Symbolterapi

Christer Sundqvist

Symbolterapi är ett samlingsnamn för att förstå det ickeverbala inom oss och i kommunikationen med andra.

 

Genom att jobba med exempelvis drömmar, målning, sagor och berättelser, symboldrama, myter och dans får vi kraftfulla verktyg för att förändra våra liv. När man arbetar med inre bilder trampar man modigt upp stigar i sin inre okända skog, gör den mer tillgänglig.

 

Då man målar är det inte fråga om att måla medvetet och planerat. Man målar inte konst för att sälja. Men låter handen leda för att uttrycka det som känns i kroppen.

 

Då man skriver, skriver man inte för att prestera en grammatikaliskt och stilistiskt riktig text. Man skriver det som intuitivt rinner ur en.

 

Då man dansar strävar man inte efter koreografi. Man låter kroppen röra sig enligt känslan.

 

Plötsligt börjar man få perspektiv på vad som händer. Gamla tankemönster börjar rasa. Och utan att fatta varför, börjar man plötsligt må bättre.

 751 visningar

Cancer och COVID-19

I december 2019 rapporterades inledningsvis om ett utbrott av ett helt nytt koronavirus (COVID-19 eller SARS-CoV-2) i staten Wuhan, i provinsen Hubei i Kina. Viruset har sedan dess spridit sig över hela världen och WHO har förklarat att det är fråga om en

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Mistelterapi kan vara effektivt mot bröstcancer

Extrakt av mistel (Viscum album L.) är de mest förskrivna läkemedlen inom integrativ öppenvård för cancerpatienter i tysktalande länder. Användningen av mistel varierar i olika typer av cancer. Upp till 77,3% av patienter med bröstcancer använder mis