Ketogeeniset dieetit adjuvanttina syöpähoitona

Christer Sundqvist

Iowan yliopiston syöpälääkärit ovat osoittaneet, että syöpäsoluilla on verrattuna normaaleihin soluihin merkittäviä aineenvaihdunnallisia eroja. He ovat sillä kannalla, että syöpäsolut lisäävät glukoosin ja hydroperoksidin aineenvaihduntaa kompensoidakseen lisääntyneitä reaktiivisten happiradikaalien (ROS) tasoja.

 

On kohtuullista ehdottaa, että mitokondrioissa tapahtuva hapettumisaineenvaihdunta ketogeenisellä ruokavalioilla (runsaasti rasvoja ja vähän hiilihydraatteja) aiheuttaa valikoivasti enemmän metabolista hapettumisstressiä syöpäsoluissa verrattuna normaaleihin soluihin. Kun metabolinen hapettumisstressi lisääntyy syöpäsoluissa voidaan ennustaa, että ne herkistävät syöpäsolut tavanomaisille säteily- ja kemoterapioille.

 

On olemassa näyttöä siitä, että ketogeenisiä ruokavalioita voidaan käyttää turvallisesti adjuvanttina (apuainehoitona) tavanomaisille säteily- ja kemoterapioille. Ketogeeniset ruokavaliot voivat parantaa syöpäsoluille kohdistuvaa hoitovastetta ja luoda syöpäsoluille mahdollisimman kehnot kasvuolosuhteet.

 

Mielenkiintoista on havaita, että ketogeenisillä ruokavalioilla on paljon yhteistä paaston kanssa, sillä paasto myös käynnistää ketoosin. Paaston on osoitettu parantavan reagointikykyä kemoterapiaan prekliinisissä syöpähoitomalleissa sekä lieventää mahdollisesti joitain kemoterapialla havaittuja kudosten normaaleja sivuvaikutuksia. Paastojaksot ovat myös hidastaneet syövän kasvua ja herkistäneet useampia syöpäsolutyyppejä kemoterapialle.

 

Koska syöpäpotilaat saattavat pitää paastoa liian vaativana, ketogeeniset ruokavaliot saattavat tarjota mielenkiintoisen mallin samojen metabolisten hyötyjen saavuttamiseksi.

 

Viitteet

 

Allen BG, Bhatia SK, Anderson CM, Eichenberger-Gilmore JM, Sibenaller ZA, Mapuskar KA, Schoenfeld JD, Buatti JM, Spitz DR, Fath MA. Ketogenic diets as an adjuvant cancer therapy: History and potential mechanism. Redox Biol. 2014;2:963-70. doi: 10.1016/j.redox.2014.08.002. Epub 2014 Aug 7. PMID: 25460731; PMCID: PMC4215472.

 

Lee C., Raffaghello L., Brandhorst S., Safdie F.M., Bianchi G., Martin-Montalvo A., Pistoia V., Wei M., Hwang S., Merlino A., Emionite L., de Cabo R., Longo V.D. Fasting cycles retard growth of tumors and sensitize a range of cancer cell types to chemotherapy. Science Translational Medicine. 2012;4(124)

 

Safdie F.M., Dorff T., Quinn D., Fontana L., Wei M., Lee C., Cohen P., Longo V.D. Fasting and cancer treatment in humans: a case series report. Aging. 2009;1(12):988–1007

 661 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Kokemuksia PESHLA-menetelmästä

Yli viisi vuotta sitten selvisi, että ennusteiden mukaan Antti Oinaan ei pitäisi edelleen olla elossa ja kertomassa PESHLA-menetelmästään.   Vuonna 2010 Antilla todettiin uhkaavasti levinnyt sylkirauhassyöpä. Syöpähoitojen avulla (leikkaus ja sä

Peshla menetelmä

Kuolemansairas suomalainen syöpäpotilas Antti Oinas on oman tutkimustyönsä kautta ja asiantuntijoiden avustuksella kehittänyt kokonaisvaltaisen syövänhoidon, jolla hän on pitänyt syöpänsä kurissa. Lue menetelmän kuvaus ja ota käyttöön sinulle m

Norjalaislääkäri Øyvind Torp pitää syövän loitolla

Kun 42-vuotias lääkäri Øyvind Torp äskettäin katseli omia magneettikuviaan hänen oli pakko todeta, että hänen menetelmänsä sittenkin toimii. Levinnyt haimasyöpä oli pysähtynyt. Elinajaksi ennustettu vuosi oli kulunut ja hän eli edelleen. Lääk