Cancer och COVID-19

Christer Sundqvist

I december 2019 rapporterades inledningsvis om ett utbrott av ett helt nytt koronavirus (COVID-19 eller SARS-CoV-2) i staten Wuhan, i provinsen Hubei i Kina. Viruset har sedan dess spridit sig över hela världen och WHO har förklarat att det är fråga om en pandemi, som sträcker sig över hela världen.

 

Vanligtvis bryter COVID-19 ut med hög feber följd av avvikelser i andningsorganen såsom långvarig hosta och andfåddhet. Äldre patienter är också mer mottagliga för denna sjukdom. Patienter med cancer går mot ökad risk i denna pandemi. Den intensivare frisättningen av immunsuppressiva cytokiner hos cancerpatienter undertrycker leukocytpopulationen, vilket innebär att cancerpatienter är mer benägna att få COVID-19 -sjukdomen.

 

Den vetenskapliga litteraturen visar att COVID-19 är vanligare hos patienter med nedsatt immunförsvar. Mitt i denna pandemi bör patienter med cancer behandlas som specialfall. Riskhantering är helt nödvändig under den kritiska tiden för denna pandemi. Den mentala stressen från cancer ökar troligen när cancerpatienten förvärvar COVID-19. Vissa lovande kompletterande behandlingar (vitamin C och D, växtbaserade läkemedel, akupunktur) måste vänta på godkännande av hälsovårdsmyndigheterna.

 

Bristen på forskningsdata är ett stort problem. Vi har hittat några fragmentariska rekommendationer för cancerpatienter med COVID-19. Patienter som aktivt behandlas bör rådfråga sin läkare och diskutera om en fördröjning av immunsuppressiv behandling i denna pågående pandemi. Att undvika överföring av COVID-19 från människa till människa är extremt viktigt. Ingen av de kompletterande strategierna är tillräcklig i och för sig, men i kombination med grundligt planerad konventionell behandling kan dessa hjälpa med att ge säkrare vård till patienter med cancer i denna tid av COVID-19. Vi kommer att följa upp med situationen i fortsättningen.

 3,408 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Kemoterapi – Selektiv förgiftning av cancerpatienten

I sin senaste bok ”The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery” (2020) [1] har läkare Jason Fung i ett intressant kapitel berättat historian kring kemoterapi. Nu följer en sammanfattning av Dr Fungs text och några ytterligar

Musik och cancer

Det är bekant för oss alla att musik känns bra [1, 2, 3]. Musik har varit en integrerad del av vår nöjeskultur [4]. När vi lyssnar på musik förbättras immunsystemets och nervsystemets funktion [5]. Även cancerpatienter som återhämtar sig från canc