Nyheter

Här hittar du en fullständig lista över våra nyheter. Vi håller dig uppdaterad gällande saker inom området.

HEALING OCH REIKI Reiki är den mest använda healingtraditionen i Sverige och den som det också går att visa vetenskapligt mätbara effekter av, eftersom beröringen ger stressreducering, lindrar smärta, och aktiverar ett välbefinnandehormon, oxytocin.   Reiki är bra att använda för stressreducering och man behöver intre tro på några övernaturliga krafter. Behandlingen utförs under ungefär […]

 429 visningar

Bayers förmodligen mest kända läkemedel, aspirin, har visat sig minska risken för cancer i olika delar av matspjälkningskanalen. Den största och förmodligen mest omfattande analysen av kopplingen mellan aspirin och mag-tarmcancer publicerades i den ledande cancer tidskriften, Annals of Oncology, i april 2020. Forskare rapporterade om en minskning i cancerriskerna med 22–38%. Aspirin har kopplats […]

 500 visningar

Nyligen har det forskats kring det vad som är typiskt för dem som överlever cancern. Författarna rapporterar att det finns mer än 2,1 miljoner cancerpatienter vid liv i Kanada idag. Detta antal förväntas öka under de kommande åren. Framstegen inom vetenskap och vård har förändrat mönstret för canceröverlevnaden och banat väg för nytt hopp om […]

 502 visningar

Det är viktigt att cancer avslöjas tidigt. Nyligen upptäckte forskare vid Weill Cornell Medicine och Memorial Sloan Kettering i USA, att sk. extracellulära vesiklar och partiklar kan användas för att identifiera cancer.   Metoden går ut på att identifiera nya proteinmönster i de här extracellulära vesiklarna. De kan användas som diagnosverktyg för att upptäcka cancer […]

 814 visningar

EFE News Media Company hävdade i juli 2019 att forskare från Chile hade funnit att C-vitamin gör  cancerceller odödliga. Denna studie genomfördes av en grupp högt kvalificerade forskare och publicerades i en ansedd vetenskaplig tidskrift. Nyhetsbyrån rapporterade emellertid studien på ett sätt som inte fångade de viktigaste resultaten. Istället förvirrade historien allmänheten och till och […]

 788 visningar

Cancer leder ofta till sämre livskvalitet på grund av den smärta och det lidande sjukdomen orsakar. Allt fler patienter vänder sig till cannabis och cannabinoider för att hantera sin cancer smärta och andra cancerrelaterade symtom. I Kanada har man legaliserat medicinsk cannabis, vilket har lett till ett behandlingsprotokoll som saknar tydligt kliniskt bevis.   I […]

 738 visningar

Redaktionen för PDQ:s integrativa, alternativa och kompletterande behandlingar ger i USA ut värdefull information för cancerpatienter och hälso- och sjukvårdspersonal om användning av akupunktur. Den har senast uppdaterats den 31 oktober 2019 och rekommenderas starkt av oss.   Direktlänk till a) patientversionen: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq b) versionen för vårdpersonalen: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/acupuncture-pdq   Denna sammanfattning av den nämnda cancerinformationen ger omfattande, […]

 340 visningar

En stor tvistefråga bland forskare är hur mycket kosten inverkar på uppkomsten av cancer. Orsakar en fet kost bröstcancer, har man frågat sig.   Akademiska forskare och företrädare för skolmedicinen misstänker att fet mat ökar risken för bröstcancer. Cancerfonden (https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor ) ber kvinnor att begränsa intaget av kaloririka livsmedel som innehåller mycket fett och/eller socker (som […]

 604 visningar

Onkologer från University of Iowa har visat att cancerceller jämfört med normala celler uppvisar betydande skillnader i metabolismen. De föreslår att cancerceller ökar glukos- och hydroxyperoxidmetabolismen för att kompensera för de ökade nivåerna av reaktiva syreradikaler (ROS).   Det är rimligt att föreslå att mitokondriell oxidativ metabolism vid ketogen diet (mycket fett och litet kolhydrater) […]

 366 visningar

Den mentala hälsan är en resurs som hjälper till att klara av vardagen, tillfällig ångest, plötsliga förändringar och förluster. Vård av den mentala hälsan då du har cancer är mycket viktigt. Redan ditt mentala tillstånd kan utgöra ett stort motstånd till tillfrisknandet.  Därför är det viktigt att söka professionell hjälp. Att gå i olika former […]

 1,053 visningar