burzynskis antineoplaston terapi. http://www.burzynskiclinic.com/ Doktor Burzynskis vårdmetod anses vara en av de bästa metoderna mot cancer, som har utvecklats. Vården är mycket dyr, men helt giftfri och den har botat många, som lider av cancer. Den lämpar sig särskilt för dem som har lymfkörtelcancer eller cancer i hjärnan. Särskilt barn med hjärntumörer har dragit nytta av den här metoden. Burzynskis klinik i Houston, Texas erbjuder denna terapi för patienter med god ekonomi samt åt enskilda försökspersoner, som fyller kraven på de villkor, som kliniken har ansett vara nödvändiga.

·http://www.alternativecancerstudy.com/33173/Cesium-Chloride-Video.htm Cesium (Cs) skall inte blandas ihop med den radioaktiva isotopen Cs, som är synnerligen giftig. Våra friska celler och cancerceller kan vara livskraftiga och dela på sig när pH är 6,5-7,5.  Friska celler har pH-värdet 7,35 och cancercellerna är mycket surare, dvs deras pH är lägre. När cesiumia intas oralt (via munnen) stiger cancercellernas pH betydligt och de dör snabbt. Friska celler kan inte ta upp cesium, för deras pH är redan högt. Cesiumterapin kan utföras i hemvården, men läkare bör övervaka detta, särskilt om patienten har problem med hjärtat. Kalcium- och magnesiumhalten i blodet bör regelbundet mätas.

·Essiac-te. http://www.essiacinfo.org/  , http://www.herbalhealer.com/ Den verksamma substansen i Essiac-te är bergsyrans örtblandning. Doktor Gary Glum från Memorial Sloan-Kettinger Cancerkliniken har upptäckt att den här örten innehåller verksamma medel mot cancer. Doktor A. Brush, president JF Kennedys personliga läkare, undersökte och utnyttjade Essiac på sin klinik och noterade, att örten botar cancer effektivt. Detta har skett under flera årtionden för otaliga cancerpatienter. Terapin finns tillgänglig för patienter i USA, Kanada och Europa.

·https://gerson.org/gerpress/the-gerson-therapy/ Gersonterapin baserar sig på en radikal vegetarisk kost. Doktor Gerson har utvecklat den. Vården går ut på att inta dagligen otaliga portioner med frukt- och grönsaksjuice. För att levern inte skall ta skada (detta är mycket vanligt för en cancerpatient) utför man dagligen lavemang med kaffe åt patienten, som anses förstärka leverns funktion. Gersonterapin har botat många mycket sjuka cancerpatienter.

·Healing. I den här vårdformen tillämpas energi. Dock inte på ett sådant sätt, som det definieras inom fysiken och biokemin. I healingmetoden ses energin i form av känslor och medvetenhet. Patienten vårdas via samtal och god energi överförs via terapeutens händer. Man berör finkänsligt patienten och vidrör människans psykofysiska och spirituella sida. Exempel på healingmetoder är reiki och terapeutisk beröring. Terapeuten eftersträvar att balansera patientens energinivåer.

·Healing Touch. Terapeutisk beröring (Healing touch) är en vårdform där människans energinivå behandlas och aktiveras så att människans förmåga att hela sig själv förstärks. Det är fråga om en typ av många healingmetoder.

·Joga är en fysisk och mental vårdform där man ökar sin självkänsla och den baserar sig på mycket gammal indisk filosofi. Den tycks vara speciellt lämplig som stöd för en cancerpatient. Joga finns i många olika former. I Finland tillämpas klassiska jogaformer av typen raja och hatha.

·Inom kiropraktiken åtgärdas nervbaserade störningar i ryggraden och lederna. Det är fråga om en holistisk vårdmetod där man tar emot manipulativ vård av terapeuten och får hem åt sig gymnastik-och rörelseuppgifter samt får tips om olika typer av hälsofrämjande åtgärder. Kiropraktiker-namnet är skyddat och kiropraktiker övervakas av myndigheten Valvira.

