En aspirin om dagen håller cancern borta?

Christer Sundqvist

Bayers förmodligen mest kända läkemedel, aspirin, har visat sig minska risken för cancer i olika delar av matspjälkningskanalen.

Den största och förmodligen mest omfattande analysen av kopplingen mellan aspirin och mag-tarmcancer publicerades i den ledande cancer tidskriften, Annals of Oncology, i april 2020. Forskare rapporterade om en minskning i cancerriskerna med 22–38%.

Aspirin har kopplats ihop med en minskning i risken för cancer i tarmkanalen redan under en tid och andra, mindre analyser har hittat ett samband mellan aspirin och cancer i matstrupen och magen.

Denna analys tittade på data från fynd som undersökte cancer på befolkningsnivå fram till 2019. Studien fann att regelbunden användning av aspirin, definierad som minst en eller två tabletter i veckan, minskade signifikant risken för att utveckla mag-tarmcancer.

Höga doser av aspirin var associerade med en tydligare minskning av sjukdomsrisken. Valet av dos bör dock ta hänsyn till risken för magblödning, som ökar med högre doser av aspirin. Förutom blödningar i magen inkluderar biverkningarna av aspirin blödning i andra delar av kroppen.

Obs: Eftersom studien är baserad på observationsstudier och finansieras av Bayer, kan resultaten vara något förvridna. Många faktorer kan delvis stöka till resultaten i studien.

Så tillbaks till vår ursprungliga fråga, “Håller en aspirin om dagen cancern borta?”, måste vi svara: vi vet inte säkert.

Referens:

Aspirin and the risk of colorectal and other digestive tract cancers: an updated meta-analysis up to 2019, by C. Bosetti et al. Annals of Oncology. doi: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.02.012

 572 visningar