Traditionell cancerbehandling

Christer Sundqvist

Cancer är föremål för en intensiv forskning och nya terapier utvecklas ständigt. I detta avsnitt fokuserar vi på de traditionella, skolmedicinska sätten att behandla cancer. Om du är intresserad av kompletterande cancerbehandlingar kan du också hitta information om det på vår hemsida.

Målet med cancerbehandlingarna är att bota cancern och se till att den hålls i styr. Återfall av cancern och dess spridning förhindras. Symptomen som orsakas av tumören lindras. Modern cancerbehandling är i ständig utveckling och man har uppnått fina resultat. Behandlingarna kan dock leda till ett försvagat immunförsvar för patienten.

Den exakta typen av cancer måste bestämmas för att man skall kunna välja rätt metod för cancerbehandlingen. Cancerns spridning i kroppen måste också utredas, eftersom behandlingen av spridd och lokal cancer kan vara mycket annorlunda.

INDIVIDUELL CANCERVÅRD

Vården av cancer följer ett mycket individuellt mönster. Det som fungerar hos en människa fungerar inte nödvändigtvis för en annan. I den traditionella cancervården är det viktigt att utnyttja de kliniskt undersökta metoderna som har blivit testade och förbättrade i många studier.

Den bakomliggande planen för den traditionella behandlingen av cancer är att operera och/eller bestråla cancertillväxten i ett så tidigt skede som möjligt. Den ständigt pågående utvecklingen inom farmacin syftar till att skapa de sämsta möjliga förutsättningarna för tillväxt av cancer.

LITTERATUR OCH ANDRA KÄLLOR

·Heikki Joensuu, Pirkko Kellokumpu-Lehtinen, Peter J. Roberts, Sirkku Jyrkkiö, Mauri Kouri, Lyly Teppo, (toim.) Syöpätaudit, Duodecim, 2013 (en mycket omfattande bok om cancer på finska)

·Robert A. Weinberg. The Biology of Cancer, 2nd Edition, 2016

·Om cancer. https://www.cancerfonden.se/om-cancer

·Allt om cancer. https://www.alltomcancer.fi/

·Behandlingar vid cancer. https://cancer.se/behandlingar-vid-cancer/

 1,960 visningar

Nobelprisbelönad cancerforskning

Nobelpriset i fysiologi och medicin, som delas ut årligen, är ett högt respekterat vetenskapligt pris. Under många år har priset delats ut till cancerforskare. År 2019 delades priset ut till den brittiska molekylärbiologen Peter J. Ratcliffe och de amer