·https://www.apricotpower.com/ , http://www.alternativecancerstudy.com/33214/Laetrile-B-17.htm Laetrile är en renodlad form av B17-vitaminet, som anses hjälpa många cancerpatienter att övervinna sin sjukdom. B17-vitaminets molekylstruktur består av två enheter glukos, en enhet bentzaldehyd och en enhet cyanid. När B17 upptas av cancercellen gör det att cancercellen går sönder (ett hormon är med här) och cancercellen slutar fungera. Friska celler går inte sönder. Det kan konstateras att cancer inte förekommer hos sådana människor, som lever inom sådana områden på jorden där man intar rikligt med mat som innehåller B17-vitamin. Innevånarna äräven påtagligt seglivade och de blir ovanligt gamla. Naturen har försett dessa människor med en naturlig förekomst av cancerbekjämpande B17-vitaminet. Det finns rikligt med detta vitamin i bla nötter, frön, bär och frukter, speciellt aprikosfrö är rikt på B17. B17-vitamiin kan med fördel tas tillsamman med Cesium-terapin. Läs även G. Edward Griffins bok: World Without Cancer.

·I lymfterapin sätter man kroppsvätskorna i livligare rörelse. Svullnaden i kroppen försvinner och slaggprodukter avlägsnas effektivt. Cellerna tar upp syre och näringsämnen effektivare. Lymfvätskan flöder bättre och detta förstärker kroppens immunförsvar. Läkaren kan i Finland ordinera lymfterapi åt dig och du kan få ersättning för detta inom ramen för sjukförsäkringen.

·Klassisk massage är en mycket gammal vårdform. Man behandlar med varierande teknik kroppens mjuka kroppsdelar (muskler och senor). Massagen sätter kroppsvätskorna i rörelse och ökar metabolismen. Dessutom är massage avslappnande.

·Meditation. Den många tusen år gamla mediationen är ett sätt att förjupa din andliga och mentala styrka. Med mediation kan uppnås fysisk avslappning och psykisk jämvikt. En modern version av mediation är den mycket populäta mindfulness metoden (medveten närvaro).

·Protocel http://www.alternativecancerstudy.com/33172/Protocel-Video.htm  Protocel kan köpas i Norden från adressen: http://mednature.se/butik/ .  Protocel inverkar på cancercellens anaerobiska egenskaper och sänker alla cellers elektriska energipotential. I och med att cancercellerna har en lägre energipotential än friska celler i detta sammanhang klarar de inte av en ytterligare sänkning och de dör. Protocel intas oralt och vården kan ske hemma. Vården kostar ca 100 euro i månaden. Protocel har hjälpt otaliga cancerpatienter som varit synnerligen sjuka.

·Reiki. Det här är en vårdform där energi ges av reikiskötaren till patienten på ett helande och balancerande sätt. Inom den kompletterande cancervården verkar det som om just reiki skulle öka i populäritet och terapin är antagligen mycket effektiv. Smärtan klingar av och människan fylls av energi på ett holistiskt sätt. Vården balancerar även känslolivet och är avslappnande..

·Zonterapi. Denna vårdform innebär att man ger vård via fötterna och ibland hela kroppen för att aktivera kroppens förmåga att läka sig själv. Zonterapi liknar ganska mycket akupunktur.

 

Vi rekommenderar att ni vänder er till professionella pesoner inom hälsovården och efter noggrannt övervägande väljer den vårdform som passar er bäst samt följer exakt de råd ni får. Det finns mera information i de böcker vi nämnt ovan. Vårdmetodernas utövare ger även mera information och ber er bekanta er med ytterligare källor till kunskap. Många vårdmetoder förutsätter även att man intar olika kosttillskott, vitaminer och mineraler, för att vården skall vara effektiv och inte åstadkomma skada åt kroppen.

 7,790 visningar

Personliga erfarenheter av alternativ cancervård

Vi har byggt upp en databas (n=68 i maj 2019) för den cancervården som faller utanför skolmedicinen. Här presenteras enskilda vårdformer och kosttillskott ungefär i den ordningen de förekommer i de genomgångna patientbeskrivningarna. Vi har även inklu

Jag har inte mera cancer

Vid en ålder av 54 diagnostiserades Caryn Murray med en sällsynt form av cancer (Stadium 4 blindtarmscancer) efter att hon märkte tecken på att något var ”på tok”. I jakten på svar gick Caryn på en helande resa och kombinerade konventionella medici

Akupunktur och cancer

Det finns några alternativa cancerbehandlingar som är värda att prova. En av dem är definitivt akupunktur, en forntida medicinsk behandling med ursprung i Kina.   Eftersom vetenskapliga bevis finns alltmer som stöd för akupunktur har denna terapi gr