Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 3

Christer Sundqvist

Tunnettu ja arvostettu suomalainen homeopaatti Jouni Jämsä (http://www.jounijamsa.fi/ ) jatkaa kanssamme homeopatian selvitystyötä. Ensimmäisessä osassa juttelimme hänen kanssaan yleisesti homeopatiasta ja erityisesti tarkastelussa oli laimennetut homeopaattiset valmisteet [1]. Seuraavassa osassa tarkastelimme miten kasvit reagoivat homeopaattisiin valmisteisiin [2]. Tässä kolmannessa osassa käymme läpi useita tutkimuksia missä on käytetty homeopatiaa syöpäpotilaille.

 

Homeopatiaa syöpäpotilaille

”Jouni, jatkamme suosituksi osoittautunutta homeopatiakatsaustamme. Mitä jos seuraavaksi ottaisimme käsittelyyn syöpätutkimuksia? Onko homeopatiaa käytetty syövän hoidossa?”

 

Homeopatiassa hyödynnetään kehon omia voimavaroja ja homeopaattisilla valmisteilla vahvistetaan esimerkiksi immuunipuolustusta. Vahva immuunipuolustus on erittäin tärkeässä roolissa kun syöpää hoidetaan. Siksi homeopatia on laajamittaisesti käytössä syövän hoidossa ja siitä on runsaasti kliinistä tutkimusnäyttöä.

 

Syövän vakiintuneessa lääketieteellisessä hoidossa ja homeopatiassa on kyse erilaisista tavoista hoitaa sairaus. Molempia tarvitaan toinen toistaan täydentäen. Esimerkiksi syöpäleikkauksen ja sädehoidon jälkeen voisi mieluusti hoitoa jatkaa homeopaattisilla vaihtoehdoilla, sillä sytostaatit voivat viedä syöpäleikkauksesta tai syövän sädetyksestä toipuvan potilaan kovin huonoon kuntoon immuunipuolustuksen romahtaessa. Homeopaattiset menetelmät tarjoavat lempeän ja toimivan ratkaisun syöpäsairaudesta toipuvalle.

 

Keski-Euroopassa on syöpäklinikoita, jotka käyttävät homeopatiaa syövän hoidossa. Esimerkiksi Paracelsus-klinikka Sveitsissä, Marinus am Stein ja Gisunt Klinik Saksa sekä monia yksittäisiä lääkäreitä.

 

”Tein vähän valmistelutyötä. Jouni, kun kansallisen tiedeakatemian (NIH) tietokannassa kysyy mitä kliinisiä kokeita on tehty syöpäpotilaille homeopaattisilla valmisteilla, ei yllättäen tulekaan lukemaksi 0 kappaletta. Itse asiassa löytyy aika paljon tutkimuksia, jotka kaiken lisäksi ovat yllättävän toimivia. Tottakai joukossa on myös tutkimuksia, joissa tulokset ovat vähemmän lupaavia, mutta sellaista se on aina tieteessä. Katsoisitko näitä tutkimuksia onko homeopatiasta ollut hyötyä syöpäpotilaalle? Ehkä sinulla on lisää tutkimuksia tarjolla?”

 

Joo, olit tehnyt hyvää työtä. Kirjallisuushaku osoitti, että tutkimuksia on runsaasti. Uusin lupaava tutkimus on vuodelta 2019. Siinä testattiin helpottaako homeopaattinen yhdistelmävalmiste Actheane rintasyöpäpotilaan olotilaa. Erityisesti haettiin helpotusta hormonaalisen lääkehoidon aiheuttamiin haittavaikutuksiin, kuumiin aaltoihin (Hot flushes). Kliinisessä kaksoissokkotutkimuksessa ei saatu tilastollisesti merkittävää eroa plasebon ja homeopaattisen valmisteen välille. Tutkimuksessa ei homeopaattinen valmiste riittävän tehokkaasti lievittänyt hormonihoidosta johtuvia haittavaikutuksia rintasyöpäpotilailla. Tutkimuslääke Actheanella oli kuitenkin myönteinen vaikutus potilaiden kokemaan elämänlaatuun. Actheanea ei siis täysin tyrmätty, sillä elämänlaadun säilyttäminen on toki tärkeää syöpäpotilaalle [3].

 

Ranskalaisessa kliinisessä kaksoissokko kokeessa todettiin homeopaattisen valmisteen teho kuumiin aaltoihin verrattaessa plaseboon. Potilaille annettiin BRN-01 tabletteja, homeopaattista lääkettä, joka koostuu seuraavista ainesosista: Actaea racemosa (4CH), Arnica montana (4CH), Glonoinum (4CH), Lachesis mutus (5CH) ja Sanguinaria canadensis (4CH) [4].

 

Vaihdevuosioireet voivat olla oikein pahoja erityisesti niille rintasyöpäpotilaille, joille hormonikorvaushoito ei sovi. Tunbridge Wellsin homeopaattisessa sairaalassa Englannissa tehtiin vuosina 1998-1999 rintasyöpäpotilaille kontrolloimaton pilottitukimus menopaussin aiheuttamien kuumien aaltojen hoitoon homeopatialla. Tulokset olivat hyviä. Homeopatiasta oli hyötyä [5].

 

Homeopaattista hoitoa tarjottiin yksityisellä klinikalla Seattlessa Yhdysvalloissa rintasyöpään sairastuneiden naisten menopaussioireiden hoitoon. Kyseessä oli satunnaistettu kaksoisokkotutkimus, jossa tutkittiin kahta homeopaattista valmistetta syövän tukihoitona. Naiset olivat läpikäyneet leikkaukset, kemoterapiat ja sädehoidot. Homeopaattiset valmisteet osoittivat toimivuutensa. Homeopatiasta löytyi apu menopaussin hoitoon. Tutkijat peräänkuuluttivat laajempia kokeita ja kysyivät voisiko esimerkiksi hormonikorvaushoidoista luopua ja korvata ne homeopaattisilla valmisteilla [6].

 

Homeopatiaa tarjoavassa sairaalassa Yhdysvalloissa kokeiltiin yksilöllistä homeopatiaa ikäviin rintasyöpähoidon jälkeisiin oireisiin. Kyseessä oli satunnainen kaksoissokko-tutkimus. Kun tuloksia käytiin läpi ei voitu tilastollisesti vahvistaa johtuiko joidenkin potilaiden parantunut olo homeopatiasta vai oliko kyse vain sattumasta [7].

 

Käynnissä on israelilainen kliininen koe rintasyöpäpotilaille homeopaattisten valmisteiden tehosta sädehoidon jälkeiseen uupumukseen. Tuloksia ei vielä ole tullut [8].

 

 

Lisää kliinisiä tutkimuksia

”Olisi mukava saada lisää tietoa kliinisistä tutkimuksista missä on yhdistetty tavanomainen lääketiede ja homeopatia. Onko sellaista tietoa sinulla?”

 

Kliinisissä tutkimuksissa on todettu, että homeopaattiset lääkkeet yhdistettynä tavanomaiseen hoitoon parantavat elämänlaatua, vähentävät oireiden aiheuttamaa taakkaa ja mahdollisesti parantavat syöpäpotilaiden selviytymistä. Useat laboratorio- ja kliiniset tutkimustulokset viittaavat siihen, että homeopatialla voi olla hyödyllisiä vaikutuksia syövän hoidossa. Näiden hyödyllisten vaikutusten määrittämiseksi tarvitaan kuitenkin vielä laajoja, kattavia kliinisiä tutkimuksia [9, 10].

