Vård av ditt mentala jag

Christer Sundqvist

Visningar: 502

Den mentala hälsan är en resurs som hjälper till att klara av vardagen, tillfällig ångest, plötsliga förändringar och förluster. Vård av den mentala hälsan då du har cancer är mycket viktigt. Redan ditt mentala tillstånd kan utgöra ett stort motstånd till tillfrisknandet.  Därför är det viktigt att söka professionell hjälp. Att gå i olika former av psyko- eller samtalsterapier kräver mod.

 

Det kan vara påfrestande och ofta innebär det att man går in i ett kaos, då alla invanda beteendemönster skärskådas och ifrågasätts. Det är bra att veta när man börjar. Då är processen inte längre lika skrämmande. Vet man att det finns en öppning i andra ändan är det lättare att gå in i tunneln.

 

Vad skrämmer mig och hur gör jag då?  Är jag anpassad och vill vara alla till lags?  Tänker jag på andras behov innan jag går till mig själv och ser på vad jag behöver?  Hukar jag vid gräl för att slippa konflikt? Känner jag mig utanför? Måste jag vara ”snäll” för att få vara med?

 

Då kanske det är dags att slipa huggtänderna. Säga ifrån. Kanske mycken lagrad ilska bor i kroppen?

 

I terapi får man större kunskap om sig själv, ökad förståelse och en större medvetandesfär. Det hjälper en att stå ut med smärta och rädsla på ett nytt sätt. Man vågar se sitt monster i ögonen, den som jagat en i drömmarna i åratal. (Carl-Gustav Jung kallade monstret för Skuggan.)

 

Då man inser att monstret ruvar på en stor skatt, då är det ännu lättare att påbörja resan. Monstret bär ju på svaret till frågan om varför jag mår dåligt.

Fungerande alternativ cancervård

Kompletterande, integrativ och alternativ medicin erbjuder ett antal effektiva och giftfria terapier i kampen mot cancer. De preparat man använder måste kallas kosttillskott eftersom de inte får kallas mediciner. Nedan nämnda alternativa, ofta kostbaserade terapier fungerar ofta så att de sk...

Cancermediciner

Typiska cancermediciner är cytostatika (cellgifter, kemoterapi), som avser att förstöra de maligna cellerna. Cytostatika hämmar celldelningen och orsakar därmed celldöd. Cancermediciner kan ges för att minska eller förstöra en befintlig tumör och för att motverka att en mal...

Alternativ cancervår

LÄS DETTA FÖRST! Du har nu anlänt till en webbplats, som huvudsakligen tar upp cancervård, som står utanför skolmedicinen, alternativ medicin, bevisligen fungerande kosttillskott, hälsosam mat och andra sätt att stöda dig i din kamp mot cancer. Vi har ett genuint och icke...