Symbolterapi

Christer Sundqvist

Visningar: 490

Symbolterapi är ett samlingsnamn för att förstå det ickeverbala inom oss och i kommunikationen med andra.

 

Genom att jobba med exempelvis drömmar, målning, sagor och berättelser, symboldrama, myter och dans får vi kraftfulla verktyg för att förändra våra liv. När man arbetar med inre bilder trampar man modigt upp stigar i sin inre okända skog, gör den mer tillgänglig.

 

Då man målar är det inte fråga om att måla medvetet och planerat. Man målar inte konst för att sälja. Men låter handen leda för att uttrycka det som känns i kroppen.

 

Då man skriver, skriver man inte för att prestera en grammatikaliskt och stilistiskt riktig text. Man skriver det som intuitivt rinner ur en.

 

Då man dansar strävar man inte efter koreografi. Man låter kroppen röra sig enligt känslan.

 

Plötsligt börjar man få perspektiv på vad som händer. Gamla tankemönster börjar rasa. Och utan att fatta varför, börjar man plötsligt må bättre.

 

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...