Tiibetiläinen lääketiede ja syöpä

Christer Sundqvist

Integratiivisen syöpähoidon kasvattaessa suosiotaan ikivanha terveysjärjestelmä, tiibetiläinen lääketiede, kiinnittää huomiomme. Tiibetiläinen lääketiede hyödyntää erilaisia hoitomuotoja sellaisten kroonisten sairauksien kuin syövän ehkäisyssä ja hoidossa.

 

Havaitsimme, että tiibetiläisestä lääketieteestä on julkaistu hyvin vähän tutkimuksia. Tiibetiläistä hoitoa käyttävistä syöpäpotilaista on myöskin tehty hyvin vähän kliinisiä tutkimuksia. Olemme koonneet pienen tietopaketin tästä kokonaisvaltaisesta, julkisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, joka niin huonosti tunnetaan länsimaisessa yhteiskunnassa.

 

Integratiivinen terveydenhuoltojärjestelmä

Tiibetiläinen lääketiede on ollut hoitomuotona kaikilla Tiibetin alueilla Aasiassa ja etenkin Himalajassa. Tiibetiläinen lääketiede, jonka historia ulottuu noin 2500 vuoden päähän, on yksi maailman vanhimmista tunnetuista perinteisistä lääketieteistä. Se on saavuttanut mielenkiintomme johtuen sen laajasta farmakologiastaan ja monenlaisista hoitomenetelmistä.

 

Tiibetiläinen lääketiede ottaa seurantaan potilaan kielteiset mielentilat ja tunteet sekä sen miten se asteittain vaikuttaa terveyteen. Tällainen lähestymistapa on tarjonnut sille lupaavia yhteistyön mahdollisuuksia länsimaisten lääketieteellisten käsitysten ja menetelmien kanssa. Tiibetin lääketieteelliseen järjestelmään kuuluu havainnollisia ja diagnostisia menetelmiä, potilaslähtöistä lääkitystä, yksilöllistä ruokavalion valintaa ja käyttäytymiseen liittyvää väliintuloa (interventioita) ja hienovaraisesti optimoituja terapeuttisia sovelluksia. Tällä tavoin se mahdollistaa tarkkoja tapoja määritellä, tunnistaa ja hoitaa syöpää.

 

Kehon terveys ja tasapaino palautetaan kolmen toiminnallisen energiajärjestelmän voimallisella tasapainolla. Yleensä nämä energiajärjestelmät, kun ne ovat tasapainossa, auttavat rakentamaan ja ylläpitämään kaikkia kehon fysiologisia ja neuropsykologisia toimintoja ja, kun ne ovat epätasapainossa, ilmenevät erilaisina sairauksina ja patologisina tiloina.

 

Diagnoosi tehdään tarkkailemalla sykettä ja analysoimalla virtsanäyte

Diagnoosi tehdään koskettelemalla, havainnoimalla ja tutkimalla potilasta. Näin ymmärretään sairauden syntyhistoria, patologia ja ulotetaan moniulotteinen lähestymistapa mentaalisten ja kehon toimintojen epätasapainon onnistuneeseen hoitoon. Pulssi- ja virtsanalyysit ovat tärkeimpiä diagnostisia menetelmiä erittäin spesifisten ja hienovaraisesti tehtyjen diagnoosien tuottamiseksi. Tiibetiläinen lääkäri hyödyntää sitten omaa asiantuntemustaan ymmärtäessään perusteellisesti syke- ja virtsanalyysien tulokset. Tulkitsemalla nämä tulokset ja harjoittamalla syviä tarkkailutaitojaan hän paljastaa sairauden ja mahdollisen ahdistuksen taustalla olevat syyt.

 

Diagnoosissa yhdistetään potilaan sairaushistoria, ruokavalio, käyttäytyminen, psyykkinen tila, sosiaaliset suhteet ja elintapa niin, että ne auttavat vahvistamaan pulssi- ja virtsa-analyysin tulokset. Lisäksi arvioinnit potilaan aistielimistä ja vaurioista auttavat lääkäriä syventämään ymmärrystään sairauden kuviosta entisestään.

