Positiva upplevelser av cancer

Christer Sundqvist

Nyligen har det forskats kring det vad som är typiskt för dem som överlever cancern. Författarna rapporterar att det finns mer än 2,1 miljoner cancerpatienter vid liv i Kanada idag. Detta antal förväntas öka under de kommande åren. Framstegen inom vetenskap och vård har förändrat mönstret för canceröverlevnaden och banat väg för nytt hopp om en bättre framtid.

Totalt 13 534 vuxna deltog i undersökningen och av dem visade 7 794 st (57,6%) prov på positiva upplevelser av cancer.

Exempel på positiva upplevelser: Sjukvårdare som var medvetna om cancerpatientens överlevnad, man kunde upprätthålla ett positivt humör, stöd från familj och vänner, organiserad/planerad uppföljning, olika typer av stöd (från emotionellt till praktiskt), relevant information/personlig vård/ stöd, individuellt stöd (vård och medkänsla) för överlevnaden från vårdgivare och återställande av den personliga hälsan/välbefinnandet.

Källa:

Marg Fitch, Irene Nicoll, Gina Lockwood. Positive Cancer Experiences: Perspectives From Cancer Survivors. Journal of Patient Experience 1-8, 2020 https://www.researchgate.net/publication/343029845_Positive_Cancer_Experiences_Perspectives_From_Cancer_Survivors

 36 visningar

Cancer och COVID-19

I december 2019 rapporterades inledningsvis om ett utbrott av ett helt nytt koronavirus (COVID-19 eller SARS-CoV-2) i staten Wuhan, i provinsen Hubei i Kina. Viruset har sedan dess spridit sig över hela världen och WHO har förklarat att det är fråga om en

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege