Positiva upplevelser av cancer

Christer Sundqvist

Visningar: 119

Nyligen har det forskats kring det vad som är typiskt för dem som överlever cancern. Författarna rapporterar att det finns mer än 2,1 miljoner cancerpatienter vid liv i Kanada idag. Detta antal förväntas öka under de kommande åren. Framstegen inom vetenskap och vård har förändrat mönstret för canceröverlevnaden och banat väg för nytt hopp om en bättre framtid.

 

Totalt 13 534 vuxna deltog i undersökningen och av dem visade 7 794 st (57,6%) prov på positiva upplevelser av cancer.

 

Exempel på positiva upplevelser: Sjukvårdare som var medvetna om cancerpatientens överlevnad, man kunde upprätthålla ett positivt humör, stöd från familj och vänner, organiserad/planerad uppföljning, olika typer av stöd (från emotionellt till praktiskt), relevant information/personlig vård/ stöd, individuellt stöd (vård och medkänsla) för överlevnaden från vårdgivare och återställande av den personliga hälsan/välbefinnandet.

 

Källa:

 

Marg Fitch, Irene Nicoll, Gina Lockwood. Positive Cancer Experiences: Perspectives From Cancer Survivors. Journal of Patient Experience 1-8, 2020 https://www.researchgate.net/publication/343029845_Positive_Cancer_Experiences_Perspectives_From_Cancer_Survivors 

 

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...