Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 4

Christer Sundqvist

Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) jatkaa kanssamme homeopatian selvitystyötä. Ensimmäisessä osassa juttelimme hänen kanssaan yleisesti homeopatiasta ja erityisesti tarkastelussa oli laimennetut homeopaattiset valmisteet [1]. Seuraavassa osassa tarkastelimme miten kasvit reagoivat homeopaattisiin valmisteisiin [2]. Kolmannessa osassa kävimme läpi useita tutkimuksia missä on käytetty homeopatiaa syöpäpotilaille [3]. Tässä neljännessä osassa tutkimme homeopaattisten valmisteiden vaikutusta solutasolla.

 

Homeopatian vaikutuksia on tutkittu perehtymällä myös solutoimintaan

”Jouni, tarkempi selvyys erilaisten valmisteiden vaikutusmekanismeista saadaan yleensä solukokeissa (in vitro tutkimukset). Löytyykö tällaisia homeopatiasta?”

 

Kyllä niitä löytyy. Hyvinkin laimennetut homeopaattiset valmisteet saavat vaikutuksia aikaan soluviljelmissä [4]. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että homeopaattiset valmisteet käynnistävät apoptoosin (ohjelmoitu solukuolema). Tämä ilmiö on solujen jakautumista säätelevien geenien määräämä normaali osa yksilönkehitystä ja kudosten uusiutumista [5, 6]. Apoptoosilla on tärkeä merkitys sikiönkehityksessä, immuunivasteen säätelyssä, infektoituneiden ja muuntautuneiden solujen poistossa sekä kudosten koon säätelyssä.

Liian vahva apoptoosi voi johtaa kehityshäiriöihin ja rappeuttaviin (degeneratiivisiin) sairauksiin, kun taas sen puute saattaa johtaa autoimmuunisairauksiin, pitkittyneisiin virusinfektioihin ja syövän syntyyn. Apoptoosin kytkeminen päälle lääkeaineilla on jo rutiinia syövän hoidossa. Degeneratiivisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkeaineita, joilla estetään apoptoosi, ilmestynee markkinoille lähitulevaisuudessa [7]. Syövän hoidossa apoptoosi on hyvinkin toivottu tapahtuma.

Koska syöpä on monia koetteleva sairaus ja hyvin vakava sellainen, on sen erilaiset hoitomahdollisuudet kiinnostaneet tutkijoita. Homeopatian vaikutusta voi tutkailla myös solumallinnoksilla.

Potensoidulla homeopaattisella lääkkeellä Lycopodium clavatum (5C ja 15C) on syövän vastainen vaikutus HeLa-soluihin in vitro. Tätä on tutkittu solugenetiikan ja molekyylibiologian laboratoriossa Kalyanin yliopistossa, Intiassa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, onko homeopaattisilla erittäin laimennetuilla ja potensoiduilla Lycopodium Clavatumin valmisteilla (LC-5C ja LC-15C) syöpää vastustavia vaikutuksia HeLa-soluihin. Solut altistettiin joko LC-5C:lle (laimennettuna Avogadro-arvon alapuolelle) tai laimennettuna Avogadro-arvon yli (LC-15C).

Tulokset paljastivat, että Lycopodium valmisteen antamisella oli vähän tai ei lainkaan myrkyllisiä vaikutuksia verivirran soluissa, mutta se aiheutti huomattavaa apoptoosia syöpäsoluissa (HeLa), joka näkyi alkavana DNA:n rikkoutumisena.

Erittäin paljon laimennetut, dynaamiset homeopaattiset lääkkeet sekä alle että yli Avogadro luvun saivat aikaan solukuoleman syöpäsoluissa, mikä merkitsee, että niitä voidaan mahdollisesti käyttää tukihoidoissa lääkkeinä [8].

Frenkelin työryhmä Teksasin yliopistossa (M.D. Anderson Cancer Center, Texas, USA) suoritti solukokeita erittäin laimennetuilla intialaisilla homeopaattisilla valmisteilla (Carcinosin, Phytolacca, Conium ja Thuja). Valmisteita testattiin erilaisissa rintasyövän solulinjoissa. Valmisteilla oli soluille myrkyllisiä vaikutuksia, jotka johtivat solusyklin keskeytymiseen ja solukuolemaan. Näillä luontaisilla, laimennetuilla valmisteilla oli siis biologisia vaikutuksia, joita pitäisi tutkia lisää [9].

Tätä samaa asiaa tukee myös Psorinum 6×, joka laukaisee apoptoosisignaalit ihmisen keuhkosyöpäsoluissa. Tutkimukset homeopaattisen Psorinum 6x:n vaikutuksista solujen elinkykyyn tehtiin alun perin useissa syöpäsolulinjoissa, mukaan lukien A549 (keuhkosyöpä solulinja), HepG2 (maksasyöpä solulinja) ja MCF-7 (rintasyöpä solulinja).