 

Syöpähoito

Tiibetiläisessä lääketieteessä määritellään joitakin syövän kehityksen yleisiä syitä: a) kehon altistuminen äärimmäiselle fyysiselle ja henkiselle rasitukselle, b) suoliston aineenvaihdunnan, ruuansulatuksen ja ruoan imeytymisessä on kroonisia häiriöitä, jotka siten häiritsevät ravinteiden asianmukaista imeytymistä ja jätteiden hävittämistä, c) epäpuhtaan veren epänormaali lisääntyminen, d) haitalliset vuorovaikutukset luonnollisen ympäristön kanssa.

 

Tiibetiläinen syöpähoito on yksilöllistä ja siinä käytetään useita menetelmiä ja pääasiassa kasviperäisiä ja mineraalipohjaisia pillereitä ja jauheita. Näitä keitetään ja niistä valmistetaan tahnoja. Ruokavalion ja elämäntapavalintojen, henkisten taipumusten sekä sosiaalisuuden ja ympäristötekijöiden kanssa tästä muodostuu hoidon kokonaisvaikutus. Lisäksi voidaan antaa erilaisia lisähoitoja kuten esimerkiksi meridiaanihierontaa, kuumia ja kylmiä peittoja voidaan käyttää sekä lääkekylpyjä antaa, moksaamista esiintyy, suoneniskentää harjoitetaan ja kuppausta.

 

Tiibetiläisessä lääketieteessä potilailla, joilla on samanlaisia syöpätyyppejä, voi olla ihan erilainen diagnoosi sen takia koska sairauden taustalla on vaihtelevassa määrin sairalloisuutta ruumiin rakenteen ja potilaalla käytössä olevan energiatason mukaan. Siksi voidaan ehdottaa hieman erilaisia tai täydentäviä hoitomenetelmiä näiden erityisten havaintojen takia juuri liittyen rakenteeseen, vaikuttaviin tekijöihin ja diagnooseihin. Tämä muistuttaa potilaslähtöistä lähestymistapaa yksilöllisessä länsimaisessa lääketieteessä, joka on kovassa kasvussa nykyään.

 

Tiibetin lääketieteellisessä syöpäkäsityksessä näkyy selvästi yhteys niin kutsuttuun keltaiseen nesteeseen ja epäpuhtaaseen vereen. Keltainen neste käsittää tiedot kehon imunesteistä, veriplasmasta, interstitiaalisesta nesteestä, solunulkoisesta ja solunsisäisestä nesteestä ja aivo-selkäydinnesteestä. Keltaisen nesteen virheellinen liikkuminen, käsittely ja aineenvaihdunta kaikissa näissä niihin liittyvissä nesteonteloissa, -reiteissä ja -toiminnoissa ovat keskeisiä tekijöitä syövän kehityksessä tiibetiläisen lääketieteen näkökulmasta. Samoin epäasianmukainen verenmuodostus ja epäpuhtaaseen vereen johtava aineenvaihdunta ovat myös avaintekijöitä tiibetiläisen lääketieteen käsityksessä syövän syistä ja seurauksista.

 

Syövän lääketieteelliset hoidot voidaan yksinkertaistaa tiibetiläisittäin seuraavaan lähestymistapaan: ensin syövän kasvuedellytykset estetään tai poistetaan; sitten potilaalla vallitseva energiataso rauhoitetaan, tuhoutuneet kudokset puhdistetaan ja tulehdustilaa vähennetään; ja lopuksi parannetaan ja kuntoutetaan erityisesti syövälle altistuneet sisäelimet ja kehon koko järjestelmä yleensä. Syövän hoidossa käytettävät farmakologiset valmisteet koostuvat erilaisista yhdisteistä, jotka vahvistavat kehon terveyttä. Lääkkeet koostuvat yrteistä, jalokivistä ja mineraaleista, jotka prosessoidaan perusteellisten jauhamis-, seulonta-, sekoitus-, lämmitys-, jäähdytys- ja tislausprosessien avulla.

 

Tiibetissä syöpä nähdään inflammation kautta syntyvänä tapahtumana kehossa, ja siten tiibetiläiset lääkärit antavat myös kasviperäisiä tulehduskipulääkkeitä. Koska tulehdus liittyy kehon kanavavirtaan tiibetiläisessä lääketieteessä, tiibetiläiset lääkärit antavat myös näitä energiakanavia puhdistavaa lääkettä. Koska syöpä aiheuttaa usein kasvaimien kasvua, käytetään kuumia lääkekompressioita, lääkekylpyjä ja useimmiten moksataan.

