Den vetenskapliga grunden för akupunktur del 1

Christer Sundqvist

Akupunktur är en traditionell medicinsk behandling med ursprung i Kina. Akupunktur har varit en integrerad del av traditionell kinesisk medicin under minst 2500 år [1]. Vetenskapliga bevis stöder ytterligare betydelsen av akupunktur. Akupunktur kan betraktas som en integrerad del av det vardagliga livet över hela världen. Under de senaste decennierna har användningen av akupunktur särskilt spridit sig över hela världen [2]. Jag intervjuar en mycket samarbetsvillig akupunktör. Vi vill klargöra vad akupunktur är och vad den kan erbjuda oss.

Akupunktur fyller dig med energi (chi)

”Doktor Wu Xuefei (http://www.xuefei.fi/main/ ), jag är så glad när du gick med på att dela med dig av dina kunskaper i akupunktur. Vad skall vi prata om? Vi kanske börjar med grunderna i akupunktur. Hur uppkom akupunktur? Finns det vetenskapliga bevis för akupunktur? Hur fungerar akupunktur i kroppen? Vilka sjukdomar kan botas med akupunktur? Xuefei, är du trött på att redan tänka på allt du kommer att höra när en vanlig biolog frågar om akupunktur?”

Nej Christer, jag kan försäkra dig om att jag inte blir trött på akupunktur. Ibland blir jag trött när jag bara måste vänta på patienter och inte får arbeta med akupunktur. När jag är upptagen i min akupunkturklinik är jag full av energi.

Vi kan börja med att prata om de helt annorlunda filosofiska grunderna för akupunktur och traditionell kinesisk medicin. Det väsentliga med akupunktur är att förstå hur den helande energin överförs till patienten med hjälp av små nålar. Jag tror faktiskt att den vanligaste kritiken mot akupunktur beror på det att teori och praktik för akupunktur förstås så dåligt.

Christer, tänk på den lilla nålen som är insatt i din kropp. Den helande effekten är inte beroende av det hur väl akupunktören känner till den exakta platsen för nålen i kroppen, och äran för tillfrisknandet tillfaller inte akupunktören. Läkningsprocessen är endast möjlig om akupunktören medger att han bara är en förmedlare av universell helande energi.

I kinesisk medicin anser man att det pågår en konkurrens mellan orsaken till en sjukdom och mänsklig energi eller livskraft. Om du är helt frisk kommer en infektion eller annan sjukdom att få det mycket svårt att rubba kroppens naturliga försvarsmekanismer.

Grunderna i akupunktur

”Xuefei, på ett ödmjukt sätt har du redan från början visat hur denna intervju skall göras. Låt oss vara ödmjuka och öppna inför tankar om akupunktur, men också djärva och målmedvetna när det så behövs. Kan du förklara de grundläggande principerna för akupunktur?”

Inom kinesisk medicin, och i detta fall akupunktur, finns det alltid en balans mellan Yin och Yang. Akupunktören undersöker patienten för att reda ut olika egenskaper, han kontrollerar tungan, känner på pulsen, uppmärksammar patientens allmänna egenskaper, besvarar frågor om symtom och går igenom sjukdomshistorian, identifierar lukter, undersöker patientens sätt att gå och iakttar kroppsspråket, granskar huden och håret. Alla dessa hälsotecken gör det möjligt för akupunktören att ställa en omfattande och fullständig diagnos. Han försöker förstå vad som händer i de för ögat skymda inre organen och är starkt motiverad att hitta orsaken till sjukdomen. All denna information används sedan för att välja lämpliga ställen på kroppen för nålarna och utnyttja andra behandlingsmetoder.

Pulsdiagnosen är till exempel en mycket vanlig del av den kinesiska medicinen. Pulsen avslöjar balansen mellan Yin och Yang. Akupunktören måste känna till pulsen i handleden i olika lägen och vid olika tryck för att känna pulsen på vart och ett av de 12 inre organen. En skicklig pulstagare kan avslöja vilka organ som är relativt friska och vilka som är obalanserade i den utsträckning att de orsakar symtom för patienten. Blodet anses reflektera patientens Yin-karaktär, och blodtrycket inuti blodkärlet är Yang. På detta sätt kan akupunktören bestämma Yin/Yang-harmonierna. En erfaren kinesisk läkare kan bestämma patientens exakta Yin/Yang-harmonier för varje enskilt organ!

Skillnader mellan akupunktur och västerländsk medicin

”Hur skiljer sig akupunktur från västerländsk medicin?”

I väst undersöker en utbildad läkare en patient som t.ex. har svårt att andas genom att ge en diagnos som exempelvis astma. Han skriver sedan ut några mediciner som hjälper patienten att andas. En akupunktör ser annorlunda på samma patient. Han kan misstänka brist på energi i lungan eller njuren eller till och med mjälten. Man måste komma ihåg att när de inre organen i människokroppen nämns i kinesisk medicin och akupunktur, är deras placering, morfologi, struktur och funktion inte samma som i västerländsk medicin. Kinesisk och västerländsk medicin utövas på sitt eget sätt. Det är inte så att ett medicinskt system har rätt och ett annat har fel. Det är bara att dessa två system granskar patientens symtom på basen av sina helt olika medicinska system.