 

Wienin lääketieteellisessä yliopistossa julkaistiin vuonna 2014 tutkimus, johon osallistui 538 henkilöä. Kriteerinä tutkimukseen pääsyyn oli syöpä, jolla oli kohtalokas ennuste. Osallistujilla oli mm haima-, keuhko-, rintasyöpää. Elinaikaodote määritettiin osallistujan syöpätyypin mukaan. Tulokseksi tuli, että homeopaattista hoitoa saaneilla oli kautta linjan pidempi elinaika syöpätyypistä riippumatta verrattuna asiantuntijoiden antamaan ennusteeseen [11].

 

Samassa yliopistosairaalassa tehtiin myöhemmin satunnaisesti kontrolloitu kliininen koe, jossa arvioitiin miten 410 syöpäpotilasta voisi saada apua klassisesta homeopaattisesta apuhoidosta tavanomaisen hoidon lisäksi. Potilaiden arvioima yleinen terveydentila ja koettu yksilöllinen hyvinvointi kerättiin kyselylomakkeilla. Tuloksia saatiin kerättyä 373:sta potilaasta. Yleinen terveystilanne parani tilastollisesti merkitsevästi homeopatiaryhmässä verrattuna kontrolliryhmään. Merkittävä ryhmäero havaittiin myös yksilöllisen hyvinvoinnin suhteen homeopaattisten menetelmien eduksi verrattuna kontrolliryhmään [12].

 

Pitkälle edenneen syövän kliinisessä hoidossa testattiin eräässä tutkimuksessa yhdistelmä-homeopaattisia lääkkeitä. Kyseiset homeopaattiset lääkkeet lisäsivät merkittävästi luonnollisten tappajasolujen määrää (NK). Tutkimuksen yhteenvedossa todetaan näiden homeopaattisten lääkkeiden sopivuus syöpäpotilaiden immuniteetin hoitoon [13].

 

Ihan äskettäinen löydettiin perinteisistä homeopaattisista lääkkeistä mielenkiintoinen uusi lähestymiskulma syövänhoitoon intialaisen tutkijaryhmän toimesta. Nykyaikainen nanolääketiede ja vaihtoehtoiset interventiostrategiat ovat kiehtova tutkimusala. Homeopaattiset lääkkeet voivat toteuttaa syövän vastaisia vaikutuksiaan sekä ulkoisten että endogeenisten (eksosomien) signaalien avulla solusta soluun nanopartikkelien avulla. Tuloksena voi olla moduloivien biologisten tapahtumien sarja, jolla on syövän kasvua ehkäisevä vaikutus. Kyseessä on ns. Banerji-protokolla, joka heijastaa Intian homeopaattisten lääkäreiden kehittämää monisukupolveista kliinistä järjestelmää, jolla on hoidettu tuhansia syöpäpotilaita. Banerji-protokolliin kuuluvat homeopaattiset valmisteet (esim. Calcarea phosphorica; karsinosiini-kasvaimesta peräisin oleva rinnan syöpäkudos, joka on valmistettu homeopaattisesti) menevät päällekkäin niiden aineiden kanssa, joita on jo tutkittu ei-homeopaattisissa eksosomi-syöpärokote tutkimuksissa. Nanomuotoja löytyy myös esimerkiksi näistä kasviuutteista: Phytolacca, Gelsemium, Hydrastis, Thuja ja Ruta [14].

 

Lapsipotilaille tehokas

 

Sveitsin Bernin yliopistollisen sairaalan vuosina 2002-2011 tehty tutkimus syöpää sairastaville lapsille on varsin tunnettu. Siinä tarkasteltiin CAM hoitojen (täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot) käyttöä lapsille ja tulokset olivat toiveita herättäviä. Käytetyt hoitomuodot olivat pääasiassa klassisen homeopatian keinovalikoimista. Syy käyttää CAM hoitoja oli vanhempien ajatus potilaan kunnon parantamisesta. Yleisin syy miksi CAM hoitoja ei käytetty, oli tiedon puute. Niistä tapauksissa, joissa käytettiin CAM hoitoja, havaittiin 87 prosentilla positiivisia vaikutuksia hoidoista [15].

