Yoga fungerar

Christer Sundqvist

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om yoga.

 

Yoga är en form av rörelse kombinerad med andning som idag kommit för att stanna också i västvärlden. Yoga kan utövas av vem som helst och av människor i alla åldrar. Målet är inte att lära sig stå på huvudet och sträcka på sig i omöjliga kroppsrörelser. Målet är koncentration och koncentration kan man också uppnå vid minimala rörelser, om de utförs under totalt medvetande av här och nu.

 

Yoga ger dig en större bild av livet: djupa tankar om existensen och världsalltet. Yoga lär dig samtidigt hur du kan undvika negativa tankar, sorg och sjukdomar. Då du når de avancerade tillstånden av yoga, de som kallas Högsta Medvetande, fylls du av en känsla av lycka, djup frid och psykisk styrka. Den daglig yoga stunden ger dig så småningom redskap att klara små motgångar och stå emot den skadliga inverkan dessa kan ha på din hälsa. Yoga är en metod att öka kroppens tillförsel av energi och att avlägsna alla faktorer som inverkar störande på energiförsörjningen till kroppens alla celler.

 

Yoga har utövats i över 5000 år och är en av de äldsta formerna för att bota olika sjukdomar. Yogans häpnadsväckande resultat studeras idag ingående av vetenskapsmän i hela världen och man är överens om dess helande och avslappnande verkan. I allmänhet fordrar färdigheter i yoga rätt lång inlärningstid. Den moderna variant av yoga som grundkursen för programmet Art of Living erbjuder kan dock vem som helst lära sig på sex dagar med utomordentliga resultat.

 

Yoga praktiseras och undervisas mycket allmänt i hela Norden. I Finland kan du kontakta:

Suomen Joogaliitto r.y. Finlands Yogaförbund rf. http://www.joogaliitto.fi/ , Suomen Joogaopisto, Taipaleentie 122, 43100 Saarijärvi, tfn 014421670, e-post opisto@joogaliitto.fihttp://www.joogaliitto.fi/joogaopisto/ , Joogaterapiyhdistys r.y. Yogaterapiföreningen rf, Sammonkatu 9 C, 00100 Helsingfors, tfn 09637573, http://www.joogaterapiayhdistys.fi/

 

Skandinaviska Yoga och Meditationsskolan, https://www.yogameditation.com/ , Forssa, Sukula tfn 034350599

Sverige Håå kurscentral 4637255063, https://www.yoga.se/haa-retreat-center/ , Stockholm tfn 468321218, Göteborg tfn 4631241294, Lund Malmö tfn 4640481008

 

För ytterligare information:

http://www.holisticonline.com/

 

Vetenskapliga artiklar om yoga hittar du här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yoga

 2,051 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Meditation fungerar

För cancerpatienten är stress inte alls bra. Det lönar sig att skaffa information om mediation.   Sri Sri Ravi Shankar säger så här:   ”Meditation eller konsten att stilla själen är ett effektivt sätt att sänka stressnivån. Många männi

Visualiseringens roll i kampen

Visualisering är en avslappningsteknik besläktad med meditation. I visualiseringen föreställer du dig vara i en miljö som ökar ditt välbefinnande. Den skiljer sig från meditation genom att man riktar in sig på positiva bilder för att övervinna negat