Positiva upplevelser av cancer

Christer Sundqvist

Nyligen har det forskats kring det vad som är typiskt för dem som överlever cancern. Författarna rapporterar att det finns mer än 2,1 miljoner cancerpatienter vid liv i Kanada idag. Detta antal förväntas öka under de kommande åren. Framstegen inom vetenskap och vård har förändrat mönstret för canceröverlevnaden och banat väg för nytt hopp om en bättre framtid.

Totalt 13 534 vuxna deltog i undersökningen och av dem visade 7 794 st (57,6%) prov på positiva upplevelser av cancer.

Exempel på positiva upplevelser: Sjukvårdare som var medvetna om cancerpatientens överlevnad, man kunde upprätthålla ett positivt humör, stöd från familj och vänner, organiserad/planerad uppföljning, olika typer av stöd (från emotionellt till praktiskt), relevant information/personlig vård/ stöd, individuellt stöd (vård och medkänsla) för överlevnaden från vårdgivare och återställande av den personliga hälsan/välbefinnandet.

Källa:

Marg Fitch, Irene Nicoll, Gina Lockwood. Positive Cancer Experiences: Perspectives From Cancer Survivors. Journal of Patient Experience 1-8, 2020 https://www.researchgate.net/publication/343029845_Positive_Cancer_Experiences_Perspectives_From_Cancer_Survivors

 19 total views

Kaffe associeras med bättre överlevnad hos patienter med metastaserad kolorektal cancer

Den allsmäktiga koppen kaffe! Kaffe har varit med oss länge och räddat våra kalla morgnar och gryningar. Anledningen till kaffets underbara effekt är exempelvis: Kaffe höjer vår kroppstemperatur en aning, vilket vanligtvis inte händer. Kaffet värmer v

Gift från bin studeras för bröstcancer

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav b

Cancerfri sedan 2017

Vi har det synnerligen uppskattade tillståndet att leverera utvalda berättelser om det hur man överlever cancer från Radical Remission-projektet till våra läsare. Radikala remissioner är sällsynta, men ger mycket hopp till dem som lever med cancer. Web