Fet mat skyddar mot bröstcancer?

Christer Sundqvist

En stor tvistefråga bland forskare är hur mycket kosten inverkar på uppkomsten av cancer. Orsakar en fet kost bröstcancer, har man frågat sig.

 

Akademiska forskare och företrädare för skolmedicinen misstänker att fet mat ökar risken för bröstcancer. Cancerfonden (https://www.cancerfonden.se/livsstil/matvanor ) ber kvinnor att begränsa intaget av kaloririka livsmedel som innehåller mycket fett och/eller socker (som godis, snabbmat och bakverk) samt söta drycker som läsk och saft. Vår uppfattning är att fet mat inte är farligt, men kolhydrater skall man undvika. Vad vet man egentligen?

 

Utgångsläget är att fet mat är skadligt, men bevisen saknas. Epidemiologen och läkaren Walter Willett från Harvard School of Public Health, gjorde ett försök att bevisa kopplingen mellan fet mat bröstcancer i en stor grupp med närmare 90 000 kvinnliga sjuksköterskor. Resultaten analyserades och man gjorde beräkningar av det totala intaget av fett, mättat fett, linolsyra (ett fleromättat fett i vegetabilisk olja) och kolesterol och jämförde dessa med andelen medicinska problem, såsom hjärtkärlsjukdomar och cancer.

 

Publikationen, ”Dietary Fat and the Risk of Breast Cancer” från 1987 (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJM198701013160105 ), visade inget samband mellan fet mat och bröstcancer. I verkligheten visade faktiskt artikeln en trend med minskad risk för bröstcancer med ett högre intag av kostfetter, men detta var inte statistiskt signifikant.

 

En annan studie, ”Diet in the Epidemiology of Breast Cancer” (https://academic.oup.com/aje/article-abstract/116/1/68/87474 ) visade ett liknande resultat, dvs inget samband mellan fet mat och bröstcancer. Willetts grupp kombinerade data från sex liknande studier, ”Cohort Studies of Fat Intake and the Risk of Breast Cancer — A Pooled Analysis” (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199602083340603 ), där data från över 337 000 kvinnor och 4 980 fall av bröstcancer analyserades, men inte heller denna gång framkom någon koppling mellan fet mat och risken för bröstcancer.

 

Forskarna förklarade det negativa resultatet med en för kort tid för uppföljningen av studien, eller att även de lägsta nivåerna av kostfett helt enkelt var för höga för att sänka risken för bröstcancer.

 

Efter en upprepad analys efter nästan 15 år, ”Association of Dietary intake of Fat and Fatty Acids with Risk of Breast Cancer” (https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/189027 ), denna gång med kvinnor vars kost bestod av mindre än 20 % fett (kom ihåg, detta var efter årtionden med rekommendationer om att dra ner på fett!), fann man att om kolhydraterna ersattes med fett, och ökade konsumtionen av fett med 5 %, förknippades det med en 4 % lägre förekomst av bröstcancer. Med andra ord, de hittade motsatsen till vad de förväntade sig: fett i kosten var inte förknippat med ett ökat antal cancerfall. Om något, så var det förknippat med en minskad risk.

 

Kan vi då dra slutsatsen att fett i maten faktiskt skyddar oss mot bröstcancer? Vissa skulle hävda detta utifrån dessa studier, men Willetts studie och de andra befolkningsstudierna var alla epidemiologiska sådana med mycket låga riskförhållanden, vilket troligen är slumpmässigt eller i bästa fall uppvisar mycket svag evidens. Det enda vi med säkerhet kan säga är att inga signifikanta data någonsin visat ökad risk för bröstcancer av att äta fet mat. Det finns alltså ännu inget tydligt samband mellan kost och bröstcancer.

 680 visningar

Relaterade nyckelord

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Mistelterapi kan vara effektivt mot bröstcancer

Extrakt av mistel (Viscum album L.) är de mest förskrivna läkemedlen inom integrativ öppenvård för cancerpatienter i tysktalande länder. Användningen av mistel varierar i olika typer av cancer. Upp till 77,3% av patienter med bröstcancer använder mis

Gift från bin studeras för bröstcancer

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav b