Ketogen diet som adjuvant cancerterapi

Christer Sundqvist

Onkologer från University of Iowa har visat att cancerceller jämfört med normala celler uppvisar betydande skillnader i metabolismen. De föreslår att cancerceller ökar glukos- och hydroxyperoxidmetabolismen för att kompensera för de ökade nivåerna av reaktiva syreradikaler (ROS).

 

Det är rimligt att föreslå att mitokondriell oxidativ metabolism vid ketogen diet (mycket fett och litet kolhydrater) selektivt skulle orsaka mera oxidativ stress i cancerceller jämfört med normala friska celler. Den ökade oxidativa stressen i cancerceller skulle göra dem känsligare för konventionell strålning och kemoterapi.

 

Det finns bevis för hypotesen att ketogen diet kan användas som kompletterande adjuvansbehandling till konventionell strålning och kemoterapi. Ketogen diet kan förbättra terapins effekt på cancercellerna.

 

Med intresse noterar vi att ketogen diet har mycket gemensamt med fasta, vilket också inducerar ett tillstånd av ketos. Fasta har visat sig förbättra känsligheten för kemoterapi i pre-kliniska cancerterapimodeller och möjligen lindras några av de normala biverkningarna i vävnaden när man ger kemoterapi. Fasta rapporteras också fördröja tillväxten av tumörer.

 

Eftersom en cancerpatient kan tycka att fasta är för krävande kan ketogen diet erbjuda en intressant modell för att uppnå samma metaboliska fördelar.

 

Referenser

 

Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7. PMID: 25460731; PMCID: PMC4215472.

 

Lee C., Raffaghello L., Brandhorst S., Safdie F.M., Bianchi G., Martin-Montalvo A., Pistoia V., Wei M., Hwang S., Merlino A., Emionite L., de Cabo R., Longo V.D. Fasting cycles retard growth of tumors and sensitize a range of cancer cell types to chemotherapy. Science Translational Medicine. 2012;4(124)

 

Safdie F.M., Dorff T., Quinn D., Fontana L., Wei M., Lee C., Cohen P., Longo V.D. Fasting and cancer treatment in humans: a case series report. Aging. 2009;1(12):988–1007

 26 visningar

Cancer och COVID-19

I december 2019 rapporterades inledningsvis om ett utbrott av ett helt nytt koronavirus (COVID-19 eller SARS-CoV-2) i staten Wuhan, i provinsen Hubei i Kina. Viruset har sedan dess spridit sig över hela världen och WHO har förklarat att det är fråga om en

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege