Cancer och COVID-19

Christer Sundqvist

I december 2019 rapporterades inledningsvis om ett utbrott av ett helt nytt koronavirus (COVID-19 eller SARS-CoV-2) i staten Wuhan, i provinsen Hubei i Kina. Viruset har sedan dess spridit sig över hela världen och WHO har förklarat att det är fråga om en pandemi, som sträcker sig över hela världen.

 

Vanligtvis bryter COVID-19 ut med hög feber följd av avvikelser i andningsorganen såsom långvarig hosta och andfåddhet. Äldre patienter är också mer mottagliga för denna sjukdom. Patienter med cancer går mot ökad risk i denna pandemi. Den intensivare frisättningen av immunsuppressiva cytokiner hos cancerpatienter undertrycker leukocytpopulationen, vilket innebär att cancerpatienter är mer benägna att få COVID-19 -sjukdomen.

 

Den vetenskapliga litteraturen visar att COVID-19 är vanligare hos patienter med nedsatt immunförsvar. Mitt i denna pandemi bör patienter med cancer behandlas som specialfall. Riskhantering är helt nödvändig under den kritiska tiden för denna pandemi. Den mentala stressen från cancer ökar troligen när cancerpatienten förvärvar COVID-19. Vissa lovande kompletterande behandlingar (vitamin C och D, växtbaserade läkemedel, akupunktur) måste vänta på godkännande av hälsovårdsmyndigheterna.

 

Bristen på forskningsdata är ett stort problem. Vi har hittat några fragmentariska rekommendationer för cancerpatienter med COVID-19. Patienter som aktivt behandlas bör rådfråga sin läkare och diskutera om en fördröjning av immunsuppressiv behandling i denna pågående pandemi. Att undvika överföring av COVID-19 från människa till människa är extremt viktigt. Ingen av de kompletterande strategierna är tillräcklig i och för sig, men i kombination med grundligt planerad konventionell behandling kan dessa hjälpa med att ge säkrare vård till patienter med cancer i denna tid av COVID-19. Vi kommer att följa upp med situationen i fortsättningen.

 58 visningar

Cancer kan besegras

Cancer har införlivats i vårt hälsosamtal som den sista färdplanen till döds. Detta är inte hela sanningen. Alla cancerformer är inte dödliga. I själva verket har man för närvarande den uppfattningen att cancer är en mycket individuell sjukdom. Var

Gerson metoden är möjligen effektiv mot cancer

Gerson metoden är en naturlig, holistisk metod som betonar vikten av en näringsrik diet för behandling av cancer. Färskpressad frukt- och grönsaksjuice utgör kärnan i behandlingen. De som följer metoden går in för är en strikt organiskt baserad vege

Cancerceller är annorlunda

Enorma framsteg har gjorts inom grundforskningen av cancer under årtionden. Idag är det ganska känt vilka skillnader det finns i strukturen och funktionen hos en cancercell jämfört med en normal cell. Målet är att dra nytta av dessa skillnader i läkeme