Akupunktur och cancer

Christer Sundqvist

Det finns några alternativa cancerbehandlingar som är värda att prova. En av dem är definitivt akupunktur, en forntida medicinsk behandling med ursprung i Kina.

 

Eftersom vetenskapliga bevis finns alltmer som stöd för akupunktur har denna terapi gradvis införlivats i modern skolmedicinsk vård. Prata med din läkare om du är intresserad av att prova akupunktur. Be din läkare att rekommendera en utövare av akupunktur i din hemstad.

 

Under akupunkturbehandlingen sticker en skicklig utövare in små, sterila nålar i din hud på exakta ställen. Akupunktur är en lågriskbehandling. Det finns en liten hälsorisk endast om du tar blodförtunnande medel eller om du har lågt hemoglobin, så kontrollera först med din läkare.

 

Omfattande kliniska studier stöder effekten av akupunktur som en behandling av olika cancerrelaterade symtom. Akupunktur blir allt viktigare och accepteras som en giltig intervention i den medicinsk praxisen. Randomiserade kliniska tester (RCT) har visat att akupunktur kan vara till hjälp för att lindra illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi. Akupunktur kan också hjälpa till att lindra viss typ av smärta hos personer med cancer och ger en snabbare återhämtningstid.

 

Det har rapporterats att akupunktur minskar symtomen vid svår torrhet i munnen orsakad av skada i salivkörtlarna after strålbehandling för huvud- och nackcancer.

 

Intressant nog visar studier att akupunkturbehandling kan vara ett lika effektivt alternativ till läkemedel för patienter som lider av mild depression. Ångestdämpningen med akupunktur kan vara förknippad med en höjning av smärttröskeln. Akupunktur kan också spela en roll i behandlingen av trötthet genom samverkan med cytokiner och hormoner.

 

Flera djur- och kliniska studier har antytt att akupunktur har en positiv immunmodulerande effekt hos cancerpatienter. I dessa studier har akupunktur visat sig tex. öka T-lymfocyternas antal och öka de naturliga mördarcellernas aktiviteter.

 

Akupunktur kan stimulera steroidnivåer och andra hormoner, såsom melatonin, somatostatin och vasoaktiva tarmpeptiden, som kan ge antitumöreffekter. Akupunktur kan minska värmeväxlingarna i samband med hormonbehandling mot cancer.

 

Akupunkturens verkningsmekanism har intresserat många forskare. Många mekanistiska studier av akupunktur i djurmodeller och människor antyder att effekten av akupunktur främst är baserad på stimulering av det neuroendokrina systemet som innefattar det centrala och perifera nervsystemet. Akupunkturstimulering av specifika punkter på kroppen frigör neuropeptider (såsom somatostatin och vasoaktiv tarmpeptid) i centrala nervsystemet.

 

Akupunkturpunkterna är anatomiskt definierade områden på huden och kan ses som vissa landmärken på kroppen. De ursprungliga kinesiska schematiska bilderna visade hur akupunktutpunkterna fanns som hål i huden genom vilken qi-energi kunde flyta. Dessa punkter kan påvisas pålitligt med elektrisk mätning av huden. Även om qi finns överallt i kroppen, har den huvudsakligen kanaliserats längs de strömmar, näringsrutter och värme i inre organen eller övriga kroppsdelar och akupunktur harmoniserar denna aktivitet. Dessa kanaler kallas meridiansystemet. De flesta akupunkturpunkterna är placerade längs dessa kanaler.

 

 

Referenser och vidare läsning

Ching Nigel, Buck Charles. The Fundamentals of Acupuncture. Singing Dragon, 2016

Deadman Peter, Al-Khafaji Mazin, Baker Kevin. A Manual of Acupuncture. Journal of Chinese Medicine Publications; 2 edition, 2007

Dundee, J.W., Chestnutt, W.N., Ghaly, R.G. and Lynas, A.G.A. (1986) Traditional Chinese acupuncture: A potentially useful antiemetic? Br. Med. J. 293, 583–584. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1341376/

Kaptchuk, T.J. (2002) Acupuncture: Theory, efficacy, and practice. Ann. Intern. Med. 136(5), 374–383. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11874310

Lee, H., Schmidt, K. and Ernst, E. (2005) Acupuncture for the relief of cancer-related pain: A systematic review. Eur. J. Pain 9, 437–444. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15979024

Lu W, Dean-Clower E, Doherty-Gilman A, Rosenthal DS. The value of acupuncture in cancer care. Hematol Oncol Clin North Am. 2008;22(4):631–viii. doi:10.1016/j.hoc.2008.04.005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2642987/

Patel, M., Gutzwiller, F., Paccaud, F. and Marazzi, A. (1989) A meta-analysis of acupuncture for chronic pain. Int. J. Epidemiol. 18, 900–906. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2695475

Roschke, J., Wolf, C., Muller, M.J., et al. (2000) The benefit from whole body acupuncture in major depression. J. Affect. Disord. 57, 73–81. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10708818

Zhou, J.Q., Li, Z.H. and Jin, P.L. (1999) A clinical study on acupuncture for prevention and treatment of toxic side-effects during radiotherapy and chemotherapy. J. Tradit. Chin. Med. 19, 16–21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10453578

 3,854 visningar

Några cancerterapier och kosttillskott

Sedan presenterar vi några icke-toxiska terapier och kosttillskott, som bla. Tanya Harter Pierce förklarar i detalj i sin bok. Alla de beskrivna terapierna har botat tusentals mycket sjuka cancerpatienter. Dessa behandlingar kan kombineras med kemoterapi, me

Personliga erfarenheter av alternativ cancervård

Vi har byggt upp en databas (n=68 i maj 2019) för den cancervården som faller utanför skolmedicinen. Här presenteras enskilda vårdformer och kosttillskott ungefär i den ordningen de förekommer i de genomgångna patientbeskrivningarna. Vi har även inklu

Jag har inte mera cancer

Vid en ålder av 54 diagnostiserades Caryn Murray med en sällsynt form av cancer (Stadium 4 blindtarmscancer) efter att hon märkte tecken på att något var ”på tok”. I jakten på svar gick Caryn på en helande resa och kombinerade konventionella medici