Kokeessa tutkittiin hoitovaikutuksia solusyklin keskeyttämiseen, solukuolemaan, reaktiivisten happilajien (ROS) muodostumiseen ja mitokondriaalisen membraanipotentiaalin (MMP) muutokseen käyttämällä virtaussytometriaa ja fluoresenssimikroskopiaa.

Havaittiin, että syöpäsolulinjojen käsittely Psorinumilla johti suurentuneisiin syövänvastaisiin vaikutuksiin A549-soluissa (keuhkosyöpä solulinja) kuin muissa. Psorinum esti solujen jakautumisen 24 tunnin käsittelyn jälkeen ja piti solusyklin G1-vaiheessa. Se aiheutti myös mm. ROS:n muodostumista, MMP:n depolarisaatiota, morfologisia muutoksia ja DNA-vaurioita.

Tutkijoiden johtopäätöksenä oli, että Psorinum 6× laukaisi apoptoosin A549-soluissa (keuhkosyöpäsoluissa) signaaliproteiinien kautta [10].

Myös Condurango 6C ja 30C laukaisevat apoptoosin keuhkosyöpäsoluissa. Laimennetumpi valmiste oli tehokkaampi [11].

 

”Biologina on helppo innostua tällaisista havainnoista. Onko lisänäyttöä?!”

Homeopatian vaikutuksia ohjelmoituun solukuolemaan on itse asiassa tutkittu varsin runsaasti. Lisää tukea tälle syövän hoidossa edulliselle apoptoosi mekanismille on saatu mm. Shagun Aroran laboratoriossa Jaypeen yliopistossa, Intiassa. Siellä havaittiin, että laimentamattomat ja laimennetut homeopaattiset valmisteet olivat viljellyille syöpäsoluille myrkyllisiä. Homeopaattista valmistetta Sarsaparilla testattiin munuaisista eristettyyn adenokarsinooma soluviljelmään, Ruta graveolens -valmistetta paksusuolen viljeltyihin syöpäsoluihin ja Phytolacca decandra -valmistetta rintasyöpäsoluihin.

Tulokseksi saatiin, että kaikilla tässä tutkituilla homeopaattisilla valmisteilla oli myrkkyvaikutuksia mainituissa soluviljelmissä. Laimentamattomilla valmisteilla oli paras teho, mutta myös laimennetut valmisteet toimivat apoptoosin käynnistäjinä. Homeopaattiset valmisteet olivat syövänvastaisia lääkkeitä ja lisätutkimuksiin innostetaan [12].

Homeopaattinen valmiste Calcarea carbonica aiheutti apoptoosin hiiren syöpäsoluviljelmissä. Tutkimuksessa löytyi ns. immunomodulatorinen selitysmekanismi solukuolemalle [13].

Leukemiaan on kokeiltu menestyksellä soluviljelmäkokeissa homeopaattisina laimennoksina Amanita phalloides -valmistetta [14].

Viljellyissä syöpäsoluissa ei näy plasebo vaikutusta, joten tässä saadaan todisteita sen puolesta, että homeopatia ei ole pelkästään mitään plaseboa. Jos homeopatian arvostusta aiotaan nostaa vakiintuneen lääketieteen parissa, on pakko saada enemmän näyttöä hyvin kontrolloiduista ja laadukkaista kokeista [15].

”Tällä hetkellä tutkitaan vilkkaasti vastustuskyvyn kehittymistä. Onko tällä rintamalla jotain uutta tarjolla homeopatialla?”

Homeopatialla on vaikutusta immuniteettiin

Solutasolla tehtyjä tutkimuksia löytyy jonkin verran. Luonnollisiin tappajasoluihin on pyritty vaikuttamaan homeopaattisilla yhdistelmävalmisteilla kreikkalaisessa tutkimuksessa. Konstantinionin tutkimuskeskuksessa Thessalonikissa toteutettiin tutkimus, jossa arvioitiin viiden homeopaattisen yhdistelmävalmisteen vaikutuksia luonnollisiin tappajasoluihin (NKC). NKC:n aktiivisuutta arvioitiin syöpäpotilailla, joilla oli sairaus edennyt hyvin pitkälle. Tarkastelun kohteena oli Coenzyme Compositum®, Ubichinon Compositum®, Glyoxal Compositum®, Katalysatoren® ja Traumeel®. Tutkimukseen sisältyi in vitro- ja in vivo -kokeet. Katsotaan in vitro -kokeiden tuloksia.

Vahvimmin vaikutti NKC:n aktiviteettiin Ubichinon Compositum®. Sen jälkeen järjestys oli Glyoxal Compositum® > Katalysatoren® > Traumeel® > Coenzyme Compositum®.

Homeopaattiset valmisteet lisäsivät merkittävästi NKC-solujen myrkyllistä aktiivisuutta (p <0,05). Tässä tutkimuksessa testattuja homeopaattisia yhdistelmävalmisteita voidaan käyttää tukihoitona, immunoterapiana syöpäpotilailla, joilla tauti on edennyt pahaan vaiheeseen [16].

Tämä syöpätutkimus on herättänyt paljon kiinnostusta tutkijoissa ja yllä olevaa tutkimusta tukevaa näyttöä löytyy myös muiden solujen kohdalla. Esimerkiksi melanoomassa imusolujen aktiivisuutta on lisätty homeopaattisella yhdistelmälääkityksellä. Melanooma on aggressiivisin ihosyövän muoto ja nopeimmin kasvava syöpä maailmassa. Kemoterapiasta ei ole ollut toivottavaa tulosta ja toiveet kääntyvät muualle.

Brasilialaista homeopaattista yhdistelmälääkehoitoa (CHM), jota käytetään immuunijärjestelmän modulaattorina, on suositeltu potilaille, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä. Aikaisemmat hiirillä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että CHM aktivoi makrofageja, saa aikaan valkosolujen määrän kasvun ja parantaa hiiren vastetta sarkoomaa vastaan.

Soluviljelmää (hiiren imusolmukkeita) käsiteltiin homeopaattisella yhdistelmävalmisteella. Huomattiin, että niillä imusoluilla, joita viljeltiin yhdessä makrofagien kanssa CHM:n läsnäollessa, oli suurempi kyky vastustaa melanoomaan aktiivisuutta. Hoidossa aktivoidut imusolut tuhosivat syöpäsoluja tehokkaammin kuin kontrollit. Myrkyttömät hoitomenetelmät, joissa käytetään homeopaattista yhdistelmävalmistetta, ovat lupaava vaihtoehtoinen tapa hoitaa melanoomaa. Lisäksi tässä houkuttelee homeopaattinen yhdistelmähoito, missä voidaan parantaa tavanomaisten lääkkeiden tehoa syöpäsoluja vastaan [17].

Homeopattinen valmiste Engystol vaikutti interferon-γ:aa tuottaviin T-lymfosyytteihin (valkosoluja) soluviljelmässä. Kun kokeiltiin Engystolia eri vahvuuksilla huomaattiin, että laimennus ei juurikaan vaikuttanut tehoa laskevasti [18, 19].

Osteoporoosi on vakava sairaus erityisesti vaihdevuodet ohittaneilla naisilla. Italialaistutkimuksessa on onnistuttu osoittamaan soluviljelmässä osteoblasteissa (luunmuodostuksessa tärkeitä soluja) aktiviteetin nousua homeopaattisella valmisteella FMS*Calciumfluor [20].

Äskettäin on ilmestynyt mielenkiintoisia artikkeleita missä todetaan, että soluviljelmissä homeopaattiset valmisteet tehoavat monenlaisia mikrobeja vastaan. Tarvitaan runsaasti kokeita sopivimpien valmisteiden saamiseksi selville. Töitä riittää [21, 22]!

 

Lähteet:

1 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1. 30.4.2020  https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

2 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2. 15.5.2020 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

3 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 3. 16.5.2020 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-3

4 Bellavite P, Conforti A, Pontarollo F, Ortolani R. Immunology and homeopathy. 2. Cells of the immune system and inflammation. Evid Based Complement Alternat Med 3(1): 13‐24, 2006 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1375241/

5 Wikipedia. Apoptoosi. https://fi.wikipedia.org/wiki/Apoptoosi

6 James Andrew Radosevich. Apoptosis and Beyond : The Many Ways Cells Die. Wiley-Blackwell, 2018

7 Janie Parrino, Richard S. Hotchkiss and Mike Bray. Prevention of Immune Cell Apoptosis as Potential Therapeutic Strategy for Severe Infections. Emerg Infect Dis 13(2): 191-198, 2007 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2725847/

8 Asmita Samadder, Sreemanti Das, Jayeeta Das et al. (7 kirjoittajaa). The Potentized Homeopathic Drug, Lycopodium Clavatum (5C and 15C) Has Anti-Cancer Effect on Hela Cells in Vitro. J Acupunct Meridian Stud 6(4): 180-87, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23972240

9 Frenkel M, Mishra BM, Sen S, Yang P et al. (9 kirjoittajaa). Cytotoxic effects of ultra-diluted remedies on breast cancer cells. Int J Oncol 36: 395-403, 2010 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20043074/

10 Jesmin Mondala, Asmita Samadderab, Anisur Rahman Khuda-Bukhsh. Psorinum 6× triggers apoptosis signals in human lung cancer cells. Journal of Integrative Medicine 14 (2): 143-153, 2016 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095496416602303

11 Sikdar S, Kumar Saha S, Rahman Khuda-Bukhsh A. Relative Apoptosis-inducing Potential of Homeopathic Condurango 6C and 30C in H460 Lung Cancer Cells In vitro: Apoptosis-induction by homeopathic Condurango in H460 cells. J Pharmacopuncture 17(1): 59‐69, 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25780691

12 Shagun Arora, Ayushi Aggarwal, Priyanka Singla, Saras Jyoti, Simran Tandon. Anti-proliferative effects of homeopathic medicines on human kidney, colon and breast cancer cells. Homeopathy 102 (4): 274-282, 2013 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1475491613000416?via%3Dihub

13 Shilpi Saha, Dewan Md Sakib Hossain, Shravanti Mukherjee et al. (13 kirjoittajaa) Calcarea Carbonica Induces Apoptosis in Cancer Cells in p53-dependent Manner via an Immuno-Modulatory Circuit. BMC Complement Altern Med 13:230, 2013  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24053127/

14 Riede I. Tumor therapy with Amanita phalloides (death cap): stabilization of B-cell chronic lymphatic leukemia. J Altern Complement Med 16(10): 1129‐1132, 2010 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20954964

15 Oberbaum M, Vithoulkas G, van Haselen R, Singer S. Reinventing the wheel? Or the emperor’s new clothes. J Altern Complement Med 9: 613-615, 2003 https://www.researchgate.net/publication/8997570_Reinventing_the_Wheel_Or_the_Emperor’s_New_Clothes

16 Ioannis K Toliopoulos, Yannis Simos, Dimitrios Bougiouklis, Stergios Oikonomidis. Stimulation of Natural Killer Cells by Homoeopathic Complexes: An in Vitro and in Vivo Pilot Study in Advanced Cancer Patients. Cell Biochem Funct 31(8): 713-718, 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23408699

17 Fernando SF Guimarães, Ana PR Abud, Simone M Oliveira et al. (10 kirjoittajaa) Stimulation of lymphocyte anti-melanoma activity by co-cultured macrophages activated by complex homeopathic medication. BMC Cancer 9: 293, 2009  https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-9-293

18 Heinrich Enbergs. Effects of the Homeopathic Preparation Engystol on Interferon-γ Production by Human T-Lymphocytes. Immunological Investigations 35 (1): 19-27, 2006 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08820130500496753?src=recsys

19 Vincenzo Fimiani, Antonia Cavallaro, Tommaso Ainis & Carlotta Bottari. Immunomodulatory Effect of the Homoeopathic Drug Engystol-N on Some Activities of Isolated Human Leukocytes and in Whole Blood. Immunopharmacology and Immunotoxicology 22 (1): 103-115, 2000  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/08923970009016409

20 Claudia Palermo, Cristina Filanti, Silvia Poggi, Paola Manduca. Osteogenesis in vitro in rat tibia‐derived osteoblasts is promoted by the homeopathic preparation, FMS*Calciumfluor. Cell Biol Int 23 (1): 31-40, 1999 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1006/cbir.1998.0312

21 Aditya Dilipkumar Patil, Anuj Deepakrao Chinche, Atul Kumar Singh et al. (7 kirjoittajaa) Ultra high dilutions: A review on in vitro studies against pathogens. African Journal of Biotechnology 18(13): 275-279, 2019 https://www.researchgate.net/publication/332071537_Ultra_high_dilutions_A_review_on_in_vitro_studies_against_pathogens

 

22 Leoni Bonamin. Homeopathy and experimental infections: In vivo and in vitro experiments with bacteria, fungi and protozoan. Revue d’Homeopathie 10(4), 2019 https://www.researchgate.net/publication/336887899_Homeopathy_and_experimental_infections_In_vivo_and_in_vitro_experiments_with_bacteria_fungi_and_protozoan

 7,556 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1

Syöpäpotilaat ovat kertoneet saavansa apua sairauteensa homeopaattisista valmisteista. Päätimme selvittää homeopatian tarjoamia etuja ja varsinkin etsiä tieteellisiä todisteita homeopatian toimivuudesta. Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti J

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2

Aiemmassa kirjoituksessa [16] (Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1.) haastattelin tunnettua ja arvostettua suomalaista homeopaattia Jouni Jämsää (http://www.jounijamsa.fi/ ). Hän auttaa meitä selvitystyössä homeopatian luonteesta ja vaikutusta

Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 5

Olemme tunnetun ja arvostetun suomalaisen homeopaatin, Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ), kanssa tehneet homeopatian selvitystyötä. Olemme jutelleet yleisesti homeopatiasta, tarkastelleet laimennettuja homeopaattisia valmisteita ja jutelleet siitä