Ketogen diet som adjuvant cancerterapi

Christer Sundqvist

Onkologer från University of Iowa har visat att cancerceller jämfört med normala celler uppvisar betydande skillnader i metabolismen. De föreslår att cancerceller ökar glukos- och hydroxyperoxidmetabolismen för att kompensera för de ökade nivåerna av reaktiva syreradikaler (ROS).

 

Det är rimligt att föreslå att mitokondriell oxidativ metabolism vid ketogen diet (mycket fett och litet kolhydrater) selektivt skulle orsaka mera oxidativ stress i cancerceller jämfört med normala friska celler. Den ökade oxidativa stressen i cancerceller skulle göra dem känsligare för konventionell strålning och kemoterapi.

 

Det finns bevis för hypotesen att ketogen diet kan användas som kompletterande adjuvansbehandling till konventionell strålning och kemoterapi. Ketogen diet kan förbättra terapins effekt på cancercellerna.

 

Med intresse noterar vi att ketogen diet har mycket gemensamt med fasta, vilket också inducerar ett tillstånd av ketos. Fasta har visat sig förbättra känsligheten för kemoterapi i pre-kliniska cancerterapimodeller och möjligen lindras några av de normala biverkningarna i vävnaden när man ger kemoterapi. Fasta rapporteras också fördröja tillväxten av tumörer.

 

Eftersom en cancerpatient kan tycka att fasta är för krävande kan ketogen diet erbjuda en intressant modell för att uppnå samma metaboliska fördelar.

 

Referenser

 

Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7. PMID: 25460731; PMCID: PMC4215472.

 

Lee C., Raffaghello L., Brandhorst S., Safdie F.M., Bianchi G., Martin-Montalvo A., Pistoia V., Wei M., Hwang S., Merlino A., Emionite L., de Cabo R., Longo V.D. Fasting cycles retard growth of tumors and sensitize a range of cancer cell types to chemotherapy. Science Translational Medicine. 2012;4(124)

 

Safdie F.M., Dorff T., Quinn D., Fontana L., Wei M., Lee C., Cohen P., Longo V.D. Fasting and cancer treatment in humans: a case series report. Aging. 2009;1(12):988–1007

 435 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Kemoterapi – Selektiv förgiftning av cancerpatienten

I sin senaste bok ”The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery” (2020) [1] har läkare Jason Fung i ett intressant kapitel berättat historian kring kemoterapi. Nu följer en sammanfattning av Dr Fungs text och några ytterligar

Musik och cancer

Det är bekant för oss alla att musik känns bra [1, 2, 3]. Musik har varit en integrerad del av vår nöjeskultur [4]. När vi lyssnar på musik förbättras immunsystemets och nervsystemets funktion [5]. Även cancerpatienter som återhämtar sig från canc