Akupunktören letar efter tecken på dålig harmoni hos patienten. Denna brist på harmoni kan ha orsakat problematiska symtom hos patienten. Till exempel anses sömnlöshet ofta vara en brist på harmoni mellan hjärta och njure. Därför fokuserar terapin på att balansera hjärta och njure med akupunktur, kinesiska örter eller så använder man en speciell form av massage som heter Tuina.

Kanske var det intressant att lära sig att kinesisk medicin skiljer sig från västerländsk medicin i uppfattningen om alla inre organ. Kinesisk medicin fokuserar på kroppens abstrakta funktioner i stället för den objektiva anatomin (en njure!).

Finns det vetenskapliga bevis för akupunktur?

”Är det möjligt att studera akupunktur med evidensbaserade metoder? Finns det högklassiga, randomiserade, förblindade och placebokontrollerade akupunkturstudier?”

Det där var en mycket bra fråga. Akupunktur kritiseras ständigt för att den inte är vetenskapligt bevisad som behandlingsmetod eller för att den anses vara otillräckligt vetenskapligt bevisad. Det är inte sant. Akupunktur har studerats i omfattande grad (en stor vetenskaplig databas, PubMed, ger mer än 32 000 resultat för nyckelordet ‘akupunktur’).

Det största problemet är att akupunktur ännu inte är en integrerad del av västerländsk klinisk praxis. Akupunkturförsök är inte lika lätta att utföra som ett vanligt västerländskt medicinskt experiment eftersom akupunktur är en individuell behandlingsmetod där man uppmärksammar hur väl en patient omfattar den behandling de fått. Det är dock möjligt att studera akupunktur experimentellt. Allt sådant som ger fysiska effekter kan testas med evidensbaserade metoder. För att akupunktur skall accepteras i väst, bör den också testas med befintliga metoder. Annars förblir akupunktur i kategorin ”andra otestade metoder”. För närvarande integreras akupunktur alltmer i västerländsk medicin.

Viktig akupunkturlitteratur

”I de följande avsnitten av vår intervju presenterar vi vetenskapliga artiklar om akupunktur, men kan du nu redan föreslå en del vetenskaplig litteratur om akupunktur som är viktigt att vara medveten om?”

Jag rekommenderar den berömda och allmänt utnyttjade boken om kinesisk akupunktur och moxibustion. Chefredaktören för boken är Cheng Xinnong, och en engelsk version kan hittas [3]. Boken uppskattas mycket av de internationella akademiska sällskapen. Den används som en lärobok av internationella utbildningscentra för akupunktur i Peking, Shanghai och Nanjing. Boken presenterar den rika erfarenheten av klassrumsundervisning och klinisk praxis samt resultaten av akupunkturforskning, bevarar egenskaperna hos traditionell akupunkturteori och betonar integrationen av teori och praktik.

Det finns gott om bevis för att akupunktur är fördelaktigt i ett antal hälsoproblem, men klinisk forskning måste fortfarande förbättras och grundforskningen måste ändras i rätt riktning för att ge tillförlitliga kliniska resultat. Baserat på tillgängliga resultat har Dr. Yi Zhuang och hans team visat att det finns utmaningar och svårigheter, men en vilja att samarbeta, förnyelse och en integrerad strategi kommer att bidra till att göra mera framsteg inom akupunkturforskning [4].

Referenser

1 Kristin Vanderploeg, Xiaobin Yi. Acupuncture in Modern Society. J Acupunct Meridian Stud 2(1): 26-33, 2009 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2005290109600121?via%3Dihub

2 Tony Y Chon, Mark C Lee. Acupuncture. Mayo Clin Proc 88(10): 1141-1146, 2013 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24079683/

3 Cheng Xinnong (Editor). Chinese Acupuncture and Moxibustion, 3rd Edition, 19th Printing, December 2018

4 Yi Zhuang, Jing-jing Xing, Juan Li, Bai-Yun Zeng, Fan-rong Liang. History of Acupuncture Research. Int Rev Neurobiol 111: 1-23, 2013 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24215915/

 615 visningar

Några cancerterapier och kosttillskott

Sedan presenterar vi några icke-toxiska terapier och kosttillskott, som bla. Tanya Harter Pierce förklarar i detalj i sin bok. Alla de beskrivna terapierna har botat tusentals mycket sjuka cancerpatienter. Dessa behandlingar kan kombineras med kemoterapi, me

Personliga erfarenheter av alternativ cancervård

Vi har byggt upp en databas (n=68 i maj 2019) för den cancervården som faller utanför skolmedicinen. Här presenteras enskilda vårdformer och kosttillskott ungefär i den ordningen de förekommer i de genomgångna patientbeskrivningarna. Vi har även inklu

Jag har inte mera cancer

Vid en ålder av 54 diagnostiserades Caryn Murray med en sällsynt form av cancer (Stadium 4 blindtarmscancer) efter att hon märkte tecken på att något var ”på tok”. I jakten på svar gick Caryn på en helande resa och kombinerade konventionella medici