 

Ruokavalion ja elämäntavan ohjausta pidetään myös tärkeänä osana syövän hoito-ohjelmaa. Ruokavalion ja elämäntavan valinta voi riippua syövän luonteesta ja siihen liittyvien energiajärjestelmien epätasapainosta. Suositeltujen ruokien oikea-aikainen ja asianmukainen osuus on ratkaisevan tärkeässä roolissa potilaan immuunijärjestelmän ja yleisen hyvinvoinnin lisäämisessä. Tiibetiläisessä lääketieteessä kaikilla elintarvikkeilla ja lääkkeillä katsotaan olevan tietty toiminto ja profiili 6 eri maun mukaisesti (makea, hapan, suolainen, katkera, kuuma ja supistava) ja näihin liittyy viisi kosmo-fyysistä elementtiä (maa, vesi, tuli, tuuli ja tila), jotka voidaan ymmärtää siten, että niillä on kiinteyden, tarttuvuuden, lämmön, liikkuvuuden ja tyhjän tilan ominaisuudet. Yhden tai useamman maun ja/tai elementin liiallinen kulutus johtaa epätasapainoon ja sairauksiin. Makujen ja alkuaineiden oikea ja tasapainoinen kulutus johtaa tasapainoon, hyvinvointiin ja terveyteen.

 

Tiibetissä lääkärit keskittyvät myös jatkuvasti motivoimaan potilasta ja tukemaan potilasta asenteiden ja näkemysten sekä sosiaalisen yhteyden suhteen. Potilasta kannustetaan löytämään elämä terveellisessä ympäristössä. Terveellinen ympäristö merkitsee sellaisten asioiden välttämistä, joilla on suuri vaara lisätä myrkkykuormituksia, varotaan äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä tai muuta ympäristöstressiä, jotka voivat mahdollisesti muuttaa kehon energiatasapainoa. Riittävää unta ja henkisen stressin ja rasituksen minimoimista suositellaan myös oikein tarmokkaasti syöpäpotilaille, ja lääkärit voivat ohjata potilaansa hengellisten opettajien ja rituaaliasiantuntijoiden puoleen erityisiä meditaatioita tai puhdistavia rituaaleja varten, joiden uskotaan olevan hyödyllisiä.

 

Tiibetiläinen lääketiede on osoittautunut turvalliseksi ja tehokkaaksi harvoissa tieteellisesti dokumentoiduissa syöpätapauksissa. Lisäksi Tiibetin lääketieteellisillä hoidoilla on positiivisia vaikutuksia potilaan elämänlaatuun ja syövästä toipuminen ja remissio on mahdollista. Joissakin tapauksissa hoito on auttanut viikkojen kuluessa hoidon aloittamisesta, mutta voi toki kestää useita vuosia ennen kuin tuloksia saadaan. Lisää tutkimuksia tarvitaan.

 

Koska syövänhoidossa näkyy kasvava kiinnostus kasvitieteellisiin tuotteisiin ja ravintolisiin ja muihinkin kroonisiin sairauksiin liittyy tarve ravintolisistä, biolääketieteelliset tutkijat haluavat testata tiettyjä yrttejä tai uutteita niiden aktiivisten komponenttien suhteen. Tiibetiläisen lääketieteen tutkijat varoittavat kuitenkin tällaisesta reduktionistisesta katsantokannasta. Tiibetiläiseen lääketieteeseen sisältyy kokonaisvaltaisesti koko tiibetiläisen järjestelmän perinne, jossa korostetaan kokonaisvaltaisista ja synergististä vaikutusta ratkaisevana tekijänä.

 

Lähteet:

 

Bauer-Wu S, Lhundup T, Tidwell T et al. Tibetan medicine for cancer: an overview and review of case studies. Integr Cancer Ther. 13(6): 502-512, 2014. doi: 10.1177/1534735414549624. Epub

2014 Sep 10.

 

Loizzo JJ, Blackhall LJ, Rapgay L. Tibetan medicine. Ann N Y Acad Sci. 2009;1172:218-230.

 

Sarsina P, Ottaviani L, Mella J. Tibetan medicine: a unique heritage of person-centered medicine. EPMA J. 2011 Dec;2(4):385-9. doi: 10.1007/s13167-011-0130-x. Epub 2011 Nov 12. PMID: 23194325; PMCID: PMC3405412.

 773 näyttökertaa