Alternativ cancervård

Christer Sundqvist

LÄS DETTA FÖRST!

Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer.

Vi har ett genuint och icke-kommersiellt syfte att ge cancerpatienten stöd i kampen mot cancer och ge hopp om bättre hälsa. Eventuellt finns det till och med hopp om tillfrisknande från cancer, i sådana fall där cancerläkaren har konstaterat att skolmedicinen inte längre har möjlighet att förbättra cancerpatientens tillstånd. Bevis finns för att cancer kan gå bort även om patienten inte får någon form av medicinsk behandling. Det har visats att många komplementära terapier förbättrar livskvaliteten hos en cancerpatient.

INDIVIDUELL CANCERVÅRD

Cancervård är synnerligen individuellt. Det som fungerar för en patient fungerar inte nödvändigtvis för en annan. En bra plan för en holistisk cancervård är eventuellt det att man skapar så dåliga förutsättningar som möjligt för cancerns tillväxt. Baserat på den information vi samlat kan vi rekommendera att du möjligen gör följande förändringar i din livsstil och tar i bruk dessa behandlingar:

Det lönar sig att äta rikligt med hälsosam och äkta mat. Avlägsna sockret från kosten, övergå till en ketogen diet och konsumera grönsaker i stora mänder. Bra kosttillskott är i synnerhet D-vitamin, C-vitamin, zink, magnesium och selen. Smaksätt maten med gurkmeja och svartpeppar. Var särskilt aktiv beträffande alla slags åtgärder för att utrota cancern och stärk ditt immunförsvar. Till fördel är att patienten har en intuitiv vision att behandla sin sjukdom på ett visst sätt. Det gäller att leva ut sina känslor, de får inte hindras och stanna inne hos dig. Det är viktigt att vara på gott humör, att få hjälp av sina vänner, en ökad andlighet får gärna synas och patienten skall ha en mycket stark önskan att leva. Det verkar mycket rimligt att investera i mångsidig motion. En lugn livsföring, avstressande aktiviteter, meditation och healingformer spelar en viktig roll.

VARFÖR SKRIVER VI SÅ HÄR?

Vi söker inte någon ekonomisk vinning med denna sida, eller gör försök att på ett felaktigt sätt sprida sensationella åsikter om cancer. Vi är gemensamt ense om att det behös uppbygglig information som ges i konstruktiv anda om cancerprevention (förebyggande av sjukdomen), det finns fina möjligheter att behandla cancer inom skolmedicinen och metoder som faller utanför den traditionella cancerbehandlingen måste få en objektiv behandling och lyftas fram. Vi aktiverar oss i det här nu!

Stora framsteg har tagits inom skolmedicinen. Ett bra exempel på detta är Nobelpriset i medicin år 2018, som tillföll de fördomsfria cancerforskarna James Allison och Tasuku Honjo. Under årens lopp har de utvecklat cancerbehandlingar, som aktiverar människans egna immunförsvar och attackerar cancercellerna. Ursprungligen visade experiment med möss, men nu finns det även kliniska försök, att försvarssystemet kan stärkas med läkemedel och sk. T-celler kan fås att attackera cancerceller. De metoder som Allison och Honjon har infört används inom cancervården runt om i hela världen. I Finland används dessa metoder speciellt vid behandling av melanom och lungcancer.

Det finns mer och mer exakt forskning om prevention av cancer. Cancer är dock en så utmanande sjukdom att alltför många patienter blir sjuka och dör i cancer, trots att de får bästa möjliga medicinska behandling och trots att de gör de bästa möjliga förebyggande åtgärderna.

Vi har koncentrerat oss att sammanfatta på denna sida tillförlitlig information om komplementära, alternativa, funktionella, integrativa, uppfinningsrika osv. cancerbehandlingar, som kan ge hopp åt patienten när läkaren ger upp och säger att den skolmedicinska vården inte kan hjälpa. Vi tror att patienten i en sådan desperat situation har friheten att välja andra vårdformer som ersätter eller kompletterar skolmedicinen. Hoppets gnista kanske tänds och patienten kan få bättre livskvalitet och eventuellt kan en livshotande cancer helt botas. Sådana fall känner vi till!

VI RINGAKTAR INTE SKOLMEDICINEN

De skolmedicinska vårdformerna inom cancer är viktiga och väl motiverade. De som representerar skolmedicinen bör emellertid inte ha något att anmärka mot det att dessa komplementära terapier presenteras. Under inga omständigheter kommer vi att förneka hjälpen från skolmedicinen, men vi välkomnar all hjälp, som kan hjälpa cancerpatienten. När hoppet sinar är denna hjälp, som står utanför skolmedinen, tillgänglig.

Radikal och överraskande remission kan eventuellt bli resultatet av nedan nämnda cancerbehandlingar och insikter. Ett sätt att förmedla informationen om dessa behandlingar är att sätta ihop dem (se nedan). Ett viktigt kriterium för att behandlingen skall finnas på vår webbplats, är att det måste finnas ett eller flera dokumenterade fall där en patient har botat sin cancer eller avsevärt underlättat sitt liv med behandlingen. Förbättringen har varit så omfattande att livskvaliteten har höjts även i ”hopplösa” fall. Vi tror att dessa kriterier är nödvändiga, eftersom falska förhoppningar och vilseledande information bör undvikas till varje pris. Allt måste baseras på sanning. I många fall har tillfrisknandet från cancer betytt att flera behandlingsmetoder har samtidigt tagits i bruk. Om du så önskar kan du få mera information om de ensilda fallen och få mera information om behandlingsmetoden som använts. I många fall kan vi begära cancerpatienter som använt sig av komplementära metoder att vara i kontakt.

 716 visningar