Symbolterapi

Christer Sundqvist

Symbolterapi är ett samlingsnamn för att förstå det ickeverbala inom oss och i kommunikationen med andra.

 

Genom att jobba med exempelvis drömmar, målning, sagor och berättelser, symboldrama, myter och dans får vi kraftfulla verktyg för att förändra våra liv. När man arbetar med inre bilder trampar man modigt upp stigar i sin inre okända skog, gör den mer tillgänglig.

 

Då man målar är det inte fråga om att måla medvetet och planerat. Man målar inte konst för att sälja. Men låter handen leda för att uttrycka det som känns i kroppen.

 

Då man skriver, skriver man inte för att prestera en grammatikaliskt och stilistiskt riktig text. Man skriver det som intuitivt rinner ur en.

 

Då man dansar strävar man inte efter koreografi. Man låter kroppen röra sig enligt känslan.

 

Plötsligt börjar man få perspektiv på vad som händer. Gamla tankemönster börjar rasa. Och utan att fatta varför, börjar man plötsligt må bättre.

 26 total views

Cancerfri sedan 2017

Vi har det synnerligen uppskattade tillståndet att leverera utvalda berättelser om det hur man överlever cancer från Radical Remission-projektet till våra läsare. Radikala remissioner är sällsynta, men ger mycket hopp till dem som lever med cancer. Web

Erfarenheter av PESHLA-metoden

För mer än fem år sedan blev det klart att Antti Oinas inte mera borde vara vid liv och berätta om sin PESHLA-metod.   År 2010 diagnostiserades Antti med en metastaserande salivkörtelcancer. Med hjälp av cancerbehandlingar (kirurgi och strålbehand

Det psykiska välbefinnandet och cancer

Det psykiska välbefinnandet är mycket viktigt när det gäller att bekämpa cancer. Om du är deprimerad och/eller stressad blir cellens syresättning bristfällig och chanserna att tillfriskna minskar. Därför kan det vara värt att satsa stort och självi