Ketogen diet som adjuvant cancerterapi

Christer Sundqvist

Onkologer från University of Iowa har visat att cancerceller jämfört med normala celler uppvisar betydande skillnader i metabolismen. De föreslår att cancerceller ökar glukos- och hydroxyperoxidmetabolismen för att kompensera för de ökade nivåerna av reaktiva syreradikaler (ROS).

 

Det är rimligt att föreslå att mitokondriell oxidativ metabolism vid ketogen diet (mycket fett och litet kolhydrater) selektivt skulle orsaka mera oxidativ stress i cancerceller jämfört med normala friska celler. Den ökade oxidativa stressen i cancerceller skulle göra dem känsligare för konventionell strålning och kemoterapi.

 

Det finns bevis för hypotesen att ketogen diet kan användas som kompletterande adjuvansbehandling till konventionell strålning och kemoterapi. Ketogen diet kan förbättra terapins effekt på cancercellerna.

 

Med intresse noterar vi att ketogen diet har mycket gemensamt med fasta, vilket också inducerar ett tillstånd av ketos. Fasta har visat sig förbättra känsligheten för kemoterapi i pre-kliniska cancerterapimodeller och möjligen lindras några av de normala biverkningarna i vävnaden när man ger kemoterapi. Fasta rapporteras också fördröja tillväxten av tumörer.

 

Eftersom en cancerpatient kan tycka att fasta är för krävande kan ketogen diet erbjuda en intressant modell för att uppnå samma metaboliska fördelar.

 

Referenser

 

Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7. PMID: 25460731; PMCID: PMC4215472.

 

Lee C., Raffaghello L., Brandhorst S., Safdie F.M., Bianchi G., Martin-Montalvo A., Pistoia V., Wei M., Hwang S., Merlino A., Emionite L., de Cabo R., Longo V.D. Fasting cycles retard growth of tumors and sensitize a range of cancer cell types to chemotherapy. Science Translational Medicine. 2012;4(124)

 

Safdie F.M., Dorff T., Quinn D., Fontana L., Wei M., Lee C., Cohen P., Longo V.D. Fasting and cancer treatment in humans: a case series report. Aging. 2009;1(12):988–1007

 13 total views

Kaffe associeras med bättre överlevnad hos patienter med metastaserad kolorektal cancer

Den allsmäktiga koppen kaffe! Kaffe har varit med oss länge och räddat våra kalla morgnar och gryningar. Anledningen till kaffets underbara effekt är exempelvis: Kaffe höjer vår kroppstemperatur en aning, vilket vanligtvis inte händer. Kaffet värmer v

Gift från bin studeras för bröstcancer

Effekten av bigift (Apis mellifera) mot bröstcancerceller har studerats i Australien. Av särskilt intresse var effekten av en nyckelkomponent i toxinet, melitin. Studien visade att giftet effektivt dödade olika typer av bröstcancer. Ganska god effekt gav b

Cancerfri sedan 2017

Vi har det synnerligen uppskattade tillståndet att leverera utvalda berättelser om det hur man överlever cancer från Radical Remission-projektet till våra läsare. Radikala remissioner är sällsynta, men ger mycket hopp till dem som lever med cancer. Web