Akupunktur är en bra terapi för cancerpatienten

Christer Sundqvist

Redaktionen för PDQ:s integrativa, alternativa och kompletterande behandlingar ger i USA ut värdefull information för cancerpatienter och hälso- och sjukvårdspersonal om användning av akupunktur. Den har senast uppdaterats den 31 oktober 2019 och rekommenderas starkt av oss.

 

Direktlänk till

a) patientversionen: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq

b) versionen för vårdpersonalen: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/acupuncture-pdq

 

Denna sammanfattning av den nämnda cancerinformationen ger omfattande, noggrannt granskad, evidensbaserad information om användning av akupunktur vid behandling av personer med cancer. Här är nyckelinformationen:

 

Som en del av traditionell kinesisk medicin har akupunktur praktiserats i Kina och andra asiatiska länder i mer än 4 000 år. Akupunktur definieras som applicering av stimulering såsom nålar, moxibustion, koppning och akupressur på specifika platser i kroppen kända som akupunkturpunkter.

 

Akupunktur används för att behandla en mängd olika sjukdomar och sjukdomar. Cancerpatienter använder det för smärtbehandling, kontroll av illamående och kräkningar, trötthet, värmevallningar, xerostomi (allvarlig torrhet i munnen), neuropati (ett sjukdomstillstånd i kroppens nerver), ångest, depression och sömnstörningar.

 

Även om akupunktur har praktiserats i årtusenden, har den blott nyligen undergått noggranna vetenskapliga undersökningar. Laboratorie- och djurstudier som undersöker mekanismerna för akupunktur för cancerbehandling har huvudsakligen fokuserat på akupunkturens roll i aktiveringen av neurohormonala vägar och immunmodulering. Syftet med de flesta kliniska observationerna och kliniska studierna av cancerpatienter har varit att utvärdera effekterna av akupunktur på symptomhanteringen. De mest övertygande forskningsdata om effekterna av akupunktur hos cancerpatienter har framkommit från studier av minskning av kemoterapi-inducerat illamående och kräkningar.

 404 visningar

Några cancerterapier och kosttillskott

Sedan presenterar vi några icke-toxiska terapier och kosttillskott, som bla. Tanya Harter Pierce förklarar i detalj i sin bok. Alla de beskrivna terapierna har botat tusentals mycket sjuka cancerpatienter. Dessa behandlingar kan kombineras med kemoterapi, me

Personliga erfarenheter av alternativ cancervård

Vi har byggt upp en databas (n=68 i maj 2019) för den cancervården som faller utanför skolmedicinen. Här presenteras enskilda vårdformer och kosttillskott ungefär i den ordningen de förekommer i de genomgångna patientbeskrivningarna. Vi har även inklu

Jag har inte mera cancer

Vid en ålder av 54 diagnostiserades Caryn Murray med en sällsynt form av cancer (Stadium 4 blindtarmscancer) efter att hon märkte tecken på att något var ”på tok”. I jakten på svar gick Caryn på en helande resa och kombinerade konventionella medici