 

Antroposofisiin hoitoihin erikoistunut Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke Saksassa lähetti kyselyn 1595 vanhemmille, joiden lapsilla oli diagnosoitu syöpä. Sillä pyrittiin kartoittamaan CAM hoitojen käytön yleisyyttä lasten syöpien yhteydessä. Vastanneista 35% oli käyttänyt CAM hoitoja lapselleen, pääasiassa homeopatiaa, ravinteita, antroposofisia lääkkeitä. Hoitojen antamiseen vaikutti vanhempien korkea koulutusaste ja lapsen sairauden ennuste. Hoidoilla haettiin immuniteetin vahvistamista, sairaustilan rauhoittamista ja parempaa ennustetta. Hoidot miellettiin positiiviksi ja 89% CAM hoitoja käyttäneistä raportoi voivansa suositella niitä muille [16].

 

 

 

Lähteet:

 

1 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 1. 30.4.2020  https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-1

2 Christer Sundqvist. Tieteellisiä todisteita homeopatiasta osa 2. xx.5.2020 https://www.petrafoundation.com/fi/blog/scientific-evidence-for-homeopathy-part-2

3  Pierre-Etienne Heudel, Isabelle Van Praagh-Doreau, Bernard Duvert et al (14 authors). Does a homeopathic medicine reduce hot flushes induced by adjuvant endocrine therapy in localized breast cancer patients? A multicenter randomized placebo-controlled phase III trial. Support Care Cancer 27(5):1879-1889, 2019 https://www.researchgate.net/publication/327517718_Does_a_homeopathic_medicine_reduce_hot_flushes_induced_by_adjuvant_endocrine_therapy_in_localized_breast_cancer_patients_A_multicenter_randomized_placebo-controlled_phase_III_trial

4 Jean-Claude Colau, Stéphane Vincent, Marijnen Philippe, Francois Allaert. Efficacy of a Non-Hormonal Treatment, BRN-01, on Menopausal Hot Flashes – A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Drugs R D 12(3):107-119, 2012 https://www.researchgate.net/publication/230593823_Efficacy_of_a_Non-Hormonal_Treatment_BRN-01_on_Menopausal_Hot_Flashes_A_Multicenter_Randomized_Double-Blind_Placebo-Controlled_Trial

 

5 Clover A, Ratsey D. Homeopathic treatment of hot flushes: a pilot study. Homeopathy 91(2):75-79, 2002 https://www.researchgate.net/publication/11089235_Homeopathic_treatment_of_hot_flushes_A_pilot_study

 

6  Jennifer Jacobs, Patricia Herman, Krista Heron et al (5 authors). Homeopathy for menopausal symptoms in breast cancer survivors: a preliminary randomized controlled trial. J Altern Complement Med 11(1):21-27, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7984576_Homeopathy_for_Menopausal_Symptoms_in_Breast_Cancer_Survivors_A_Preliminary_Randomized_Controlled_Trial

 

7 Elizabeth Thompson, Alan Montgomery, Diane Douglas, David Reilly. A pilot, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of individualized homeopathy for symptoms of estrogen withdrawal in breast-cancer survivors. J Altern Complement Med 11(1):13-20, 2005 https://www.researchgate.net/publication/7984575_A_Pilot_Randomized_Double-Blinded_Placebo-Controlled_Trial_of_Individualized_Homeopathy_for_Symptoms_of_Estrogen_Withdrawal_in_Breast-Cancer_Survivors

 

8 Merav Ben-David. Assessment of Fatigue During Radiotherapy for Breast Cancer With and Without Homeopathy Treatment. Clinical Trial NCT02890316 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02890316

 

9 Moshe A Frenkel. Homeopathy in cancer care. Alternative therapies in health and medicine 16 (3):12-16, 2010 https://www.researchgate.net/publication/44615294_Homeopathy_in_cancer_care

 

10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26210222 Frenkel M. Is There a Role for Homeopathy in Cancer Care? Questions and Challenges. Curr Oncol Rep 17(9):43, 2015 https://www.researchgate.net/publication/280447974_Is_There_a_Role_for_Homeopathy_in_Cancer_Care_Questions_and_Challenges

 

11 Katharina Gaertner, Michael Müllner, Helmut Friehs et al. (8 authors). Additive homeopathy in cancer patients: Retrospective survival data from a homeopathic outpatient unit at the Medical University of Vienna.  Complement Ther Med 22(2): 320-332, 2014 https://www.researchgate.net/publication/261733979_Additive_homeopathy_in_cancer_patients_Retrospective_survival_data_from_a_homeopathic_outpatient_unit_at_the_Medical_University_of_Vienna

12 Michael Frass, Helmut Friehs, Christiane Thallinger et al. (10 authors). Influence of adjunctive classical homeopathy on global health status and subjective wellbeing in cancer patients – A pragmatic randomized controlled trial. Complement Ther Med 23(3):309-317, 2015 https://www.researchgate.net/publication/274095651_Influence_of_adjunctive_classical_homeopathy_on_global_health_status_and_subjective_wellbeing_in_cancer_patients_-_A_pragmatic_randomized_controlled_trial

 

13 Ioannis K Toliopoulos, Yannis Simos, Dimitrios Bougiouklis, Stergios Oikonomidis. Stimulation of natural killer cells by homoeopathic complexes: an in vitro and in vivo pilot study in advanced cancer patients. Cell Biochem Funct 31(8):713-718, 2013 https://www.researchgate.net/publication/235621711_Stimulation_of_natural_killer_cells_by_homoeopathic_complexes_An_in_vitro_and_in_vivo_pilot_study_in_advanced_cancer_patients

 

14 Iris Bell, Barbara Sarter, Mary Koithan et al. (7 authors). Integrative Nanomedicine: Treating Cancer With Nanoscale Natural Products. Glob Adv Health Med 3(1):36-53, 2014 https://www.researchgate.net/publication/261773133_Integrative_Nanomedicine_Treating_Cancer_With_Nanoscale_Natural_Products

 

15 Magi T, Kuehni CE, Torchetti L et al. (6 authors). Use of Complementary and Alternative Medicine in Children with Cancer: A Study at a Swiss University Hospital. PLoS One 10(12): e0145787, 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26694320

 

16 Laengler A, Spix C, Seifert G et al. (6 authors). Complementary and alternative treatment methods in children with cancer: A population-based retrospective survey on the prevalence of use in Germany. Eur J Cancer 44(15): 2233-2240, 2008 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18809313

 1,299 näyttökertaa

Aiheeseen liittyvät avainsanat

Rintasyöpäpotilaat käyttävät usein täydentäviä ja vaihtoehtoisia menetelmiä

Saksan syöpäliiton ennaltaehkäisevän ja integratiivisen onkologian työryhmä CAM-PRIO tutki, halusivatko rintasyöpäpotilaat käyttää täydentäviä ja vaihtoehtoisia menetelmiä (CAM) hoitojensa aikana. Tavoitteena oli arvioida muutoksia CAM:n käytö

Kemoterapia – valikoivaa syöpäpotilaan myrkyttämistä

Viimeisimmässä kirjassaan “The Cancer Code: A Revolutionary New Understanding of Medical Mystery” (2020) [1] lääkäri Jason Fung on eräässä mielenkiintoisessa kirjan luvussa kertonut kemoterapian tarinan. Seuraavassa on yhteenveto tohtori Fu

Musiikki ja syöpä

Tuttua kaikille meille on, että musiikista tulee hyvä olo [1, 2, 3]. Musiikki on ollut kiinteä osa viihdekulttuuriamme [4]. Kuitenkin on kiintoisaa todeta, että musiikin kuunteleminen parantaa immuunijärjestelmän ja hermoston toimintaa [5]. Jopa syöpä