Positiva upplevelser av cancer

Christer Sundqvist

Nyligen har det forskats kring det vad som är typiskt för dem som överlever cancern. Författarna rapporterar att det finns mer än 2,1 miljoner cancerpatienter vid liv i Kanada idag. Detta antal förväntas öka under de kommande åren. Framstegen inom vetenskap och vård har förändrat mönstret för canceröverlevnaden och banat väg för nytt hopp om en bättre framtid.

Totalt 13 534 vuxna deltog i undersökningen och av dem visade 7 794 st (57,6%) prov på positiva upplevelser av cancer.

Exempel på positiva upplevelser: Sjukvårdare som var medvetna om cancerpatientens överlevnad, man kunde upprätthålla ett positivt humör, stöd från familj och vänner, organiserad/planerad uppföljning, olika typer av stöd (från emotionellt till praktiskt), relevant information/personlig vård/ stöd, individuellt stöd (vård och medkänsla) för överlevnaden från vårdgivare och återställande av den personliga hälsan/välbefinnandet.

Källa:

Marg Fitch, Irene Nicoll, Gina Lockwood. Positive Cancer Experiences: Perspectives From Cancer Survivors. Journal of Patient Experience 1-8, 2020 https://www.researchgate.net/publication/343029845_Positive_Cancer_Experiences_Perspectives_From_Cancer_Survivors

 598 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Kemoterapi – Selektiv förgiftning av cancerpatienten

I sin senaste bok ”The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery” (2020) [1] har läkare Jason Fung i ett intressant kapitel berättat historian kring kemoterapi. Nu följer en sammanfattning av Dr Fungs text och några ytterligar

Musik och cancer

Det är bekant för oss alla att musik känns bra [1, 2, 3]. Musik har varit en integrerad del av vår nöjeskultur [4]. När vi lyssnar på musik förbättras immunsystemets och nervsystemets funktion [5]. Även cancerpatienter som återhämtar sig från canc