Myönteiset syöpäkokemukset

Christer Sundqvist

Äskettäin on tehty tutkimus siitä mikä on tyypillistä syövästä selvinneille. Kirjoittajat kertovat, että Kanadassa on nykyään elossa yli 2,1 miljoonaa syöpäpotilasta. Tämän määrän odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Tieteen ja hoidon edistysaskeleet ovat muuttaneet syövästä selviytymisen kuvioita ja luoneet uutta toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Aikuisille suunnatussa kyselyssä 13 534:lle henkilölle saatiin 7794 (57,6%) vastausta missä oli esillä myönteisiä kokemuksia syövästä. Vastaajat pystyivät tunnistamaan syöpäkokemuksensa positiiviset puolet.

Esimerkkejä positiivisista kokemuksista: Terveydenhuollon tarjoajat, jotka olivat tietoisia syövästä selvinneen tapahtumista, pystyi ylläpitämään positiivista mielialaa, perheen ja ystävien tuki, organisoitu/suunniteltu seurantahoito, erityyppiset tukimuodot (emotionaalisesta käytännölliseen), asiaankuuluva tiedotus/henkilökohtainen viestintä, syöpäpotilaiden/ikätovereiden tuki, vaihtoehtoisten hoitomuotojen saatavuus, terveydenhuollon tarjoajien yksilöllinen tuki (hoito ja myötätunto) selviytyjille ja henkilökohtaisen terveyden/hyvinvoinnin palauttaminen.

Lähde:

Marg Fitch, Irene Nicoll, Gina Lockwood. Positive Cancer Experiences: Perspectives From Cancer Survivors. Journal of Patient Experience 1-8, 2020 https://www.researchgate.net/publication/343029845_Positive_Cancer_Experiences_Perspectives_From_Cancer_Survivors

 862 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat