Kaffe associeras med bättre överlevnad hos patienter med metastaserad kolorektal cancer

Christer Sundqvist

Den allsmäktiga koppen kaffe!

Kaffe har varit med oss länge och räddat våra kalla morgnar och gryningar. Anledningen till kaffets underbara effekt är exempelvis: Kaffe höjer vår kroppstemperatur en aning, vilket vanligtvis inte händer. Kaffet värmer våra händer och vår kropp när vi dricker det från vår mugg, eller när vi känner värmen från den aromatiska ångan nå ansiktet när vi intar drycken.

 

Koffein hjälper oss också att vakna upp och vara redo för uppgifterna inför den nya dagen. Naturligtvis är det välkommet på eftermiddagen med en kopp kaffe som en del av ett tidigt mellanmål, kanske som sådant eller med grädde eller mjölk, men det är inte tillrådligt att dricka kaffe på natten. Detta medför ett straff, för man kan kanske inte sova på grund av spänningen orsakad av för högt intag av koffein väl uppskattat på morgonen men oönskat på natten.

 

Kaffe oftare fördelaktigt än skadligt

Vi har nu bevis för att kaffe i allmänhet är mer fördelaktigt än skadligt. Kaffe har visat sig minska och till och med förhindra leversteatos, det är en mild stimulant av hjärnfunktionen när vi är vakna. Kaffe aktiverar och upprätthåller uppmärksamheten hos nattarbetare, som måste vaka på natten och av den anledningen ändra sin dag-natt-cykel (sömn och vakenperioden). En annan effekt är att kaffe hjälper tillsammans med en hypokalorisk diet att gå ner i vikt; eller åtminstone bibehålls en stabil vikt och det är inte skadligt för hälsan.

 

Kaffe kan vara till nytta för cancerpatienter

Det finns statistisk och epidemiologisk information, och några öppna kliniska studier, att kaffets innehåll av antioxidantprodukter har den effekten att cancerpatienternas överlevnad förlängs! I en stor studie av en grupp patienter med metastaserad kolorektal cancer kunde några koppar kaffe om dagen förknippas med längre överlevnad och en lägre risk för att cancern skulle bli värre. Detta rapporterar forskare från Dana-Farber Cancer Institute och andra organisationer i en ny studie.

 

Resultaten, som baserades på data från en stor observationsstudie infogades i ett kliniskt experiment och var i linje med tidigare studier, som visar ett samband mellan normal kaffekonsumtion och bättre resultat för patienter med icke-metastaserad kolorektal cancer. Studien publicerades den 17 september i JAMA Oncology.

 

Forskarna fann att hos 1171 patienter, som behandlades för metastaserad kolorektal cancer, var det mer sannolikt att de som rapporterade att de drack två till tre koppar kaffe om dagen levde längre och hade en längre tid innan deras sjukdom förvärrades än de som inte drack kaffe alls. Deltagare som drack stora mängder kaffe (mer än fyra koppar om dagen) hade en ännu större fördel av dessa åtgärder. Fördelarna gäller både koffein- och koffeinfritt kaffe.

 

Källa:

 

 

Mackintosh C, Yuan C, Ou F, et al. Association of Coffee Intake With Survival in Patients With Advanced or Metastatic Colorectal Cancer. JAMA Oncol. Published online September 17, 2020. doi:10.1001/jamaoncol.2020.3938 https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2770262?guestAccessKey=6ce9a89a-6e2d-4caa-9fa6-5524831a61e1&utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_content=tfl&utm_term=091720

 

 953 visningar

Patienter med bröstcancer använder ofta kompletterande och alternativa metoder

Arbetsgruppen för förebyggande och integrativ onkologi vid tyska cancerföreningen CAM-PRIO undersökte om bröstcancerpatienter ville använda kompletterande och alternativa metoder (CAM) under sina behandlingar. Målet var att bedöma förändringarna i CA

Kemoterapi – Selektiv förgiftning av cancerpatienten

I sin senaste bok ”The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of a Medical Mystery” (2020) [1] har läkare Jason Fung i ett intressant kapitel berättat historian kring kemoterapi. Nu följer en sammanfattning av Dr Fungs text och några ytterligar

Musik och cancer

Det är bekant för oss alla att musik känns bra [1, 2, 3]. Musik har varit en integrerad del av vår nöjeskultur [4]. När vi lyssnar på musik förbättras immunsystemets och nervsystemets funktion [5]. Även cancerpatienter som återhämtar sig från canc