Tibetansk medicin och cancer

Christer Sundqvist

Eftersom integrativ cancerterapi växer i popularitet, riktar vi vår uppmärksamhet mot det forntida, traditionella hälsosystemet, tibetansk medicin. Denna läkekonst använder en mängd olika behandlingar för att förebygga och behandla kroniska tillstånd som cancer.

 

Vi fann mycket litet publicerad forskning om tibetansk medicin. Det har också gjorts mycket få kliniska studier på cancerpatienter som vårdats enligt tibetanskt mönster. Vi har sammanställt litet information om detta omfattande hälsosystem som är så dåligt känt i det västerländska samhället.

 

Integrativt sjukvårdssystem

Tibetansk medicin har använts som en behandling i alla områden i Tibet i Asien, särskilt i Himalaya. Tibetansk medicin, med en historia från cirka 2500 år, är en av de äldsta kända traditionella medicinska traditionerna i världen. Det har fångat vårt intresse på grund av dess omfattande farmakologi och dess talrika behandlingsmetoder.

 

Tibetansk medicin tar i beaktande patientens negativa stämningar och känslor och hur detta gradvis påverkar hälsan. Detta synsätt har gett lovande möjligheter för samarbete med västerländska medicinska koncept och metoder. Det tibetanska medicinska systemet omfattar illustrativa och diagnostiska metoder, patientorienterad medicinering, individuella kostval, beteende och fint optimerade terapeutiska tillämpningar. På detta sätt möjliggörs ett exakt sätt att definiera, identifiera och behandla cancer.

 

Kroppens hälsa och balans återställs genom att upprätta en rätt balans i tre funktionella energisystem. I allmänhet hjälper dessa energisystem, när de är i balans, att skapa och upprätthålla alla fysiologiska och neuropsykologiska funktioner i kroppen och, när de är obalanserade, manifesterar sig i en mängd olika sjukdomar och patologiska tillstånd.

 

Diagnos görs genom att ta pulsen och analysera urinprov

Diagnosen ställs genom att beröra, observera och undersöka patienten. Detta ger en förståelse för sjukdomens patologi och utvidgar den flerdimensionella strategin för att framgångsrikt behandla mentala och kroppsliga obalanser. Puls- och urinanalyser är de viktigaste diagnostiska metoderna för att producera mycket specifika och nyanserade diagnoser. Den tibetanska läkaren kommer sedan att använda sin egen expertis för att grundligt bringa förståelse i resultaten av pulsmätningen och urintesten. Genom att tolka dessa resultat och utöva sin speciella observationsförmåga avslöjar han de underliggande orsakerna till sjukdomen och möjliga ångesten.

 

Diagnosen kombinerar patientens sjukdomshistoria, kost, beteende, mentala status, sociala relationer och livsstil för att bekräfta resultaten av en puls- och urinanalys. Utvärderingar av patientens sensoriska organ och patologiska tillstånd hjälper läkaren ytterligare att fördjupa sin förståelse av sjukdomsmönstret.

 

Cancervård

Tibetansk medicin menar att några av de vanligaste orsakerna till cancerutveckling är: a) Exponering av kroppen för extrem fysisk och mental belastning (b) kroniska störningar i tarmkanalens metabolism, matsmältning och födans absorption, varvid en korrekt upptagning av födans närinsämnen och avfallshantering störs, (c) onormalt mycket av orent blod, (d) negativa interaktioner med den naturliga miljön.

 

Tibetansk cancerbehandling är unik och använder en mängd olika metoder, främst växtbaserade och mineralbaserade piller och pulver. Dessa tillagas och görs till pasta. Med kost- och livsstilsval, mentala tendenser och sociala och miljömässiga faktorer utgör detta den totala effekten av behandlingen. Dessutom kan olika ytterligare behandlingar som meridianmassage, varma och kalla filtar användas, liksom medicinbad, moxibustion, åderlåtning och koppning.

 

Inom tibetansk medicin kan patienter med liknande typer av cancer ha en helt avvikande diagnos på grund av den underliggande sjukdomen beroende på kroppens struktur och energinivån som är i användning hos patienten. Därför kan olika och kompletterande terapier föreslås för dessa specifika fall, i synnerhet beträffande strukturen, innehållet och diagnosen. Detta påminner om den patientcentrerade strategin för den individualiserade västerländska medicinen, som växer snabbt idag.

 

Det medicinska begreppet cancer syns i Tibet som tydlig koppling mellan så kallad gul vätska och orent blod. Den gula vätskan är lymfa, blodplasma, interstitiell vätska, extracellulär och intracellulär vätska och cerebrospinalvätska. Felaktig rörelse, bearbetning och metabolism av gul vätska i alla dessa tillhörande vätskekaviteter, vilka vägar de tar och funktioner är nyckelfaktorer i utvecklingen av cancer sett från den tibetanska medicinens håll. På samma sätt är olämplig blodbildning och metabolism som leder till orent blod också viktiga faktorer i tibetansk medicin när det gäller att förstå orsak och konsekvens av cancer.

 

Medicinska behandlingar av cancer kan förenklas på följande tillvägagångssätt: för det första förhindras eller elimineras alla möjligheter för tillväxt av cancer; patientens energinivå återställs sedan, den skadade vävnaden rengörs och det inflammatoriska tillståndet reduceras; och slutligen, läkning och rehabilitering av de inre organen och hela kroppssystemet, särskilt de organ som utsatts för cancer. De farmakologiska preparaten som används vid behandling av cancer består av olika föreningar som förbättrar kroppens hälsa. Läkemedel består av örter, ädelstenar och mineraler som bearbetas genom grundlig malning, siktning, uppblandning, uppvärmning, kylning och destillationsprocesser.

 

I Tibet ses cancer som en händelse som inträffar i kroppen i form av inflammation, och därför ger tibetanska läkare också växtbaserade anti-inflammatoriska läkemedel. Eftersom inflammation står i samband med kroppens kanalflöde i tibetansk medicin, ger tibetanska läkare också läkemedel för att rena dessa energikanaler. Eftersom cancer ofta leder till tumörers tillväxt, används heta läkemedelskompresser, läkemedelsbad och oftast moxar man.

 

Kost- och livsstilsråd anses också vara en viktig del av cancerbehandlingsprogrammet. Valet av kost och livsstil kan bero på cancerns natur och obalansen i energisystemen. Rätt tid och lämplig andel rekommenderade livsmedel spelar en avgörande roll för att förbättra patientens immunsystem och det allmänna välbefinnandet. I tibetansk medicin anses all mat och medicin ha en speciell funktion och profil i våra 6 olika smaker (sött, surt, salt, bittert, varmt och sammandragande) och är associerade med fem kosmisk-fysiska element (jord, vatten, eld, vind och rymd). Detta kan förstås så att patienten uppvisar egenskaper av soliditet, vidhäftning, värme, rörlighet och tomrum. Överdriven konsumtion av en eller flera smaker och/eller element leder till obalans och sjukdomar. Korrekt och balanserad konsumtion av smaker och element leder till balans, välbefinnande och hälsa.

 

I Tibet är läkare också ständigt fokuserade på att motivera patienten och stödja patienten när det gäller attityder och åsikter och en social koppling. Patienten uppmuntras att leva livet i en hälsosam miljö. En hälsosam miljö innebär att man undviker sådana ting som leder till förhöjd risk att öka giftbelastningen, man får vara försiktig med extrem värme, kyla eller annan miljöbelastning som potentiellt kan förändra kroppens energibalans. Tillräcklig sömn och minimering av mental stress och belastning rekommenderas också starkt för cancerpatienter, och läkare kan hänvisa sina patienter till spirituella lärare och rituella experter för att erhålla specifika meditationer eller rensningsritualer som tros vara fördelaktiga.

 

Tibetansk medicin har visat sig vara säker och effektiv i några få vetenskapligt dokumenterade cancerformer. Dessutom har medicinska behandlingar i Tibet en positiv effekt på patientens livskvalitet och cancern kan stanna av och remission är möjlig. I vissa fall har behandlingen hjälpt inom några veckor efter att behandlingen påbörjats, men det kan dock ta flera år innan resultaten uppnås. Mer forskning behövs.

 

På grund av det växande intresset för botaniska preparat och kosttillskott i cancerbehandlingen finns det ett behov av kosttillskott. Biomedicinska forskare vill testa vissa örter eller extrakt för att hitta de aktiva komponenterna. Men tibetanska medicinska forskare varnar mot en sådan reduktionistisk syn. Den tibetanska medicinen inkluderar holistiskt hela den tibetanska traditionen, som betonar ett holistiskt och synergistiskt inflytande som en avgörande faktor.

 

Källor:

 

Bauer-Wu S, Lhundup T, Tidwell T et al. Tibetan medicine for cancer: an overview and review of case studies. Integr Cancer Ther. 13(6): 502-512, 2014. doi: 10.1177/1534735414549624. Epub

2014 Sep 10.

 

Loizzo JJ, Blackhall LJ, Rapgay L. Tibetan medicine. Ann N Y Acad Sci. 2009;1172:218-230.

 

Sarsina P, Ottaviani L, Mella J. Tibetan medicine: a unique heritage of person-centered medicine. EPMA J. 2011 Dec;2(4):385-9. doi: 10.1007/s13167-011-0130-x. Epub 2011 Nov 12. PMID: 23194325; PMCID: PMC3405412.

 959 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Kemoterapi – Selektiv förgiftning av cancerpatienten

I sin senaste bok ”The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery” (2020) [1] har läkare Jason Fung i ett intressant kapitel berättat historian kring kemoterapi. Nu följer en sammanfattning av Dr Fungs text och några ytterligar

Musik och cancer

Det är bekant för oss alla att musik känns bra [1, 2, 3]. Musik har varit en integrerad del av vår nöjeskultur [4]. När vi lyssnar på musik förbättras immunsystemets och nervsystemets funktion [5]. Även cancerpatienter som återhämtar sig från canc