Fungerande alternativ cancervård

Christer Sundqvist

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de skapar de sämsta möjliga förutsättningarna för cancertillväxt. Det finns behandlingar som tar livet av bara cancerceller, ökar den naturliga immuniteten och förorsakar inga biverkningar. De vårdformer som presenteras kommer att utgöra en god grund för en omfattande cancerbehandling. Studier visar att mer än 80% av cancerpatienterna på de brittiska öarna använder alternativa terapier som en del av cancervården eller som den enda behandlingen. Läs mera på https://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=1826 och https://www.cancertutor.com/

Kosttillskott har använts i många tiotals, även hundratals år, men man tiger om deras betydelse eftersom de inte är intressanta för läkemedelsindustrin. De kan inte patenteras och därför motverkas deras användning. Det här har lett till en situation där vi har bara några enstaka kliniska studier om användningen av kosttillskott. Det finns dock gott om bevis från tusentals patienter som har förbättrat livskvaliteten och ibland botat sin cancer efter att ha använt dessa kosttillskott. Många patienter har varit dödssjuka när de äntligen valt någon alternativ behandling, men för många har det betytt att de hållits vid liv.

Alternativa behandlingar för cancer har naturligtvis studerats. Sällan har det dock gjorts kliniska försök (forskning med patienter) utan man får lita på experimentella studier med försöksdjur och vävnadsprover samt på metoder som ännu inte helt godkännts inom vetenskapen. Bristen på kliniska experiment kan bero på ekonomiska skäl (kliniska studier är mycket dyra). Det finns även forskningsetiska problem: ”Man får inte tillstånd av den forskningsetiska kommittén att starta studier med en alternativ metod”. Vi har sammanställt vetenskapliga studier om alternativ cancervård på vår webbplats för att du skall upptäcka fördelarna med alternativa, komplementära och integrativa behandlingar av cancer.

INTRESSANTA BÖCKER

https://www.outsmartyourcancer.com/ och i en bok med samma namn. Vi rekommenderar starkt boken. Den innehåller detaljerad information om kosttillskott och deras dosering. De komplicerade händelserna kring sjukdomen cancer har också presenterats på ett populärvetenskapligt sätt. Boken innehåller också mångsidiga patientspecifika rapporter och studier. Boken är tillgänglig på svenska, till exempel här: http://2000tv.se/webshop/index.php?route=product/product&product_id=52

 

Kelly A. Turner. Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds. Otava har översatt den här boken till finska (Syövästä voi selvitä) år 2016 och den går att finna i nästan alla bokhandlar. Det är fråga om en mycket intressant redogörelse över radikal remission av cancer (patienten blir oväntat frisk) och boken räknar upp de faktorer, som spelar en viktig roll i detta sammanhang.

Bollinger Ty. The Truth About Cancerhttps://thetruthaboutcancer.com/ Bollinger har sammanställt böcker och videoinspelningar om cancervård med naturliga icke-medicinska metoder.

Christofferson Travis. Tripping over the Truth: How the Metabolic Theory of Cancer Is Overturning One of Medicine’s Most Entrenched Paradigms.Chelsea Green Publishing, 2017. Christofferson har koncentrerat sig på en ökad förståelse för cancerns metabola vårdformer. Boken är en hisnande djupdykning i praktiska och vetenskapliga frågeställningar kring cancer. Den möjliggör mångformiga stödformer för alternativ cancervård.

Edward Griffin. World Without Cancer: The Story of Vitamin B17. American Media, 2010. Griffin är en tämligen kontroversiell anhängare av konspirationsteorier. Han har dock skrivit en uppmärksammad bok om en bortglömd vårdform inom cancer, som huvudsakligen handlar om vitamin B17.

Thomas N Seyfried. Cancer as a metabolic disease : on the origin, management, and prevention of cancer. John Wiley & Sons, 2012. Professori Seyfried har i detalj redogjort för cancerns metaboliska roll i sin bok. Boken är svår att förstå för allmännheten, men Seyfrieds Youtube-videofilmer är lättare att begripa.

 

David Servan-Schreiber. Anticancer : A New Way of Life. Penguin Books Ltd., 2008. Medicine doktor Servan-Schreiber har i sin bok talrika exempel på alternativ cancervård, såsom tex kost, motion och avslappning.

 593 visningar

Cancerfri sedan 2017

Vi har det synnerligen uppskattade tillståndet att leverera utvalda berättelser om det hur man överlever cancer från Radical Remission-projektet till våra läsare. Radikala remissioner är sällsynta, men ger mycket hopp till dem som lever med cancer. Web

Några cancerterapier och kosttillskott

Sedan presenterar vi några icke-toxiska terapier och kosttillskott, som bla. Tanya Harter Pierce förklarar i detalj i sin bok. Alla de beskrivna terapierna har botat tusentals mycket sjuka cancerpatienter. Dessa behandlingar kan kombineras med kemoterapi, me

Kämpa inte emot cancer, lev med den

Fitness coach Karita Aaltonen ger oss ett exampel hur det är att leva med sin hjärntumör. Det är en liten klump som hjälper dig framåt i livet.   DU SKALL INTE KÄMPA EMOT CANCER Antingen är Karita helt förvirrad eller så har hon kanske det stark