Överlev din cancer helt själv!

Christer Sundqvist

VI KÄMPAR, STÖDER, HJÄLPER, UPPMUNTRAR, STÅR VID DIN SIDA OCH VINNER

 

Petra Flanders stiftelse skapar grund för sin kamp mot cancer med den icke-toxiska integrativa medicinen. Vårt uppdrag är att stödja dig i din kamp mot cancer och att ge dig hopp genom att visa på kompletterande vårdformer i en situation då den konventionella medicinen inte kan hjälpa dig längre. Vårt mål är att vägleda dig när du kämpar mot cancer och leda dig mot bättre livskvalitet. Eventuellt kan vi kanske även visa dig hur du kan vinna din kamp mot cancern. Vi uppmuntrar dig att själv upptäcka kroppens naturliga helande kraft.

Petra Flanders stiftelse är en ideell icke vinstbringande organisation, som finansierar verksamheten med privata medel.

 

VI VÄNDER OSS TILL ER SOM:

 

– givits budskapet att konventionell cancervård inte längre kan hjälpa
– återhämtar dig från en period med utmattande cancerbehandling
– vill stärka livskraften
– vill hitta metoder att komplettera den pågående konventionella cancerbehandling

 

EN HOLISTISK OCH INTEGRATIV VÅRDFORM

 

Vi vill nå dig med ett holistiskt, heltäckande sätt att vårda dig och erbjuda icke-giftiga integrativa cancer -terapier och -lösningar, som stöder dig FYSISKT, MENTALT OCH ANDLIGT.

Vi vill göra det klart för dig att du kan bekämpa cancern själv. Det handlar om det vad du äter, hur du värnar om ditt emotionella välbefinnande, hur du utövar och lever så giftfritt som möjligt i din egen situation och slutligen vill vi visa vilka icke-toxiska integrativa cancerterapier, som står till bjuds och som du kan få med i ditt liv.

Allt vi skriver om är baserat på forskning och / eller ett stort antal omfattande framgångsrika redogörelser under en lång tid.

Vi vill ge dig hopp. Det finns!

 

VI FÖRSER DIG MED LÄNKAR, TIPS OCH UNDERVISNING

 

Vi erbjuder länkar till aktuella webbplatser om icke-toxiska cancerterapier. Vi tipsar dig om böcker du kan läsa, musik du kan lyssna på och filmer du kan se. Vi ger dig länkar till olika former av icke-toxiska integrativa vårdformer, såsom t.ex. konstterapi, psykoterapi och konversationsterapi samt symbolisk terapi. Vi lär dig att andas på ett helande sätt och att meditera.

Vi förser dig med fakta om vad cancer är, hur den utvecklas och sprider sig och beskriver kortfattat hur cancer behandlas med konventionella och komplementära metoder.

 

VÅR FILOSOFISKA BAKGRUND

 

Vår filosofi bygger på två böcker vi varmt kan rekommendera:

– Servan-Schreiber David
Anticancer : A New Way of Life
Penguin Books Ltd., 2008

 

– Harter Pierce Tanya
Outsmart Your Cancer: Alternative Non-Toxic Treatments That Work
Thoughtworks Publishing, 2009

 

De grundläggande principerna för integrativ medicin kan hittas i dessa utmärkta böcker:

– Micozzi Marc S
Complementary and integrative medicine in cancer care and prevention : foundations and evidence-based interventions
Springer Publishing Company, 2007

– Rakel David
Integrative Medicine
Elsevier, 2017

– Wisneski Leonard A & Anderson Lucy
The Scientific Basis of Integrative Medicine
CRC Press, 2009

 

Vi rekommenderar den följande YouTube videon om ämnet…

 

…Och nätsidorna CancerAction.Org samt CancerTutor.Com .

 

Vi samarbetar med HealthCreation organisationen, som baserar sig på en holistisk vård av cancer.

Bekanta er gärna med HealthCreation eftersom de har en mycket omfattande och lämplig metod att bekämpa cancer samt mycket lång erfarenhet av cancervård i Storbritannien.

När du har funnit något du tror på, och vill försöka på det, föreslår vi att du tillsammans med din läkare integrerar dina val med den vård du för närvarande får på ett sätt som inte stör din konventionella medicinska behandling.

För bästa resultat rekommenderar vi även att du bekantar dig med CancerActive.Com och börjar göra upp din handlingsplan

När du omsider känner att du kan lita på integrativ medicin, gör ännu vänligen ett definitivt beslut att investera lite pengar i ”The Moss Report”. Den rapporten ger fakta om din specifika cancerform och förser dig med råd om kompletterande vårdformer som gäller för din typ av cancer, på nätsidan CancerDecisions.Com. Om ”The Moss Report” stöder ditt beslut, står du på en mycket säker grund.

 

VAD ÄR INTEGRATIV MEDICIN?

 

Integrativ medicin är en kompletterande vårdform som används tillsammans med den konventionella vården. Detta kombinerar på bästa möjliga sätt båda typerna av vård. Integrativ medicin visar hur alla organ och celler inte är isolerade utan fungerar tillsammans på ett integrerat sätt för att bibehålla bästa möjliga hälsa. Enligt Wisneski & Anderson (2009) uppstår många sjukdomar såsom cancer som ett resultat av stress som stör vår homeostas (”jämvikt”). Genom att inverka på dessa initiala stressorer är det möjligt att återhämta sig i sin sjukdom. Ett integrerat tillvägagångssätt tenderar att göra oss öppnare för sådana vårdmetoder som ofta förbises inom det västerländska medicinska etablissemanget.

Micozzi (2007) har visat att komplementära och integrativa medicinska vårdformer bär med sig löften om mildare, mindre invasiva, ”naturligare” vårdformer, för att förebygga och behärska cancern.

I cancer är tillämpningen av integrativa vårdformer synnerligen utmanande. Mängden felinformation ser ofta ut att vara mera omfattande än tillgänglig klinisk och vetenskaplig information. Vi har för avsikt att ge våra läsare en positiv bild av denna bransch inom medicinen utan att komma med oansvariga påståenden.

 

VETENSKAPLIGA STUDIER

 

Det finns över 7 000 vetenskapliga studier om integrativ medicin och cancer i databasen National Institutes of Health samt värdefull information i Medline Plus .

Vi håller ett vakande öga på färska undersökningar inom detta område.

 

EN VIKTIG SAK ATT TÄNKA PÅ!

 

Vi är ibland ganska frispråkiga och kanske låter det ibland obehagligt, men vårt hopp är att Petra Flanders stiftelse kommer att förse dig med informationen du behöver för att förstå vad cancer är och hur den kan bekämpas genom åtgärder som ligger inom din egen räckvidd.

 

ANSVARSFRISKRIVNING

 

Innehållet som presenteras på Petra Flanders stiftelses hemsidor tillhandahålls endast i form av utbildning och underhållning och ersätter inte någon professionell medicinsk vård och läkarkonsultation. Därför accepterar Petra Flanders stiftelse inga anklagelser som kan uppstå vid användningen eller missbruk av innehållet på dessa sidor. Se ”Ansvarsfrihet” om du vill veta mera.

 1,172 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Kemoterapi – Selektiv förgiftning av cancerpatienten

I sin senaste bok ”The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery” (2020) [1] har läkare Jason Fung i ett intressant kapitel berättat historian kring kemoterapi. Nu följer en sammanfattning av Dr Fungs text och några ytterligar

Musik och cancer

Det är bekant för oss alla att musik känns bra [1, 2, 3]. Musik har varit en integrerad del av vår nöjeskultur [4]. När vi lyssnar på musik förbättras immunsystemets och nervsystemets funktion [5]. Även cancerpatienter som återhämtar sig från canc