SVSV

Petra Flander

Jag var Petra Flander ( 27.06.1973 – 02.05.2002).

 

När läkarna talade om för mig att de inte längre kunde bota min cancer och uppmanade mig att gå hem och dö, kände jag mig först totalt lamslagen, hjälplös, ensam... Men så började jag googla på nätet och insåg att loppet inte alls var kört. Jag och min familj samlade på några veckor in en massa kunskap om alternativa vårdmetoder och om sådant jag kunde göra själv.

 

Jag fick glädjen tillbaka, jag fick hopp och framför allt fick jag lugn. Det var då jag fattade beslutet att, då jag blev frisk, öppna en informationsbyrå för andra cancerpatienter, så att de inte skulle behöva leta såsom jag och min familj hade gjort. Det är det materialet ni nu har framför er. På den här hemsidan hittar ni mycket av det jag själv gjorde, men mycket mycket mer. Här finns den nyaste forskningen och de nyaste artiklarna inom den integrativa vården, där skolmedicinen och den alternativa medicinen möts. Dessutom finns här flera exempel på och länkar till personer som tillfrisknat mot alla odds.

 

Jag dog den 2 maj 2002. Men kanske jag hade levt om jag då hade haft tillgång till allt det, som nu finns med här på sidan. Jag vågar nästan tro det…

Sök från hemsidan:

Vår uppgift är att stöda Dig in Din kamp emot cancer, samt att ge Dig hopp oberoende att Din läkare har informerat Dig om att den traditionella läkekonsten inte mera kan bota Dig. Vår målsättning är att hjälpa Dig att övervinna Din cancer och att förbättra Din livskvalitet genom att visa Dig nya vägar framåt.

Behandlingskategorier och våra presenterade och nyaste artiklar om dem...

Akademisk

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en malign tumör får fotfäste.

Mera

Integrativ

Detta avsnitt hämtar sitt innehåll från ett flertal böcker och färska undersökningar inom integrativ vård av cancer. En detaljerad källföteckning hittar du nederst på sidan. Integrativ vård strävar efter att förbättra vården av cancer genom att beakta alla dimensioner i vården: de fysiska, psykologiskt andliga och sociala.

Mera

Alternativ

Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer.

Mera

Erfarenheter

Filosofie kandidat Sven Erik Nordin, en patient med dödlig cancer, lever fortfarande och är i gott skick. Cancern bara försvann! Sven Erik har utvecklat ett originellt sätt att hålla sin cancer borta. Nordin-metoden är en holistisk cancerbehandling som tar hänsyn till alla aspekter av hälsan. Det är särskilt intressant att se vad Sven Erik äter varje dag för att hålla sitt immunförsvar så starkt som möjligt.

Mera

...eller tryck på en av dessa popularä taggarna

Våra bästa artiklar

Om konsten att andas rätt

Vår andning påverkas lätt av stress och olika känslor. Då vi blir rädda håller vi andan och vi andas ofta för ytligt, högt uppe i bröstkorgen. Andningen har i dag en central plats inom stressforskningen. Man har konstaterat att människan själv kan reglera sina kroppsfunktioner med sin andning. Då man andas medvetet kan man bland annat sänka sitt blodtryck, lugna ner sin puls och höja sin kroppstemperatur.

...

Alternativ cancervård

Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer.

...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en malign tumör får fotfäste.

...